Anunțuri publice


Anunț concurs Consilier, clasa I, grad profesional superior, și Consilier achiziții publice în cadrul Compartimentului Buget-finanțe, contabilitate, resurse umane, dezvoltare rurală
 


Anunț privind examenul/concursul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut de funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Șpring


Sondaj cu propunerile locuitorilor în elaborarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană (SIDU) pe perioada 2021-2027, la nivelul Zonei Urbane Funcționale Sebeș


Proces Verbal concurs asistent medical comunitar
 

Concurs asistent medical comunitar pe perioadă determinată


Anunț rezultate finale obținute la concursul pentru postul de Consilier, clasa I, grad superior în cadrul Compartimentului Registru Agricol
 

Proces-Verbal concurs Consilier, clasa I, grad superior în cadrul Compartimentului Buget-finanțe, contabilitate, resurse umane, dezvoltare rurală
 

Borderou afisare a rezultatului la proba „Selecția dosarelor” la concurs Consilier, clasa I, grad superior în cadrul Compartimentului Registru Agricol
 


Anunț privind scoaterea la licitație a pășunii comunale în suprafață de 102,5 ha
 

Anunț privind scoaterea la licitație a pășunii comunale în suprafață de 102,5 ha
 


Atenționare apicultori!
 


Concurs Consilier, clasa I, grad superior în cadrul Compartimentului Buget-finanțe, contabilitate, resurse umane, dezvoltare rurală și Consilier, clasa I, grad superior în cadrul Compartimentului Registru Agricol
 

Formular de înscriere la concurs


 

Măsuri de apărare împotriva incendiilor la lăcașuri de cult / Reguli de prevenire a incendiilor la utilizarea lumânărilor sau a candelelor
 

Anunț – Vaccinarea populației – COVID-19
 

Combaterea buruienii ambrozia

Ambrozia, prezentare și combatere
 

Hotărârea nr. 36/2021 privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 29/2021 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui număr de 6 loturi de teren (pajiști permanente) aparținând domeniului public al Comunei Șpring, în suprafață totală de 164 ha

Hotărârea nr. 29/2021 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui număr de 6 loturi de teren (pajiști permanente) aparținând domeniului public al Comunei Șpring, în suprafață totală de 164 ha
 

Anunț privind scoaterea la licitație a pășunii comunale în spurafață de 164 ha – informații privind documentația de atribuire
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui număr de 6 loturi teren aparținând domeniului public al Comunei Șpring, în suprafață totală de 164 ha
 

Anunț închiriere prin licitaţie publică a unui număr de 6 loturi teren
 

Măsurile de dezvoltare rurală adresate utilizatorilor de terenuri agricole
 

Fermierii programați în vederea depunerii cererii APIA 2021
 

Procesul de vaccinare în România – Etapa II de vaccinare
 

Programarea pentru vaccinare se poate face pe platforma națională de programare:
https://vaccinare-covid.gov.ro/platforma-programare/

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind nivelurile pentru valorile impozabile , impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile în anul fiscal 2021
 


Hotărârea nr. 74 din 24.11.2020 privind stabilirea unor măsuri de limitare și prevenire a răspândirii virusului SARS-COV-2
 

Din data de 17.11.2020 deplasarea în afara localității se face cu următoarea declarație pe propria răspundere:

 

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
 

Din data de 09.11.2020 purtarea măștii este obligatorie atât în spațiile inchise, cât și în spațiile deschise.

 

DELIMITAREA SECȚIILOR DE VOTARE DE PE RAZA UAT COMUNA ȘPRING – alegeri parlamentare 2020
 

Dispoziția nr. 250/2020 privind stabilirea locurilor speciale de afișaj electoral pe raza Comunei Șpring – alegeri parlamentare 2020
 

Recomandări generale pentru prevenirea imbolnăvirilor prin gripă
 

Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 856/2020 din 14 octombrie 2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020
 

Hotărârea nr. 44/16.10.2020 privind aprobarea scenariilor de funcționare pentru unitățile de învățământ preuniversitar din județul Alba, pentru perioada 19-23.10.2020 – COMITETUL JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ ALBA
 

Hotărârea nr. 43/15.10.2020 privind stabilirea unor măsuri de limitare și prevenire a răspândirii virusului SARS-COV-2 – COMITETUL JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ ALBA
 

Hotărârea nr. 34/07.10.2020 privind stabilirea unor măsuri de limitare și prevenire a răspândirii virusului SARS-COV-2 – COMITETUL JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ ALBA
 

DELIMITAREA SECȚIILOR DE VOTARE DE PE RAZA UAT COMUNA ȘPRING
 

Universitatea „ 1 Decembrie 1918” Alba Iulia – Informare
 

Anunț de interes public – Implementarea unei linii telefonice gratuite prin care 16 psihologi oferă suport și consiliere psihologică părinților și tutorilor pentru a-i ajuta să gestioneze cât m,ai bine stările emoționale ale membrilor familiei
 

Dispoziția nr. 171/25.08.2020 privind stabilirea locurilor speciale de afișaj electoral pe raza Comunei Șpring – alegeri locale 2020
 

Mesaj de interes public – Ofertă CEC Bank adresată fermierilor români
 

Anunț de interes public – Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite
 

Anunț de interes public – Legea nr. 129 din 14 iulie 2020 – Măsuri de combatere a buruienii ambrozia
 

Anunț de interes public – Legea nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia
 

Anunț de interes public – Angajare personal calificat și necalificat SC Total Tuby SRL
 

Anunț de interes public – Arendă bani DN Agrar Cut
 

Anunț de interes public – Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite
 
Anunț de interes public – Legea nr. 129 din 14 iulie 2020 Combaterea buruienii ambrozia
 

Anunț de interes public – Măsuri pe care populația trebuie să le ia în cazul inundațiilor severe
 

Anunț referitor la elaborarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Amenajamentului Pastoral pentru pajiștile de pe raza comunei Șpring și aprobarea procedurii distribuirii extraselor din Amenajamentul pastoral
 

Anunt de interes public – Măsuri în vederea prevenirii și limitării efectelor pandemiei privind instituirea măsurii de izolare la domiciliu/carantinare instituționalizată
 

Măsuri organizatorice în vederea asigurării continuității serviciilor notariale
 

Din data de 25.03.2020 persoanele care au nevoie să iasă din casă trebuie să prezinte autorităților fie o declarație pe propria răspundere, fie o adeverință de la angajator.

Declarație pe propria răspundere
 

Adeverinta de la angajator
 

Anunț de interes local!
In contextul pandemiei generate de către virusul Covid-19, Consiliul de Administrație al SC VOLTRANS a decis reducerea programului de transport persoane începând cu data de 25.03.2020 pentru o perioadă nelimitată.

 

Dispozitia nr. 111/2020 Programul cu publicul la nivelul UAT comuna Șpring SE SUSPENDĂ
 

Programul cu publicul începând cu data de 19.03.2020
 

PROGRAM CU PUBLICUL AVÂND ÎN VEDERE DECRETUL PREȘEDINTELUI ROMANIEI PRIVIND INSTITUIREA STARII DE URGENȚĂ PE TERITORIUL ROMÂNIEI PENTRU O PERIOADA DE 30 DE ZILE CA URMARE A SITUATIEI EPIDEMIOLOGICE DETERMINATE DE RĂSPÂNDIREA CORONAVIRUSULUI SARS COV 2 SI DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI ȘPRING NR. 108/2020, INCEPÂND CU DATA DE 16.03.2020
 

Măsuri de combatere Coronavirus Covid-19
 

Comunicare! Comitetul Local pentru Situații de Urgență Șpring
 

Hotărârea nr. 9 din 10.03.2020 a Grupului de suport tehnico științific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României
 

Hotărârea nr. 7 din 11.03.2020 privind aprobarea hotărârii nr 9 a Grupului de suport tehnico- științific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României
 

HOTĂRÂREA NR.6 DIN 09.03.2020 PRIVIND APROBAREA UNOR MĂSURI SUPLIMENTARE DE COMBATERE A NOULUI CORONAVIRUS
 

Anunț post Referent, Treapta II
 

Ordinul M.S 313 din 26.02.2020 pentru instituirea măsurii de carantină a persoanelor în situația de urgență de sănătate publică internațională, determinate de infectarea cu COVID-19 și stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii și limitării efectelor epidemiei.
 

Sfaturi privind utilizarea măștilor în comunitate, în timpul îngrijirii la domiciliu și în spitale în contextul situației actuale de circulație a noului Coronavirus (SARS-CoV-2)
 

Recomandări și măsuri speciale pentru persoanele care revin dintr-o zonă afectată de Coronavirus (COVID-19)
 

Material informativ cu privire la pesta porcină africană pentru fermieri
 

Anunț de interes local
 

Măsuri combatere pesta porcină noiembrie 2019
 

Salarii 2019
 

Anunț Zgomot ambiental auto
  

Implementarea Legii 544/2001.pdf
 

COMUNA ȘPRING supraveghere Video
 

Anunț de interes public privind amplasarea containerelor pentru colectarea selectivă a deșeurilor reciclabile
 

Anunț Apă Potabilă Vingard
 

Anunț public amenajament pastoral
 

Delimitări Secții Vot Alegeri Prezidențiale Șpring