Anunțuri publice

Măsuri de apărare împotriva incendiilor la lăcașuri de cult / Reguli de prevenire a incendiilor la utilizarea lumânărilor sau a candelelor
 

Anunț – Vaccinarea populației – COVID-19
 

Combaterea buruienii ambrozia

Ambrozia, prezentare și combatere
 

Hotărârea nr. 36/2021 privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 29/2021 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui număr de 6 loturi de teren (pajiști permanente) aparținând domeniului public al Comunei Șpring, în suprafață totală de 164 ha

Hotărârea nr. 29/2021 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui număr de 6 loturi de teren (pajiști permanente) aparținând domeniului public al Comunei Șpring, în suprafață totală de 164 ha
 

Anunț privind scoaterea la licitație a pășunii comunale în spurafață de 164 ha – informații privind documentația de atribuire
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui număr de 6 loturi teren aparținând domeniului public al Comunei Șpring, în suprafață totală de 164 ha

Anunț închiriere prin licitaţie publică a unui număr de 6 loturi teren
 

Măsurile de dezvoltare rurală adresate utilizatorilor de terenuri agricole
 

Fermierii programați în vederea depunerii cererii APIA 2021
 

Procesul de vaccinare în România – Etapa II de vaccinare
 

Programarea pentru vaccinare se poate face pe platforma națională de programare:
https://vaccinare-covid.gov.ro/platforma-programare/

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind nivelurile pentru valorile impozabile , impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile în anul fiscal 2021
 

Hotărârea nr. 74 din 24.11.2020 privind stabilirea unor măsuri de limitare și prevenire a răspândirii virusului SARS-COV-2
 

Din data de 17.11.2020 deplasarea în afara localității se face cu următoarea declarație pe propria răspundere:

 

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
 

Din data de 09.11.2020 purtarea măștii este obligatorie atât în spațiile inchise, cât și în spațiile deschise.

 

DELIMITAREA SECȚIILOR DE VOTARE DE PE RAZA UAT COMUNA ȘPRING – alegeri parlamentare 2020
 

Dispoziția nr. 250/2020 privind stabilirea locurilor speciale de afișaj electoral pe raza Comunei Șpring – alegeri parlamentare 2020

Recomandări generale pentru prevenirea imbolnăvirilor prin gripă

Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 856/2020 din 14 octombrie 2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020

Hotărârea nr. 44/16.10.2020 privind aprobarea scenariilor de funcționare pentru unitățile de învățământ preuniversitar din județul Alba, pentru perioada 19-23.10.2020 – COMITETUL JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ ALBA

Hotărârea nr. 43/15.10.2020 privind stabilirea unor măsuri de limitare și prevenire a răspândirii virusului SARS-COV-2 – COMITETUL JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ ALBA

Hotărârea nr. 34/07.10.2020 privind stabilirea unor măsuri de limitare și prevenire a răspândirii virusului SARS-COV-2 – COMITETUL JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ ALBA

DELIMITAREA SECȚIILOR DE VOTARE DE PE RAZA UAT COMUNA ȘPRING

Universitatea „ 1 Decembrie 1918” Alba Iulia – Informare

Anunț de interes public – Implementarea unei linii telefonice gratuite prin care 16 psihologi oferă suport și consiliere psihologică părinților și tutorilor pentru a-i ajuta să gestioneze cât m,ai bine stările emoționale ale membrilor familiei

Dispoziția nr. 171/25.08.2020 privind stabilirea locurilor speciale de afișaj electoral pe raza Comunei Șpring – alegeri locale 2020

Mesaj de interes public – Ofertă CEC Bank adresată fermierilor români

Anunț de interes public – Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite

Anunț de interes public – Legea nr. 129 din 14 iulie 2020 – Măsuri de combatere a buruienii ambrozia

Anunț de interes public – Legea nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia

Anunț de interes public – Angajare personal calificat și necalificat SC Total Tuby SRL

Anunț de interes public – Arendă bani DN Agrar Cut

Anunț de interes public – Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite

Anunț de interes public – Legea nr. 129 din 14 iulie 2020 Combaterea buruienii ambrozia

Anunț de interes public – Măsuri pe care populația trebuie să le ia în cazul inundațiilor severe

Anunț referitor la elaborarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Amenajamentului Pastoral pentru pajiștile de pe raza comunei Șpring și aprobarea procedurii distribuirii extraselor din Amenajamentul pastoral

Anunt de interes public – Măsuri în vederea prevenirii și limitării efectelor pandemiei privind instituirea măsurii de izolare la domiciliu/carantinare instituționalizată
Măsuri organizatorice în vederea asigurării continuității serviciilor notariale

Din data de 25.03.2020 persoanele care au nevoie să iasă din casă trebuie să prezinte autorităților fie o declarație pe propria răspundere, fie o adeverință de la angajator.

Declarație pe propria răspundere

Adeverinta de la angajator

Anunț de interes local!
In contextul pandemiei generate de către virusul Covid-19, Consiliul de Administrație al SC VOLTRANS a decis reducerea programului de transport persoane începând cu data de 25.03.2020 pentru o perioadă nelimitată.

Dispozitia nr. 111/2020 Programul cu publicul la nivelul UAT comuna Șpring SE SUSPENDĂ

Programul cu publicul începând cu data de 19.03.2020

PROGRAM CU PUBLICUL AVÂND ÎN VEDERE DECRETUL PREȘEDINTELUI ROMANIEI PRIVIND INSTITUIREA STARII DE URGENȚĂ PE TERITORIUL ROMÂNIEI PENTRU O PERIOADA DE 30 DE ZILE CA URMARE A SITUATIEI EPIDEMIOLOGICE DETERMINATE DE RĂSPÂNDIREA CORONAVIRUSULUI SARS COV 2 SI DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI ȘPRING NR. 108/2020, INCEPÂND CU DATA DE 16.03.2020

Măsuri de combatere Coronavirus Covid-19

Comunicare! Comitetul Local pentru Situații de Urgență Șpring

Hotărârea nr. 9 din 10.03.2020 a Grupului de suport tehnico științific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României

Hotărârea nr. 7 din 11.03.2020 privind aprobarea hotărârii nr 9 a Grupului de suport tehnico- științific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României

HOTĂRÂREA NR.6 DIN 09.03.2020 PRIVIND APROBAREA UNOR MĂSURI SUPLIMENTARE DE COMBATERE A NOULUI CORONAVIRUS

Anunț post Referent, Treapta II

Ordinul M.S 313 din 26.02.2020 pentru instituirea măsurii de carantină a persoanelor în situația de urgență de sănătate publică internațională, determinate de infectarea cu COVID-19 și stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii și limitării efectelor epidemiei.

Sfaturi privind utilizarea măștilor în comunitate, în timpul îngrijirii la domiciliu și în spitale în contextul situației actuale de circulație a noului Coronavirus (SARS-CoV-2)

Recomandări și măsuri speciale pentru persoanele care revin dintr-o zonă afectată de Coronavirus (COVID-19)

 

Material informativ cu privire la pesta porcină africană pentru fermieri

Anunț de interes local

Măsuri combatere pesta porcină noiembrie 2019

Salarii 2019

Anunț Zgomot ambiental auto


Implementarea Legii 544/2001.pdf

COMUNA ȘPRING supraveghere Video

Anunț de interes public privind amplasarea containerelor pentru colectarea selectivă a deșeurilor reciclabile

Anunț Apă Potabilă Vingard

Anunț public amenajament pastoral

Delimitări Secții Vot Alegeri Prezidențiale Șpring