Carieră – anunțuri / formulare

2021
 


Anunț concurs Consilier, clasa I, grad profesional superior, și Consilier achiziții publice în cadrul Compartimentului Buget-finanțe, contabilitate, resurse umane, dezvoltare rurală
 


Anunț privind examenul/concursul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut de funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Șpring
 


Proces-Verbal concurs asistent medical comunitar
 

Concurs asistent medical comunitar pe perioadă determinată
 

Formular de înscriere la consurs
 


Anunț rezultate finale obținute la concursul pentru postul de Consilier, clasa I, grad superior în cadrul Compartimentului Registru Agricol
 

Proces-Verbal concurs Consilier, clasa I, grad superior în cadrul Compartimentului Buget-finanțe, contabilitate, resurse umane, dezvoltare rurală
 

Borderou afisare a rezultat la proba „Selecția dosarelor” la concurs Consilier, clasa I, grad superior în cadrul Compartimentului Registru Agricol
 

Concurs Consilier, clasa I, grad superior în cadrul Compartimentului Buget-finanțe, contabilitate, resurse umane, dezvoltare rurală și Consilier, clasa I, grad superior în cadrul Compartimentului Registru Agricol
 

Formular de înscriere la concurs
 


2020
 

Concurs Inspector grad profesional debutant în cadrul Compartimentului Asistență Socială și Protecția Socială