Dispoziții Primar

DISPOZIȚII 2021

 

Dispoziția nr. 189/26.08.2021 privind acordarea ajutorului social și a alocației pentru susținerea familiei doamnei Căldărar Mîndruța

Dispoziția nr. 188/24.08.2021 privind modificarea Dispoziției nr. 141/2020 privind constituirea Comisiei pentru recensământul populației și locuințelor din anul 2021

Dispoziția nr. 187/24.08.2021 privind încetarea ajutorului social și a alocației pentru susținerea familiei doamnei Grozav Nicoleta Maria

Dispoziția nr. 186/24.08.2021 privind înființarea unității comune de implementare a proiectului Înființare rețea inteligentă de distribuție a gazelor naturale în comunele Șpring, Doștat, Roșia de Secaș, Cut și Câlnic în cadrul Programului Operațional Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020, Axa Prioritară 8 Sisteme inteligente și sustenabile de transport al energiei electrice și gazelor naturale Obiectivul Specific 8.2 Creșterea gradului de interconectare a Sistemului Național de Transport a gazelor naturale cu alte state vecine

Dispoziția nr. 185/23.08.2021 privind modificarea alocației pentru susținerea familiei doamnei Novac Nicoleta

Dispoziția nr. 184/19.08.2021 privind convocarea Consiliului local al comunei Șpring în ședință ordinară

Dispoziția nr. 183/20.08.2021 privind delegarea atribuțiilor către viceprimarul comunei Șpring

Dispoziția nr. 182/18.08.2021 privind încetarea ajutorului social pentru susținerea familiei doamnei Hoch Rozalia Simona

Dispoziția nr. 181/18.08.2021 privind încetarea alocației pentru susținerea familiei domnului Cunțan Horațiu Cătălin

Dispoziția nr. 180/18.08.2021 privind convocarea de îndată a Consiliului Local al comunei Șpring în ședință extraordinară

Dispoziția nr. 179/10.08.2021 privind acordarea unui ajutor de urgență doamnei Bera Mihaela Elisabeta

Dispoziția nr. 178/09.08.2021 privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor în vederea organizării concursului/examenului pentru promovare în grad profesional a unor funcționari publici de execuție din cadrul Aparatului de specialitate al primarului comunei Șpring, județul Alba

Dispoziția nr. 177/06.08.2021 privind încetarea indemnizației de handicap doamnei Haneș Victoria

Dispoziția nr. 176/03.08.2021 privind virarea de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar, inclusiv între programele aceluiași capitol

Dispoziția nr. 175/30.07.2021 privind încetarea contractului de muncă al doamnei Berghean Anuța, asistent personal persoana cu handicap grav Berghean Ana

Dispoziția nr. 174/26.07.2021 privind încetarea indemnizației de handicap doamnei Botezatu Lidia

Dispoziția nr. 173/26.07.2021 privind convocarea Consiliului local al comunei Șpring în ședință extraordinară

Dispoziția nr. 172/15.07.2021 privind delegarea atribuțiilor către viceprimarul comunei Șpring

Dispoziția nr. 171/12.07.2021 privind prelungirea indemnizației de handicap minorului Delorean Sebastian George

Dispoziția nr. 170/07.07.2021 privind delegarea atribuțiilor corespunzătoare Serviciului pentru Situații de Urgență domnului Hencs Aurel Carol, viceprimarul comunei Șpring

Dispoziția nr. 169/06.07.2021 privind numirea și responsabilitățile conducătorilor la locul de muncă pe linia SSM la UAT Comuna Șpring

Dispoziția nr. 168/06.07.2021 privind acordarea primului ajutor

Dispoziția nr. 167/06.07.2021 privind încetarea indemnizației de handicap doamnei Popa Maria

Dispoziția nr. 166/01.07.2021 privind completarea fișei postului domnului Florea Ciprian

Dispoziția nr. 165/29.06.2021 privind reîncadrarea doamnei Ștef Felicia Ramona în cadrul Compartimentului Buget-Finanțe, contabilitate, dezvoltare rurală, resurse umane din aparatul de specialitate al primarului comunei Șpring

Dispoziția nr. 164/29.06.2021 privind reîncadrarea doamnei Suciu Maria Cristina în cadrul Compartimentului Buget-Finanțe, contabilitate, dezvoltare rurală,resurse umane din aparatul de specialitate al primarului comunei Șpring

Dispoziția nr. 163/29.06.2021 privind reîncadrarea domnului Babeș Aurel în cadrul Compartimentului Buget-Finanțe, contabilitate, dezvoltare rurală, resurse umane din aparatul de specialitate al primarului comunei Șpring

Dispoziția nr. 162/29.06.2021 privind reîncadrarea doamnei Câra Leontina în cadrul Compartimentului Registrul Agricol din aparatul de specialitate al primarului comunei Șpring

Dispoziția nr. 161/29.06.2021 privind reîncadrarea doamnei Cotîrlea Maria în cadrul Compartimentului Registrul agricol din aparatul de specialitate al primarului comunei Șpring

Dispoziția nr. 160/28.06.2021 privind încetarea indemnizației de handicap doamnei Suciu Paraschiva

Dispoziția nr. 159/28.06.2021 privind încetarea ajutorului social al doamnei Ruje Tatiana

Dispoziția nr. 158/25.06.2021 privind schimbarea numelui titularului dreptului de alocație pentru susținerea familiei doamnei Novac Nicoleta

Dispoziția nr. 157/25.06.2021 privind schimbarea numelui titularului dreptului de alocație pentru susținerea familiei doamnei Mărginean Mădălina Lăcrămioara

Dispoziția nr. 156/18.06.2021 privind numirea în funcția publică de execuție consilier, clasa I, grad profesional superior, compartiment Registrul agricol, al domnului Florea Ciprian

Dispoziția nr. 155/17.06.2021 privind constituirea comisiei de evaluare a performanțelor profesionale ale secretarului general al UAT Comuna Șpring

Dispoziția nr. 154/16.06.2021 privind desemnarea domnului Hencs Aurel Carol, agent de inundații

Dispoziția nr. 153/16.06.2021 privind actualizarea Comisiei de constatare și evaluare a pagubelor

Dispoziția nr. 152/16.06.2021 privind actualizarea Centrului Operativ pentru Situații de Urgență cu activitate temporară al Comitetului Local pentru Situații de Urgență al Comunei Șpring

Dispoziția nr. 151/16.06.2021 privind actualizarea Comitetului Local pentru Situații de Urgență al Comunei Șpring

Dispoziția nr. 150/15.06.2021 privind acordarea unui ajutor de urgență domnului Adam Gheorghe

Dispoziția nr. 149/09.06.2021 privind constituirea comisiei de verificare a persoanelor care pășunează neautorizat pe pășunea aparținând domeniului public al comunei Șpring

Dispoziția nr. 148/09.06.2021 privind convocarea Consiliului local al comunei Șpring în ședință ordinară

Dispoziția nr. 147/07.06.2021 privind schimbarea numelui titularului dreptului de ajutor social

Dispoziția nr. 146/03.06.2021 privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a constetațiilor în vederea recrutării pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale, temporar vacantă, de asistent medical comunitar din cadrul Aparatului de specialitate al primarului comunei Șpring, județul Alba

Dispoziția nr. 145/27.05.2021 privind acordarea indemnizației lunare de hrană a doamnei Fleaca Liliana-Simziana, asistent personal al persoanei cu handicap grav, Fleaca Ana

Dispoziția nr. 144/27.05.2021 privind încadrarea pe perioadă nedeterminată a doamnei Fleaca Liliana-Simziana, în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav, Fleaca Ana

Dispoziția nr. 143/28.05.2021 privind încetarea indemnizației de handicap doamnei Fleaca Ana

Dispoziția nr. 142/27.05.2021 privind acordarea indemnizației de handicap doamnei Cioară Laura Mirela

Dispoziția nr. 140/25.05.2021 privind constituirea comisiei speciale

Dispoziția nr. 139/25.05.2021 privind convocarea de îndată a Consiliului local al comunei Șpring în ședința extraordinară

Dispoziția nr. 138/21.05.2021 privind modificarea Dispoziției nr. 268/2020 privind constituirea comisiei de recepție a materialelor consumabile, obiectelor de inventar și mijloacelor fixe, la nivelul Primăriei Comunei Șpring, județul Alba

Dispoziția nr. 137/21.05.2021 desemnare responsabil cu protecția datelor cu caracter personal la nivelul Primăriei comunei Șpring

Dispoziția nr. 136/21.05.2021 privind constituirea comisiei de casare a mijloacelor fixe sau obiectelor de inventar din cadrul UAT Comuna Șpring

Dispoziția nr. 135/21.05.2021 privind încetarea ajutorului social al domnului Paștiu Ioan

Dispoziția nr. 134/21.05.2021 privind suspendarea contractului de muncă al doamnei Hărbean Maria Larisa

Dispoziția nr. 133/19.05.2021 privind acordarea indemnizației lunare de hrană a domnului Cârpă Sandu – asistent personal

Dispoziția nr. 132/19.05.2021 privind încadrarea pe perioadă determinată a domnului Cârpă Sandu în funcția de asistent personal

Dispoziția nr. 131/18.05.2021 privind modificarea Dispoziției nr. 291/2020 privind desemnarea gestionarilor pentru gestiunile UAT Comuna Șpring

Dispoziția nr. 130/18.05.2021 privind încetarea contractului de muncă al domnului Cotârlea Nicolae, șef SVSU Șpring

Dispoziția nr. 129/18.05.2021 privind modificarea ajutorului social al doamnei Bozan Silvia

Dispoziția nr. 128/18.05.2021 constituirea comisiei privind implicarea publicului în elaborarea PUD

Dispoziția nr. 127/18.05.2021 privind instituirea curatelei și numirea domnului Ștefan Ștefan – curator special

Dispoziția nr. 126/17.05.2021 privind instituirea curatelei și numirea domnului Maniu Vasile – curator special

Dispoziția nr. 125/13.05.2021 privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor în vederea recrutării pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a două funcții publice de execuție vacante din cadrul Aparatului de specialitate al primarului comunei Șpring, județul Alba

Dispoziția nr. 124/07.05.2021 privind virarea de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar, inclusiv între programele aceluiași capitol

Dispoziția nr. 123/06.05.2021 privind delegarea atribuțiilor către viceprimarul comunei Șpring

Dispoziția nr. 122/27.04.2021 privind acordarea alocației pentru susținerea familiei

Dispoziția nr. 121/27.04.2021 privind încetarea indemnizației de handicap a minorului Godici Dorian Ioan

Dispoziția nr. 120/23.04.2021 privind repartizarea pe trimestre a veniturilor și cheltuielilor bugetare pentru anul 2021

Dispoziția nr. 119/22.04.2021 privind desemnarea doamnei Bogdan Delia, împuternicită cu atribuții financiar-contabile

Dispoziția nr. 118/21.04.2021 privind încetarea indemnizației de handicap a doamnei Cotârlea Ana

Dispoziția nr. 117/20.04.2021 privind modificarea alocației pentru susținerea familiei doamnei Adam Mariana

Dispoziția nr. 116/20.04.2021 privind modificarea alocației pentru susținerea familiei doamnei Anghel Nicoleta

Dispoziția nr. 115/20.04.2021 privind modificarea alocației pentru susținerea familiei doamnei Prodea Cristina

Dispoziția nr. 114/20.04.2021 privind acordarea indemnizațieii lunare de hrană doamnei Cioară Maria, asistent personal al persoanei cu handicap grav, Cioară Laura Mirela

Dispoziția nr. 113/20.04.2021 privind încadrarea pe perioadă determinată a doamnei Cioară Maria, în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav, Cioară Laura Mirela

Dispoziția nr. 112/19.04.2021 privind încetarea contractului de muncă al doamnei Cioară Maria, asistent personal copil cu handicap grav, Cioară Laura Mirela

Dispoziția nr. 111/16.04.2021 privind acordarea indemnizației lunare de hrană a doamnei Cârneală Elena, asistent personal al persoanei cu handicap grav, Gheorghe Claudiu

Dispoziția nr. 110/16.04.2021 privind încadrarea pe perioadă determinată a doamnei Cârneală Elena, în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav, Gheorghe Claudiu

Dispoziția nr. 109/16.04.2021 privind convocarea Consiliului Local al comunei Șpring în ședință ordinară

Dispoziția nr. 108/14.04.2021 privind convocarea de îndată a Consiliului Local al comunei Șpring în ședință extraordinară

Dispoziția nr. 107/12.04.2021 privind încetarea indemnizației de handicap a domnului Baciu Vasile

Dispoziția nr. 106/02.04.2021 privind încetarea dreptului la stimulent educațional pentru stimularea participării în învățământul preșcolar a copilului provenit din familia a cărei titular este doamna Cîrneală Georgiana Daniela

Dispoziția nr. 105/02.04.2021 privind recuperarea sumelor necuvenit ca și alocație pentru susținerea familiei domnului Moldovan Cornel

Dispoziția nr. 104/02.04.2021 privind recuperarea sumelor plătite necuvenit ca și alocație pentru susținerea familiei domnului Cunțan Horațiu

Dispoziția nr. 103/31.03.2021 privind delegarea atribuțiilor către viceprimarul comunei Șpring

Dispoziția nr. 102/30.03.2021 privind recuperarea sumelor plătite necuvenit ca și alocație pentru susținerea familiei doamnei Tărîță Eugenia

Dispoziția nr. 101/30.03.2021 privind recuperarea sumelor plătite necuvenit ca și alocație pentru susținerea familiei doamnei Koszta Adriana

Dispoziția nr. 100/30.03.2021 privind încetarea alocației pentru susținerea familiei doamnei Koszta Adriana

Dispoziția nr. 99/30.03.2021 privind acordarea gradației 5 corespunzătoare tranșei de vechime în muncă, doamnei Cotîrlea Maria, având funcția de referent, grad profesional asistent clasa III, în cadrul compartimentului Registrul Agricol

Dispoziția nr. 98/30.03.2021 privind acordarea indemnizației de handicap domnului Suciu Ionel

Dispoziția nr. 97/29.03.2021 privind modificarea alocației pentru susținerea familiei doamnei Cîrneală Georgiana Daniela

Dispoziția nr. 96/29.03.2021 privind acordarea ajutorului social doamnei Ruje Tatiana

Dispoziția nr. 95/26.03.2021 privind convocarea Consiliului local al comunei Șpring în ședința ordinară

Dispoziția nr. 94/25.03.2021 privind acordarea indemnizației de handicap domnului Baciu Vasile

Dispoziția nr. 93/23.03.2021 privind încetarea indemnizației de handicap a domnului Mateieș Aurel

Dispoziția nr. 92/22.03.2021 privind acordarea indemnizației de handicap domnului Anghel Ilie pentru perioada decembrie 2019 – mai 2020

Dispoziția nr. 91/15.03.2021 privind convocarea de îndată a Consiliului local al comunei Șpring în ședința extraordinară

Dispoziția nr. 90/12.03.2021 privind încetarea contractului individual de muncă al domnului Baciu Vasile, asistent personal al persoanei cu handicap Baciu Vasile

Dispoziția nr. 89/12.03.2021 privind delegarea atribuțiilor Secretarului General al comunei Șpring

Dispoziția nr. 88/11.03.2021 privind modificarea raportului de serviciu, prin promovare al doamnei Matei Maria în funcția publică de conducere de secretar general al comunei Câlnic, Județul Alba

Dispoziția nr. 87/10.03.2021 privind modificarea alocației pentru susținerea familiei doamnei Tărîță Eugenia

Dispoziția nr. 86/10.03.2021 privind încetarea alocației pentru susținerea familiei doamnei Ștefănucă Liliana

Dispoziția nr. 85/08.03.2021 privind modificarea Dispoziției nr. 106/2020 privind constituirea Comisiei comunale pentru recensământul general agricol runda 2020

Dispoziția nr. 84/25.02.2021 privind modificarea titularului ajutorului social

Dispoziția nr. 83/22.02.2021 privind modificarea alocației pentru susținerea familiei doamnei Anghel Nicoleta

Dispoziția nr. 82/22.02.2021 privind încetarea indemnizației de handicap domnului Suciu Ilie

Dispoziția nr. 81/22.02.2021 privind modificarea indemnizației de handicap doamnei Popa Maria

Dispoziția nr. 80/22.02.2021 privind modificarea indemnizației de handicap domnului Suciu Ilie

Dispoziția nr. 79/22.02.2021 privind modificarea indemnizației de handicap doamnei Cîrneală Maria

Dispoziția nr. 78/22.02.2021 privind modificarea indemnizației de handicap domnului Bâldea Gheorghe

Dispoziția nr. 77/22.02.2021 privind modificarea indemnizației de handicap doamnei Suciu Paraschiva

Dispoziția nr. 76/22.02.2021 privind modificarea indemnizației de handicap domnului Popa Gheorghe

Dispoziția nr. 75/22.02.2021 privind modificarea indemnizației de handicap domnului Mateieș Aurel

Dispoziția nr. 74/22.02.2021 privind modificarea indemnizației de handicap doamnei Leneșu Aurelia

Dispoziția nr. 73/22.02.2021 privind modificarea indemnizației de handicap doamnei Istrate Ana

Dispoziție nr. 72/22.02.2021 privind modificarea indemnizației de handicap minorului Godici Dorian Ioand

Dispoziția nr. 71/22.02.2021 privind modificarea indemnizației de handicap doamnei Drasovean Floarea

Dispoziția nr. 70/22.02.2021 privind modificarea indemnizației de handicap doamnei Haneș Victoria

Dispoziția nr. 69/22.02.2021 privind modificarea indemnizației de handicap minorului Delorean Sebastian

Dispoziția nr. 68/22.02.2021 privind modificarea indemnizației de handicap doamnei Cotârlea Ana

Dispoziția nr. 67/22.02.2021 privind modificarea indemnizației de handicap minorului Comșa Alexandru

Dispoziția nr. 66/22.02.2021 privind modificarea indemnizației de handicap doamnei Ciontea Paraschiva

Dispoziția nr. 65/22.02.2021 privind modificarea indemnizației de handicap doamnei Botezatu Lidia

Dispoziția nr. 64/22.02.2021 privind modificarea indemnizației de handicap doamnei Baciu Maria

Dispoziția nr. 63/22.02.2021 privind modificarea indemnizației de handicap domnului Babeș Ioan

Dispoziția nr. 62/22.02.2021 privind modificarea indemnizației de handicap domnului Anghel Ilie

Dispoziția nr. 61/22.02.2021 privind modificarea indemnizației de handicap doamnei Albu Maria

Dispoziția nr. 60/19.02.2021 privind convocarea Consiliului Local al comunei Șpring în ședință ordinară

Dispoziția nr. 59/19.02.2021 privind exercitarea activității de control inopinat a casieriei instituției Comuna Șpring

Dispoziția nr. 58/17.02.2021 privind convocarea de îndată a Consiliului Local al comunei Șpring în ședință extraordinară

Dispoziția nr. 57/15.02.2021 privind revocarea Dispoziției nr. 27/27.01.2021 de modificare a indemnizației de handicap a doamnei Fleaca Ana

Dispoziția nr. 56/11.02.2021 privind desemnarea persoanelor responsabile cu implementarea prevederilor referitoare la declarațiile de avere și declarațiile de interese, la nivelul comunei Șpring, județul Alba

Dispoziția nr. 55/11.02.2021 privind desemnarea persoanei responsabile cu completarea și actualizarea formularelor de integritate aferente procedurilor de atribuire

Dispoziția nr. 54/11.02.2021 privind modificarea Dispoziției nr. 116/2018 privind constituirea Unității Locale de Sprijin, la nivelul comunei Șpring

Dispoziția nr. 53/08.02.2021 privind aprobarea „Planului de pregătire în domeniul situațiilor de urgență pentru anul 2021”

Dispoziția nr. 52/03.02.2021 privind desemnarea responsabililor cu riscurile

Dispoziția nr. 51/03.02.2021 privind constituirea unei comisii speciale de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării sistemului de control intern

Dispoziția nr. 50/29.01.2021 privind acordarea gradației 1, corespunzătoare tranșei de vechime în muncă, doamnei Cârpă Laura, asistent personal, gradația 0

Dispoziția nr. 49/29.01.2021 privind acordarea gradației 1, corespunzătoare tranșei de vechime în muncă, doamnei Ceteanu Elena Iuliana, asistent personal, gradația 0

Dispoziția nr. 48/29.01.2021 privind acordarea gradației 1, corespunzătoare tranșei de vechime în muncă, doamnei Cârneală Alexandra Anamaria, asistent personal, gradația 0

Dispoziția nr. 47/29.01.2021 privind încetarea ajutorului social al doamnei Cîrneală Georgiana Daniela

Dispoziția nr. 46/27.01.2021 privind reîncadrarea funcției publice de șef de birou în cadrul Biroului Buget-Finanțe, Contabilitate, Dezvoltare Rurală, Registrul Agricol, Resurse Umane

Dispoziția nr. 45/27.01.2021 privind reîncadrarea doamnei Suciu Cristina Maria în cadrul Biroului Buget-Finanțe, Contabilitate, Dezvoltare Rurală, Registrul Agricol, Resurse Umane

Dispoziția nr. 44/27.01.2021 privind reîncadrarea domnului Babeș Aurel în cadrul Biroului Buget-Finanțe, Contabilitate, Dezvoltare Rurală, Registrul Agricol, Resurse Umane

Dispoziția nr. 43/27.01.2021 privind reîncadrarea doamnei Cotîrlea Maria în cadrul Biroului Buget-Finanțe, Contabilitate, Dezvoltare Rurală, Registrul Agricol, Resurse Umane

Dispoziția nr. 42/27.01.2021 privind reîncadrarea doamnei Câra Leontina în cadrul Biroului Buget-Finanțe, Contabilitate, Dezvoltare Rurală, Registrul Agricol, Resurse Umane

Dispoziția nr. 41/27.01.2021 privind reîncadrarea doamnei Ștef Felicia Ramona în cadrul Biroului Buget-Finanțe, Contabilitate, Dezvoltare Rurală, Registrul Agricol, Resurse Umane

Dispoziția nr. 40/27.01.2021 privind reîncadrarea doamnei Matei Maria în cadrul Biroului Buget-Finanțe, Contabilitate, Dezvoltare Rurală, Registrul Agricol, Resurse Umane

Dispoziția nr. 39/27.01.2021 privind încetarea alocației pentru susținerea familiei doamnei Sârbu Anca

Dispoziția nr. 38/27.01.2021 privind modificarea alocației pentru susținerea familiei doamnei Ștefănucă Liliana Viorica

Dispoziția nr. 37/27.01.2021 privind modificarea alocației pentru susținerea familiei doamnei Farcaș Ioana Andrada

Dispoziția nr. 36/27.01.2021 privind modificarea indemnizației de handicap a doamnei Suciu Paraschiva

Dispoziția nr. 35/27.01.2021 privind modificarea indemnizației de handicap a domnului Suciu Ilie

Dispoziția nr. 34/27.01.2021 privind modificarea indemnizației de handicap a doamnei Popa Maria

Dispoziția nr. 33/27.01.2021 privind modificarea indemnizației de handicap a domnului Popa Gheorghe

Dispoziția nr. 32/27.01.2021 privind modificarea indemnizației de handicap a domnului Mateieș Aurel

Dispoziția nr. 31/27.01.2021 privind modificarea indemnizației de handicap a doamnei Leneșu Aurelia

Dispoziția nr. 30/27.01.2021 privind modificarea indemnizației de handicap a doamnei Istrate Ana

Dispoziția nr. 29/27.01.2021 privind modificarea indemnizației de handicap a doamnei Haneș Victoria

Dispoziția nr. 28/27.01.2021 privind modificarea indemnizației de handicap a minorului Godici Dorian Ioan

Dispoziția nr. 27/27.01.2021 privind modificarea indemnizației de handicap a doamnei Fleaca Ana

Dispoziția nr. 26/27.01.2021 privind modificarea indemnizației de handicap a doamnei Drașovean Floarea

Dispoziția nr. 25/27.01.2021 privind modificarea indemnizației de handicap a minorului Delorean Sebastian George

Dispoziția nr. 24/27.01.2021 privind modificarea indemnizației de handicap a doamnei Cotârlea Ana

Dispoziția nr. 23/27.01.2021 privind modificarea indemnizației de handicap a minorului Comșa Alexandru

Dispoziția nr. 22/27.01.2021 privind modificarea indemnizației de handicap a doamnei Cîrneală Maria

Dispoziția nr. 21/27.01.2021 privind modificarea indemnizației de handicap a doamnei Ciontea Paraschiva

Dispoziția nr. 20/27.01.2021 privind modificarea indemnizației de handicap a doamnei Botezatu Lidia

Dispoziția nr. 19/27.01.2021 privind modificarea indemnizației de handicap a doamnei Baciu Maria

Dispoziția nr. 18/27.01.2021 privind modificarea indemnizației de handicap a domnului Bâldea Gheorghe

Dispoziția nr. 17/27.01.2021 privind modificarea îndemnizației de handicap a domnului Babeș Ioan

Dispoziția nr. 16/27.01.2021 privind modificarea indemnizației de handicap a domnului Anghel Ilie

Dispoziția nr. 15/27.01.2021 privind modificarea indemnizației de handicap a doamnei Albu Maria

Dispoziția nr. 14/26.01.2021 privind acordarea indemnizației de handicap doamnei Fleaca Ana

Dispoziția nr. 13/21.01.2021 privind aprobarea modalităților de identificare și verificare a destinatarilor finali, la nivelul comunei Șpring, care vor beneficia de tichetele sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional

Dispoziția nr. 12/20.01.2021 privind acordarea unui ajutor de urgență doamnei Cârpă Laura

Dispoziția nr. 11/18.01.2021 privind acordarea indemnizației lunare de hrană a doamnei Berghean Anuța, asistent personal al persoanei cu handicap grav, Berghean Ana

Dispoziția nr. 10/18.01.2021 privind încadrarea pe perioadă determintă a doamnei Berghean Anuța, în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav, Berghean Ana

Dispoziția nr. 9/18.01.2021 privind convocarea Consiliului Local al comunei Șpring în ședință ordinară

Dispoziția nr. 8/11.01.2021 privind modificarea Dispoziției nr. 248/28.10.2020 de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță doamnei Furdui Mădălina Lăcrămioara

Dispoziția nr. 7/11.01.2021 privind modificarea Dispoziției nr. 249/28.10.2020 de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță doamnei Koszta Adriana

Dispoziția nr. 6/11.01.2021 privind modificarea Dispoziției nr. 255/30.10.2020 de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță doamnei Bratu Maria Valentina

Dispoziția nr. 5/11.01.2021 privind modificarea Dispoziției nr. 257/30.10.2020 de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță doamnei Cîrneală Georgiana Daniela

Dispoziția nr. 4/11.01.2021 privind modificarea Dispoziției nr. 258/30.10.2020 de acordare a tichetelor pentru grădiniță doamnei Tuturaș Crinela Gabriela

Dispoziția nr. 3/11.01.2021 privind modificare Dispoziției nr. 259/30.10.2020 de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță doamnei Hoch Rozalia

Dispoziția nr. 2/06.01.2021 privind convocarea de îndată a Consiliului Local al comunei Șpring în ședință extraordinară

Dispoziția nr. 1/04.01.2021 privind încetarea contractului de muncă al doamnei Fleaca Liliana Simziana, asistent personal persoană cu handicap grav, Fleaca Ana


 

DISPOZIȚII 2020

 

Dispoziția nr. 309/31.12.2020 privind acordarea indemnizației de handicap doamnei Botezatu Lidia

Dispoziția nr. 308/31.12.2020 privind acordarea indemnizației de handicap doamnei Albu Maria

Dispoziția nr. 307/29.12.2020 privind transferul în interesul serviciului al doamnei Anghel Iulia Dorina

Dispoziția nr. 306/28.12.2020 privind încetarea indemnizației de handicap a domnului Bozan Ilie

Dispoziția nr. 305/28.12.2020 privind acordarea indemnizației lunare de hrană doamnei Anghel Nicoleta, asistent personal al persoane cu handicap grav, Anghel Ștefan Emanuel

Dispoziția nr. 304/28.12.2020 privind încadrarea pe perioadă determinată a doamnei Anghel Nicoleta, în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav, Anghel Ștefan Emanuel

Dispoziția nr. 303/24.12.2020 privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei Anghel Nicoleta, asistent personal copil handicap grav, Anghel Ștefan Emanuel

Dispoziția nr. 302/22.12.2020 privind majorarea Bugetului Local al comunei Șpring, pe anul 2020

Dispoziția nr. 301/21.12.2020 privind înființarea unității de implementare a proiectului „Înființare rețea inteligentă de distribuție gaze naturale în comunele Șpring, Doștat, Roșia de Secaș, Cut și Câlnic” în cadrul Programului Operațional Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020, Axa Prioritară 8 Sisteme inteligente și sustenabile de trrensport al energiei electrice și gazelor naturale Obiectivul Specific 8.2 Creșterea gradului de interconectare a Sistemului Național de Transport a gazelor naturale cu alte state vecine

Dispoziția nr. 300/21.12.2020 privind convocarea de îndată a Consiliului Local al Comunei Șpring în ședință extraordinară

Dispoziția nr. 299/16.12.2020 privind revocarea Dispoziției nr. 285/26.11.2020 de acordare a indemnizației de handicap doamnei Borza Aurelia

Dispoziția nr. 298/14.12.2020 privind încetarea ajutorului social al doamnei Ștefănucă Liliana

Dispoziția nr. 297/14.12.2020 privind acordarea indemnizației de handicap doamnei Baciu Maria

Dispoziția nr. 296/11.12.2020 privind convocarea Consiliului Local al comunei Șpring în ședintă ordinară

Dispoziția nr. 295/08.12.2020 privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri doamnei Mărginean Anca

Dispoziția nr. 294/08.12.2020 privind recuperarea sumelor plătite necuvenit ca și ajutor social doamnei Ruje Tatiana

Dispoziția nr. 293/08.12.2020 privind încetarea ajutorului social al doamnei Ruje Tatiana

Dispoziția nr. 292/08.12.2020 privind convocarea de îndată a Consiliului Local al Comunei Șpring în ședință extraordinară

Dispoziția nr. 291/08.12.2020 privind desemnarea gestionarilor pentru gestiunile UAT Comuna Șpring

Dispoziția nr. 290/08.12.2020 privind constituirea Comisiei de Inventariere

Dispoziția nr. 289/03.12.2020 privind virarea de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar, inclusiv între programele aceluiași capitol

Dispoziția nr. 288/03.12.2020 privind interzicerea comercializării sau consumului de băuturi alcoolice în data de 06.12.2020

Dispoziția nr. 287/27.11.2020 privind acordarea indemnizației de hrană doamnei Tamaș Felicia având funcția de administrator public în cadrul Primăriei comunei Șpring

Dispoziția nr. 286/27.11.2020 privind modificarea indemnizației viceprimarului conform HG nr. 325/2018

Dispoziția nr. 285/26.11.2020 privind acordarea indemnizației de handicap doamnei Borza Aurelia

Dispoziția nr. 284/24.11.2020 privind modificarea alocației pentru susținerea familiei doamnei Prodea Cristina Aurica

Dispoziția nr. 283/20.11.2020 privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

Dispoziția nr. 282/19.11.2020 privind convocarea Consiliului Local al comunei Șpring în ședință ordinară

Dispoziția nr. 281/19.11.2020 privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri doamnei Prodea Cristina Aurica

Dispoziția nr. 280/18.11.2020 privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri doamnei Cârneală Alina Isaura

Dispoziția nr. 279/18.11.2020 privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri domnului Cârneală Adrian

Dispoziția nr. 278/18.11.2020 privind desemnarea personalului tehnic necesar pentru sprijinirea activității birourilor electorale ale secțiilor de votare de pe raza comunei Șpring, jud. Alba

Dispoziția nr. 277/17.11.2020 privind desemnarea reprezentantului primarului comunei Șpring în Consiliul de administrație la Școala Gimnazială Drașov

u<Dispoziția nr. 276/17.11.2020 privind prelungirea indemnizației de handicap minorului Godici Dorian Ioan

Dispoziția nr. 275/17.11.2020 privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri doamnei Lupu Violeta

Dispoziția nr. 274/17.11.2020 privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri doamnei Tărîță Eugenia

Dispoziția nr. 273/17.11.2020 privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri domnului Tuturaș Adrian

Dispoziția nr. 272/17.11.2020 privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri doamnei Tuturaș Crinela Gabriela

Dispoziția nr. 271/17.11.2020 privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri doamnei Adam Mariana

Dispoziția nr. 270/17.11.2020 privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri doamnei Koszta Adriana

Dispoziția nr. 269/16.11.2020 privind numirea comisiei de recepție finală la obiectivul „Modernizarea sistemului de iluminat public în comuna Șpring” jud. Alba

Dispoziția nr. 268/16.11.2020 privind constituirea comisiei de recepție a materialelor consumabile, obiectelor de inventar și mijloacelor fixe la nivelul Primăriei comunei Șpring, jud. Alba

Dispoziția nr. 267/11.11.2020 privind modificarea indemnizației primarului conform HG nr. 325/2018

Dispoziția nr. 266/10.11.2020 privind reorganizarea Comitetului comunal Șpring pentru Șituații de Urgență

Dispoziția nr. 265/09.11.2020 privind numirea reprezentanților Primăriei Comunei Șpring care să facă parte din Grupul de lucru județean pentru derularea Programului Operațional Ajutarea Persoanelor Dezavantajate – POAD

Dispoziția nr. 264/09.11.2020 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Șpring în ședință extraordinară, cu convocare de îndată

Dispoziția nr. 263/03.11.2020 privind modificarea Comisiei de selecționare a arhivei

Dispoziția nr. 262/03.11.2020 privind delegarea atribuțiilor de stare civilă și autoritate tutelară doamnei Ștef Felicia Ramona, consilier principal

Dispoziția nr. 261/03.11.2020 privind schimbarea sediului Secției de Votare nr. 409 Șpring, cod unic 1-409 Comuna Șpring, jud. Alba

Dispoziția nr. 260/02.11.2020 privind numirea doamnei Tamaș Felicia în funcția de administrator public în cadrul Primăriei Comunei Șpring

Dispoziția nr. 259/30.10.2020 privind acordarea tichetelor sociale pentru grădiniță doamnei Hoch Rozalia Simona

Dispoziția nr. 258/30.10.2020 privind acordarea tichetelor sociale pentru grădiniță doamnei Tuturaș Crinela Gabriela

Dispoziția nr. 257/30.10.2020 privind acordarea tichetelor sociale pentru grădiniță doamnei Cârneală Georgiana

Dispoziția nr. 256/30.10.2020 privind revocarea dispoziției nr. 232/20.10.2020 pentru aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne domnului Istrate Nicolae

Dispoziția nr. 255/30.10.2020 privind acordarea tichetelor sociale pentru grădiniță doamnei Bratu Maria Valentina

Dispoziția nr. 254/30.10.2020 privind încetarea ajutorului social domnului Istrate Nicolae

Dispoziția nr. 253/30.10.2020 privind delegarea atribuțiilor secretarului general al comunei Șpring, pe perioada concediului, doamnei Matei Maria, având funcția publică de consilier achiziții publice

Dispoziția nr. 252/29.10.2020 privind stabilirea indemnizației lunare a domnului Hencs Aurel Carol, viceprimarul comunei Șpring

Dispoziția nr. 251/29.10.2020 privind suspendarea contractului de muncă al domnului Hencs Aurel Carol, angajat în funcția de șofer autospecială în cadrul compartimentului SVSU

Dispoziția nr. 250/29.10.2020 privind stabilirea locurilor speciale de afișaj electoral pe raza comunei Șpring

Dispoziția nr. 249/28.10.2020 privind acordarea tichetelor sociale pentru grădiniță doamnei Koszta Adriana

Dispoziția nr. 248/28.10.2020 privind acordarea tichetelor sociale pentru grădiniță doamnei Furdui Mădălina Lăcrămioara

Dispoziția nr. 247/27.10.2020 privind încetarea alocației pentru susținerea familei doamnei Nicoară Marinela

Dispoziția nr. 246/27.10.2020 privind acordarea alocației pentru susținerea familiei domnului Cunțan Horațiu Cătălin

Dispoziția nr. 245/27.10.2020 privind actualizarea listei destinatarilor finali, la nivelul comunei Șpring, care vor beneficia de sprijinul prevăzut de OUG nr. 115/2020

Dispoziția nr. 244/26.10.2020 privind stabilirea indemnizației lunare a doamnei Stănilă Iulia, primarul comunei Șpring

Dispoziția nr. 243/26.10.2020 privind încetarea contractului de muncă al doamnei Berghian Delia

Dispoziția nr. 242/26.10.2020 privind încetarea contractului de muncă și a contractului de management al doamnei Vasiu Gabriela – administrator public în cadrul Primăriei comunei Șpring

Dispoziția nr. 241/26.10.2020 privind eliberarea din funcția de administrator public în cadrul Primăriei comunei Șpring a domnului Drăgălin Eduard

Dispoziția nr. 240/26.10.2020 privind revocarea dispoziției nr. 217/20.10.2020

Dispoziția nr. 239/26.10.2020 privind încetarea ajutorului social doamnei Mailat Adriana

Dispoziția nr. 238/20.10.2020 privind revocarea dispoziției nr. 201/02.10.2020 de acordare a alocației pentru susținerea familiei domnului Cunțan Horațiu Cătălin

Dispoziția nr. 237/20.10.2020 privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri – Totoi Maria

Dispoziția nr. 236/20.10.2020 privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri – Mihălțan Lucreția

Dispoziția nr. 235/20.10.2020 privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri – Furdui Mădălina Lăcrămioara

Dispoziția nr. 234/20.10.2020 privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri – Tuturaș Doina

Dispoziția nr. 233/20.10.2020 privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri – Bratu Maria Valentina

Dispoziția nr. 232/20.10.2020 privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri – Istrate Nicolae

Dispoziția nr. 231/20.10.2020 privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri – Cotârlea Ioan

Dispoziția nr. 230/20.10.2020 privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri – Cenușer Lucreția

Dispoziția nr. 229/20.10.2020 privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri – Hoch Rozalia

Dispoziția nr. 228/20.10.2020 privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri – Dumitru Rodica

Dispoziția nr. 227/20.10.2020 privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri – Bozan Silvia

Dispoziția nr. 226/20.10.2020 privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri – Cotîrlea Gligor

Dispoziția nr. 225/20.10.2020 privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri – Rotar Mihai

Dispoziția nr. 224/20.10.2020 privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri – Coman Stelian

Dispoziția nr. 223/20.10.2020 privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri – Moldovan Teodor

Dispoziția nr. 222/20.10.2020 privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri – Ciontea Maria

Dispoziția nr. 221/20.10.2020 privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri – Cîrneală Georgiana

Dispoziția nr. 220/20.10.2020 privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri – Ruje Tatiana

Dispoziția nr. 219/20.10.2020 privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri – Lupu Bujor

Dispoziția nr. 218/20.10.2020 privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri – Paștiu Ioan

Dispoziția nr. 217/20.10.2020 privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri – Mailat Adriana

Dispoziția nr. 216/20.10.2020 privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri – Toldea Viorica

Dispoziția nr. 215/20.10.2020 privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri – Ștefănucă Liliana

Dispoziția nr. 214/20.10.2020 privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri – Bera Mihaela

Dispoziția nr. 213/20.10.2020 privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri – Henrich Ana

Dispoziția nr. 212/20.10.2020 privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri – Ștef Maria

Dispoziția nr. 211/20.10.2020 privind prelungirea indemnizației de handicap a minorului Comșa Alexandru Marian

Dispoziția nr. 210/16.10.2020 privind completarea Dispoziției nr. 142/2020 privind acordarea stimulentului de risc, în cuantum de 2500 lei brut pe luna martie, doamnei Hărbean Maria-Larisa, asistent medical comunitar

Dispoziția nr. 209/16.10.2020 privind completarea Dispoziției nr. 133/2020 privind acordarea stimulentului de risc, în cuantum de 2500 lei brut pe luna mai, doamnei Hărbean Maria-Larisa, asistent medical comunitar

Dispoziția nr. 208/16.10.2020 privind completarea Dispoziției nr. 131/2020 privind acordarea stimulentului de risc, în cuantum de 2500 lei brut pe luna aprilie, doamnei Hărbean Maria-Larisa, asistent medical comunitar

Dispoziția nr. 207/14.10.2020 privind recuperarea sumelor plătite necuvenit ca și ajutor social domnului Vasiu Liviu

Dispoziția nr. 206/14.10.2020 privind constituirea și numirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor de reparații curente la contractul nr. 4990/07.09.2020 „Reparații Școala Gimnazială Drașov”

Dispoziția nr. 205/14.10.2020 privind revocarea Dispoziției nr. 194/22.09.2020

Dispoziția nr. 204/14.10.2020 privind acordarea indemnizației lunare de hrană a doamnei Păucean Aurelia, asistent personal al copilului cu handicap grav, Păucean Adrian Petru

Dispoziția nr. 203/14.10.2020 privind încadrarea pe perioadă determinată a doamnei Păucean Aurelia în funcția de asistent personal al copilului cu handicap grav, Păucean Adrian Petru

Dispoziția nr. 202/14.10.2020 privind încetarea contractului de muncă al doamnei Păucean Aurelia, asistent personal copil cu handicap grav, Păucean Adrian Petru

Dispoziția nr. 201/02.10.2020 privind acordarea alocației pentru susținerea familiei domnului Cunțan Horațiu Cătălin

Dispoziția nr. 200/02.10.2020 privind încetarea ajutorului social și a alocației pentru susținerea familiei domnului Anghel Petru Ioan

Dispoziția nr. 199/30.09.2020 privind prelungirea indemnizației de handicap doamnei Cîrneală Maria

Dispoziția nr. 198/25.09.2020 privind acordarea indemnizației lunare de hrană a doamnei Mercurean Elisabeta Istina, asistent personal al persoanei cu handicap grav, Cunțan Istina

Dispoziția nr. 197/25.09.2020 privind încadrarea pe perioadă nedeterminată a doamnei Mercurean Elisabeta Istina în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav, Cunțan Istina

Dispoziția nr. 196/25.09.2020 privind încetarea contractului de muncă al doamnei Mercurean Elisabeta Istina, asistent personal persoană cu handicap grav, Cunțan Istina

Dispoziția nr. 195/24.09.2020 privind acordarea indemnizației de handicap doamnei Istrate Ana

Dispoziția nr. 194/22.09.2020 privind constiturea și numirea Comisiei generale de recepție la terminarea lucrărilor pentru contractele de execuție de lucrări de reparații curente încheiate de către Comuna Șpring în anul 2020

Dispoziția nr. 193/21.09.2020 privind acordarea indemnizației de handicap doamnei Popa Maria

Dispoziția nr. 192/21.09.2020 privind acordarea ajutorului de urgență domnului Crăciun Andrei Gheorghe

Dispoziția nr. 191/21.09.2020 privind acordarea ajutorului de urgență domnului Adam Gheorghe

Dispoziția nr. 190/21.09.2020 privind încetarea ajutorului social al domnului Vasiu Liviu

Dispoziția nr. 189/21.09.2020 privind acordarea alocației pentru susținerea familiei domnului Marcu Florin

Dispoziția nr. 188/21.09.2020 privind modificarea alocației pentru susținerea familiei doamnei Prodea Cristina

Dispoziția nr. 187/21.09.2020 privind interzicerea comercializării și consumului de băuturi alcoolice în data de 27.09.2020

Dispoziția nr. 186/21.09.2020 privind desemnarea personalului tehnic necesar pentru sprijinirea activităților birourilor electorale ale secțiilor de votare de pe raza comunei Șpring, județul Alba

Dispoziția nr. 185/17.09.2020 privind modificarea Dispoziției nr. 165/10.08.2020 privind desemnarea personalului tehnic auxiliar

Dispoziția nr. 184/16.09.2020 privind desemnarea reprezentantului primarului comunei Șpring în Consiliul de administrație la Școala Gimnazială Drașov

Dispoziția nr. 183/16.09.2020 privind revocarea dispoziției nr. 172/26.08.2020 de acordare a alocației pentru susținerea familiei domnului Cârneală Adrian

Dispoziția nr. 182/15.09.2020 privind transportul elevilor de gimnaziu din localitățile Vingard și Șpring în anul școlar 2020-2021

Dispoziția nr. 181/15.09.2020 privind desemnarea unei persoane responsabilă cu verificarea și identificarea terenurilor infestate cu buruiana ambrozia

Dispoziția nr. 180/15.09.2020 privind aprobarea modalităților de identificare și verificare a destinatarilor finali la nivelul comunei Șpring, care vor beneficia de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional

Dispoziția nr. 179/11.09.2020 privind convocarea Consiliului Local al comunei Șpring în ședință ordinară

Dispoziția nr. 178/02.09.2020 privind prelungirea contractului de muncă a doamnei Păucean Aurelia, asistent personal copil cu handicap grav Păucean Adrian Petru

Dispoziția nr. 177/01.09.2020 privind numirea domnului Drăgălin Eduard în funcția de administrator public în cadrul Primăriei comunei Șpring

Dispoziția nr. 176/27.08.2020 privind aprobarea modalităților de identificare și verificare a destinatarilor finali, la nivelul comunei Șpring, care vor beneficia de sprijinul prevazut de OUG 115/2020

Dispoziția nr. 175/27.08.2020 privind acordarea alocației pentru susținerea familiei domnului Mărginean Nicolae

Dispoziția nr. 174/27.08.2020 privind modificarea alocației pentru susținerea familiei doamnei Koszta Adriana

Dispoziția nr. 173/26.08.2020 privind acordarea ajutorului social doamnei Totoi Maria

Dispoziția nr. 172/26.08.2020 privind acordarea alocației pentru susținerea familiei domnului Cârneală Adrian

Dispoziția nr. 171/25.08.2020 privind stabilirea locurilor speciale de afișaj electoral pe raza Comunei Șpring

Dispoziția nr. 170/24.08.2020 privind suspendarea contractului individual de muncă al doamnei Vasiu Gabriela Iulia, administrator public în cadrul Primăriei Comunei Șpring

Dispoziția nr. 169/20.08.2020 privind completarea și modificarea fișelor de post a personalului contractual încadrat în funcția de șofer la compartment SVSU Șpring

Dispoziția nr. 168/20.08.2020 privind încetarea contractului de muncă a doamnei Igna Gabriela Mioara, asistent personal persoană cu handicap grav, Igna Paraschiva

Dispoziția nr. 167/19.08.2020 privind convocarea Consiliului Local al comunei Șpring în ședință ordinară

Dispoziția nr. 166/12.08.2020 privind delegarea atribuțiilor de primar, domnului viceprimar

Dispoziția nr. 165/10.08.2020 privind desemnarea personalului tehnic auxiliar al Biroului Electoral de Circumscripție nr. 72 Șpring

Dispoziția nr. 164/03.08.2020 privind constituirea și numirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor la obiectivul de investiții „REABILITARE ȘCOALA PRIMARĂ ȘI GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL DRAȘOV, COMUNA ȘPRING”, „REABLITARE GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ȘPRING, COMUNA ȘPRING” și „REABILITARE ȘCOALA PRIMARĂ ȘI GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL VINGARD, COMUNA ȘPRING”

Dispoziția nr. 163/03.08.2020 privind constituirea comisiei de verificare și recepție a serviciului – curățare pășune care aparține UAT Comuna Șpring

Dispoziția nr. 162/30.07.2020 privind acordarea indemnizației de handicap doamnei Delorean Mihaela

Dispoziția nr. 161/30.07.2020 privind modificarea ajutorului social doamnei Bera Mihaela Elisabeta

Dispoziția nr. 160/30.07.2020 privind modificarea alocației pentru susținerea familiei doamnei Tărâță Eugenia

Dispoziția nr. 159/30.07.2020 privind modificarea Dispoziției nr. 156/2020 privind constituirea și numirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor la obiectivul de investiții „REȚEA DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ÎN SATELE DRAȘOV ȘI CUNȚA, COMUNA ȘPRING, JUDEȚUL ALBA

Dispoziția nr. 158/17.07.2020 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Șpring în ședință ordinară

Dispoziția nr. 157/15.07.2020 privind delegarea atribuțiilor de primar, domnului viceprimar

Dispoziția nr. 156/14.07.2020 privind constituirea și numirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor la obiectivul de investiții „REȚEA DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ÎN SATELE DRAȘOV ȘI CUNȚA, COMUNA ȘPRING, JUDEȚUL ALBA”

Dispoziția nr. 155/09.07.2020 privind delegarea atribuțiilor de primar, domnului viceprimar

Dispoziția nr. 154/07.07.2020 privind stabilirea responsabilului întocmirii inventarului funcțiilor sensibile

Dispoziția nr. 153/07.07.2020 privind constituirea unei comisii speciale de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării sistemului de control intern

Dispoziția nr. 152/01.07.2020 privind acordarea ajutorului de urgență doamnei Grozav Nicoleta Maria

Dispoziția nr. 151/30.06.2020 privind acordarea indemnizației lunare de hrană a doamnei Cutean Camelia Maria, asistent personal al persoanei cu handicap grav, Bâscă Maria

Dispoziția nr. 150/30.06.2020 privind încadrarea pe perioadă determinată a doamnei Cutean Camelia Maria, în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav, Bâscă Maria

Dispoziția nr. 149/30.06.2020 privind acordarea ajutorului social doamnei Mihălțan Lucreția Victoria

Dispoziția nr. 148/30.06.2020 privind acordarea gradației 4 corespunzătoare tranșei de vechime în muncă doamnei Matei Maria, având funcția publică de consilier achiziții publice, grad profesional asistent în cadrul Biroului Buget Finanțe, Contabilitate, Registrul Agricol și Dezvoltare rurală

Dispoziția nr. 147/29.06.2020 privind acordarea ajutorului de urgență domnului Irimie Nicolae

Dispoziția nr. 146/25.06.2020 privind încetarea alocației pentru susținerea familiei domnului Cunțan Horațiu Cătălin

Dispoziția nr. 145/25.06.2020 privind acordarea ajutorului social doamnei Furdui Mădălina Lăcrămioara

Dispoziția nr. 144/23.06.2020 privind convocarea de îndată a Consiliului Local al Comunei Șpring în ședință extraordinară

Dispoziția nr. 143/22.06.2020 privind constituirea comisiei de verificare a gradului de împădurire a pășunilor care aparține UAT Comuna Șpring

Dispoziția nr. 142/19.06.2020 privind acordarea stimulentului de risc, în cuantum de 2500 lei brut pe luna martie, doamnei Hărbean Maria Larisa – asistentului medical comunitar

Dispoziția nr. 141/19.06.2020 privind constituirea Comisiei pentru recensământul populației și locuințelor din anul 2021

Dispoziția nr. 140/09.06.2020 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Șpring în ședință ordinară

Dispoziția nr. 139/09.06.2020 privind numirea reprezentanților Primăriei Comunei Șpring care să facă parte din Grupul de lucru județean pentru derularea Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate – POAD

Dispoziția nr. 138/04.06.2020 privind virarea de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar, inclusiv între programele aceluiași capitol

Dispoziția nr. 137/03.06.2020 privind modificarea dispoziției nr. 136/29.05.2020 privind acordarea ajutorului social doamnei Tuturaș Doina

Dispoziția nr. 136/29.05.2020 privind acordarea ajutorului social doamnei Tuturaș Doina

Dispoziția nr. 135/29.05.2020 privind modificarea alocației pentru susținerea familiei doamnei Koszta Adriana

Dispoziția nr. 134/26.05.2020 privind acordarea indemnizației de handicap domnului Anghel Ilie

Dispoziția nr. 133/26.05.2020 privind acordarea stimulentului de risc, în cuantum de 2500 lei brut pe luna mai, doamnei Hărbean Maria Larisa – asistentului medical comunitar

Dispoziția nr. 132/13.05.2020 privind delegarea atribuțiilor de primar, domnului viceprimar

Dispoziția nr. 131/13.05.2020 privind acordarea stimulentului de risc, în cuantum de 2500 lei brut pe luna aprilie, doamnei Hărbean Maria Larisa – asistentului medical comunitar

Dispoziția nr. 130/08.05.2020 privind acordarea unui ajutor de urgență doamnei Ninea Valeria, cu ocazia împlinirii vârstei de 100 de ani

Dispoziția nr. 129/05.05.2020 privind modificarea Dispoziției nr. 120/2020

Dispoziția nr. 128/05.05.2020 privind modificarea Dispoziției nr. 177/2019 privind desemnarea reprezentantului primarului comunei Șpring în Consiliul de administrație la Școala Gimnazială Drașov

Dispoziția nr. 127/05.05.2020 privind convocarea de îndată a Consiliului local al comunei Șpring în ședința extraordinară

Dispoziția nr. 126/21.04.2020 privind convocarea Consiliului local al comunei Șpring în ședința ordinară

Dispoziția nr. 125/15.04.2020 privind acordarea ajutorului social și a alocației pentru susținerea familiei doamnei Bratu Maria

Dispoziția nr. 124/15.04.2020 privind acordarea ajutorului social și a alocației pentru susținerea familiei doamnei Coșeru Mariana

Dispoziția nr. 123/15.04.2020 privind încetarea indemnizației de handicap a domnului Apostu Nicolae

Dispoziția nr. 122/07.04.2020 privind constituirea și numirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor la obiectivul de investiții „Reabilitare Școala Primară și Grădinița cu Program Normal Drașov, Comuna Șpring”, „Reabilitare Grădinița cu Program Normal Șpring, Comuna Șpring”, și „Reabilitare Școala Primară și Grădinița cu Program Normal Vingard, Comuna Șpring”

Dispoziția nr. 121/03.04.2020 privind constituirea comisiei de evaluare a performanțelor profesionale ale secretarului general al U.A.T. Comuna Șpring

Dispoziția nr. 120/03.04.2020 privind acordarea indemnizației lunare de hrană a doamnei Bogdan Delia, referent, treapta II, în cadrul compartimentului Monitorizare proceduri administrative

Dispoziția nr. 119/03.04.2020 privind încadrarea pe o perioadă nedeterminată a doamnei Bogdan Delia, în funcția publică de referent, treapta II, gradația 0

Dispoziția nr. 118/01.04.2020 privind acordarea gradației 3 corespunzătoare tranșei de vechime în muncă domnului Ciucur Florin Ovidiu, asistent personal, gradația 2

Dispoziția nr. 117/01.04.2020 privind aprobarea planului de servicii al minorului Ciociu Emil Dumitru

Dispoziția nr. 116/31.03.2020 privind acordarea ajutorului social Istrate Nicolae

Dispoziția nr. 115/30.03.2020 privind revocarea dispoziției nr. 69/10.02.2020 pentru acordarea ajutorului social domnului Istrate Nicolae

Dispoziția nr. 114/30.03.2020 privind componența Comitetului Local pentru Situații de Urgență Șpring

Dispoziția nr. 113/25.03.2020 privind încetarea acordării indemnizației lunare de hrană a domnului Dragomir Vasile, conducător autospecială compartiment SVSU din cadrul Primăriei Comunei Șpring

Dispoziția nr. 112/25.03.2020 privind încetarea contractului de muncă a domnului Dragomir Vasile, conducător autospecială compartiment SVSU din cadrul Primăriei Comunei Șpring

Dispozitia nr. 111/18.03.2020 Programul cu publicul la nivelul UAT comuna Șpring SE SUSPENDĂ

Dispoziția nr. 110/18.03.2020 privind acordarea unor zile libere personalului primăriei comunei Șpring în condițiile respectării legii nr. 19/2020

Dispoziția nr. 109/17.03.2020 privind rectificarea actului de căsătorie al domnului Ruja Mihai și doamnei Matei Eugenia

Dispoziția nr. 108/16.03.2020 privind modificarea programului cu publicul la nivelul U.A.T. Comuna Șpring

Dispozitia nr. 107/11.03.2020 privind convocarea Consiliului Local al comunei Șpring în ședința ordinară

Dispoziția nr. 106/11.03.2020 privind constituirea Comisiei comunale pentru recensământul general agricol runda 2020

Dispoziția nr. 105/11.02.2020 privind modificarea dispoziției nr. 87/27.02.2020

Dispoziția nr. 104/10.03.2020 privind acordarea indemnizației lunare de hrană a doamnei Cârneală Alexandra Anamaria, asistent personal copil handicap grav, Cârneală Lucas Ciprian

Dispoziția nr. 103/10.03.2020 privind încadrarea pe o perioadă determinată a doamnei Cârneală Alexandra Anamaria, asistent personal copil handicap grav, Cârneală Lucas Ciprian

Dispoziția nr. 102/10.03.2020 privind încetarea contractului de muncă al doamnei Cârneală Alexandra Anamaria, asistent personal copil handicap grav, Cârneală Lucas Ciprian

Dispoziția nr. 101/06.03.2020 privind acordarea indemnizației de hrană a domnului Ciucur Florin Ovidiu, asistent personal al persoanei cu handicap grav, Ciucur Mihai

Dispoziția nr. 100/06.03.2020 privind încadrarea pe o perioadă determinată a domnului Ciucur Florin Ovidiu, în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav, Ciucur Mihai

Dispoziția nr. 99/05.03.2020 privind delegarea atribuțiilor de primar, domnului viceprimar

Dispoziția nr. 98/03.03.2020 privind acordarea ajutorului de urgență domnului Adam Gheorghe

Dispoziția nr. 97/03.03.2020 privind acordarea ajutorului de urgență doamnei Tamaș Ana

Dispoziția nr. 96/03.03.2020 privind acordarea ajutorului de urgență doamnei Mureșan Crăciuna

Dispoziția nr. 95/03.03.2020 privind acordarea ajutorului de urgență doamnei Cârneală Daniela Maria

Dispoziția nr. 94/02.03.2020 privind constituirea comisiei de concurs, comisiei de soluționare a contestațiilor și numire a secretarului acestor comisii pentru concursul organizat de Primăria comunei Șpring în data de 30.03.2020 (proba scrisă) și 01.04.2020 (proba practică) și 03.04.2020 (proba interviu) pentru ocuparea postului vacant de referent II în cadrul Compartimentului pentru monitorizarea procedurilor administrative

Dispoziția nr. 93/28.02.2020 privind acordarea indemnizației de hrană a doamnei Cioară Maria, asistent personal al persoanei cu handicap grav, Cioară Laura Mirela

Dispoziția nr. 92/28.02.2020 privind încadrarea pe o perioadă determinată a doamnei Cioară Maria în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav, Cioară Laura Mirela

Dispoziția nr. 91/28.02.2020 privind acordarea indemnizației lunare de hrană a doamnei Farcău Maria, asistent personal al persoanei cu handicap grav, Farcău Dan

Dispoziția nr. 90/28.02.2020 privind încadrarea pe o perioadă nedeterminată a doamnei Farcău Maria în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav, Farcău Dan

Dispoziția nr. 89/28.02.2020 privind acordarea indemnizației lunare de hrană a doamnei Mercurean Elisabeta Istina, asistent personal al persoanei cu handicap grav, Cunțan Istina

Dispoziția nr. 88/28.02.2020 privind încadrarea pe o perioadă determinată a doamnei Mercurean Elisabeta Istina, în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav, Cunțan Istina

Dispoziția nr. 87/27.02.2020 privind recuperarea sumelor plătite necuvenit ca și ajutor social doamnei Tuturaș Doina

Dispoziția nr. 86/27.02.2020 privind încetarea ajutorului social Tuturaș Doina

Dispoziția nr. 85/27.02.2020 privind modificarea alocației pentru susținerea familiei Cârneală Alina Isaura

Dispoziția nr. 84/27.02.2020 privind modificarea dispozițiilor de la nr 25/2020 la nr. 28/2020 și de la nr. 30/2020 la nr. 43/2020

Dispoziția nr. 83/27.02.2020 privind încetarea ajutorului social Cioară Maria

Dispoziția nr. 82/27.02.2020 privind încetarea indemnizației de handicap a doamnei Cioară Laura Mirela

Dispoziția nr. 81/27.02.2020 privind încetarea indemnizației de handicap a doamnei Cunțan Istina

Dispoziția nr. 80/27.02.2020 privind recuperarea sumelor plătite necuvenit ca și alocație pentru susținerea familiei domnului Moldovan Cornel

Dispoziția nr. 79/26.02.2020 privind acordarea indemnizației de handicap domnului Novac Nicolaie

Dispoziția nr. 78/26.02.2020 privind desemnarea persoanei responsabile cu privire la organizarea și publicarea Monitorului Oficial Local al U.A.T. Comuna Șpring

Dispoziția nr. 77/26.02.2020 privind aprobarea codului de etică și integritate al personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Șpring

Dispoziția nr. 76/26.02.2020 privind desemnarea doamnei Bogdan Petronela ca persoană responsabilă pentru consiliere etică și monitorizare a respectării normelor de conduită de către funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Șpring

Dispoziția nr. 75/24.02.2020 privind aprobarea Planului de pregătire în domeniul situațiilor de urgență pentru anul 2020

Dispoziția nr. 74/24.02.2020 privind repartizarea pe trimestre a veniturilor și cheltuielilor bugetare pentru anul 2020

Dispoziția nr. 73/17.02.2020 privind delegarea unor atribuții către Administratorul Public al comunei Șpring

Dispoziția nr. 72/14.02.2020 privind delegarea atribuțiilor de primar, domnului viceprimar

Dispoziția nr. 71/14.02.2020 privind modificarea alocației pentru susținerea familiei doamnei Koszta Adriana

Dispoziția nr. 70/12.02.2020 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Șpring în ședința ordinară

Dispoziția nr. 69/10.02.2020 privind acordarea ajutorului social domnului Istrate Nicolae

Dispoziția nr. 68/31.01.2020 privind delegarea unei noi atribuții doamnei Cotârlea Maria, referent asistent în urma promovării în grad profesional

Dispoziția nr. 67/31.01.2020 privind delegarea unei noi atribuții doamnei Dănilă Ioana Maria, consilier asistent în urma promovării în grad profesional

Dispoziția nr. 66/31.01.2020 privind delegarea unei noi atribuții doamnei Anghel Iulia Dorina, cosilier principal în urma promovării în grad profesional

Dispoziția nr. 65/31.01.2020 privind delegarea unei noi atribuții domnului Babeș Aurel, consilier superior în urma promovării în grad profesional

Dispoziția nr. 64/31.01.2020 privind delegarea unei noi atribuții doamnei Ștef Felicia, consilier principal în urma promovării în grad profesional

Dispoziția nr. 63/31.01.2020 privind acordarea gradației 4 corespunzătoare tranșei de vechime în muncă doamnei Fleaca Liliana Simziana, asistent personal, gradația 3

Dispoziția nr. 62/28.01.2020 privind desemnarea doamnei Dănilă Ioana Maria, Responsabil Caz Prevenire pentru copiii încadrați în grad de handicap la nivelul comunei Șpring, județul Alba

Dispoziția nr. 61/28.01.2020 privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

Dispozitia nr. 60/28.01.2020 privind încetarea dreptului de stimulent educațional pentru stimularea participării în învățământul preșcolar a copilului provenit din familia a cărui titular este domnul Carolea Traian

Dispoziția nr. 59/28.01.2020 privind încetarea dreptului la stimulent educațional pentru

Dispoziția nr. 58/28.01.2020 privind recuperarea sumelor plătite necuvenit ca și alocație pentru susținerea familiei doamnei Cetean Mariana

Dispoziția nr. 57/28.01.2020 privind încetarea indemnizației de handicap a domnului Ciucur Gavrilă

Dispoziția nr. 56/28.01.2020 privind acordarea ajutorului social

Dispozitia nr. 55/28.01.2020 privind încetarea ajutorului social și a alocației pentru susținerea familiei

Dispoziția nr. 54/28.01.2020 privind recuperarea sumelor plătite necuvenit ca și ajutor pentru încălzirea locuinței domnului Carolea Traian

Dispoziția nr. 53/28.01.2020 privind recuperarea sumelor plătite necuvenit ca și ajutor pentru încălzirea locuinței doamnei Cîrneală Maria

Dispozitia nr. 52/28.01.2020 privind recuperarea sumelor plătite necuvenit ca și ajutor social doamnei Cîrneală Maria

Dispoziția nr. 51/28.01.2020 privind recuperarea sumelor plătite necuvenit ca și alocație pentru susținerea familiei doamnei Cîrneală Maria

Dispoziția nr. 50/28.01.2020 privind încetarea alocației pentru susținerea familiei

Dispoziția nr. 49/28.01.2020 privind încetarea ajutorului social și a alocației pentru susținerea familiei

Dispoziția nr. 48/28.01.2020 privind respingerea dosarului de ajutor social

Dispoziția nr. 47/24.01.2020 privind STABILIREA PROGRAMULUI DE LUCRU CU PUBLICUL

Dispoziția nr. 46/22.01.2020 privind convocarea Consiliului local al comunei Șpring în ședința ordinară

Dispoziția nr. 45/20.01.2020 privind punerea în aplicare a Deciziei nr. 40/2020 punctul 1 a Curții de Conturi a României- Camera de Conturi Alba – cu privire la recuperarea prejidiciului reprezentând acceptarea la plată și decontarea din bugetul entității a amenzi în suma de 4000 lei și beneficiilor nerealizate până la data recuperării integrale a acestuia.

Dispoziția nr. 44/20.01.2020 privind punerea în aplicare a Deciziei nr. 40/2020 punctul 3 a Curții de Conturi a României- Camera de Conturi Alba – cu privire la recuperarea prejudiciului reprezentând contravaloare prestații telefonice peste limita de cost lunar – abonament stabilit prin contract, pentru anul 2018

Dispoziția nr. 43/16.01.2020 privind modificarea cuantumului indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav, Drașovean Floarea

Dispoziția nr. 42/16.01.2020 privind modificarea cuantumului indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav, Apostu Nicolae

Dispoziția nr. 41/16.01.2020 privind modificarea cuantumului indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav, Bozan Ilie

Dispoziția nr. 40/16.01.2020 privind modificarea cuantumului indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav, Suciu Paraschiva

Dispoziția nr. 39/16.01.2020 privind modificarea cuantumului indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav, Comșa Alexandru

Dispoziția nr. 38/16.01.2020 privind modificarea cuantumului indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav, Haneș Victoria

Dispoziția nr. 37/16.01.2020 privind modificarea cuantumului indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav, Ciontea Paraschiva

Dispoziția nr. 36/16.01.2020 privind modificarea cuantumului indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav, Popa Gheorghe

Dispoziția nr. 35/16.01.2020 privind modificarea cuantumului indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav, Ciucur Gavrilă

Dispoziția nr. 34/16.01.2020 privind modificarea cuantumului indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav, Babeș Ioan

Dispoziția nr. 33/16.01.2020 privind modificarea cuantumului indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav, Cotârlea Ana

Dispoziția nr. 32/16.01.2020 privind modificarea cuantumului indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav, Mateieș Aurel

Dispoziția nr. 31/16.01.2020 privind modificarea cuantumului indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav, Cioară Laura Mirela

Dispoziția nr. 30/16.01.2020 privind modificarea cuantumului indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav, Cîrneala Maria

Dispoziția nr. 29/16.01.2020 privind încetarea indemnizației de handicap a doamnei Cotârlea Elisaveta

Dispoziția nr. 28/16.01.2020 privind modificarea cuantumului indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav, Cotârlea Elisaveta

Dispoziția nr. 27/16.01.2020 privind modificarea cuantumului indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav, Cunțan Istina

Dispoziția nr. 26/16.01.2020 privind modificarea cuantumului indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav, Bâldea Gheorghe

Dispoziția nr. 25/16.01.2020 privind modificarea cuantumului indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav, Suciu Ilie

Dispoziția nr. 24/15.01.2020 privind stabilirea cuantumului brut al salariatului de bază al doamnei Păucean Aurelia, asistent personal al persoanei cu handicap grav,Păucean Adrian Petru

Dispoziția nr. 23/15.01.2020 privind stabilirea cuantumului brut al salariatului de bază al doamnei Cutean Claudia, asistent personal al persoanei cu handicap grav, Cutean Ilie

Dispoziția nr. 22/15.01.2020 privind stabilirea cuantumului brut al salariatului de bază al doamnei Cibu Gabriela, asistent personal al persoanei cu handicap grav, Cibu Delia Alexandra

Dispoziția nr. 21/15.01.2020 privind stabilirea cuantumului brut al salariatului de bază al doamnei Ceteanu Elena, asistent personal al persoanei cu handicap grav, Mortură Ghoerghe

Dispoziția nr. 20/15.01.2020 privind stabilirea cuantumului brut al salariatului de bază al doamnei Cârpă Laura, asistent personal al persoanei cu handicap grav, Cârpă Alexandra Maria

Dispoziția nr. 19/15.01.2020 privind stabilirea cuantumului brut al salariatului de bază al doamnei Cârneală Alexandra Anamaria, asistent personal al persoanei cu handicap grav, Cârneală Lucas Ciprian

Dispoziția nr. 18/15.01.2020 privind stabilirea cuantumului brut al salariatului de bază al domnului Bîscă Gheorghe, asistent personal al persoanei cu handicap grav, Drașovean Ana

Dispoziția nr. 17/15.01.2020 privind stabilirea cuantumului brut al salariatului de bază al domnului Baciu Vasile, asistent personal al persoanei cu handicap grav, Baciu Vasile

Dispoziția nr. 16/15.01.2020 privind stabilirea cuantumului brut al salariatului de bază al doamnei Anghel Nicoleta, asistent personal al persoanei cu handicap grav, Anghel Ștefan Emanuel

Dispoziția nr. 15/15.01.2020 privind stabilirea cuantumului brut al salariatului de bază al doamnei Vasiu Maria Elvira, asistent personal al persoanei cu handicap grav, Vasiu Ilie

Dispoziția nr. 14/15.01.2020 privind stabilirea cuantumului brut al salariatului de bază al doamnei Igna Gabriela Mioara, asistent persoanal al persoanei cu handicap grav, Igna Paraschiva

Dispoziția nr. 13/15.01.2020 privind stabilirea cuantumului brut al salariatului de bază al doamnei Fleaca Liliana Simziana, asistent personal al persoanei cu handicap grav, Fleaca Ana

Dispoziția nr. 12/15.01.2020 privind stabilirea cuantumului brut al salariatului de bază al doamnei Dragomir Ioana Cristina, asistent personal al persoanei cu handicap grav, Rusu Adela Elena

Dispoziția nr. 11/15.01.2020 privind stabilirea cuantumului brut al salariului de bază al doamnei Cârneală Letiția, asistent personal al persoanei cu handicap grav, Cârneală Corneliu

Dispoziția nr. 10/15.01.2020 privind revocarea dispoziției nr. 305/29.11.2019, privind recuperarea sumelor plătite necuvenit ca și ajutor social doamnei Cîrpă Pompilia

Dispoziția nr. 9/15.01.2020 privind modificarea dispoziției nr. 307/02.12.2019

Dispoziția nr. 8/15.01.2020 privind modificarea dispoziției nr. 306/02.12. 2019

Dispoziția nr. 7/15.01.2020 privind acordarea indemnizației lunare de hrană a domnului Găinar Ioan, asistent personal al copilului cu handicap grav , Găinar Sara

Dispoziția nr. 6/15.01.2020 privind încadrarea domnului Găinar Ioan în funcția de asistent personal al copilului cu handicap grav, Găinar Sara

Dispoziția nr. 5/15.01.2020 privind încetarea contractului de muncă al domnului Găinar Ioan asistent personal copil handicap grav, Găinar Sara

Dispoziția nr. 4/10.01.2020 privind modificarea Dispoziției nr.116/2018

Dispoziția nr. 3/06.01.2020 privind modificarea dispoziției nr.325/30.12.2019 de acordare a indemnizației de handicap

Dispozitia nr. 2/06.01.2020 privind modificarea dispoziției nr. 323/30.12.2019 de acordare a indemnizației de handicap minorului Godici Dorian Ioan, reprezentat legal prin domnul Godici Ioan Dorin

Dispoziția nr. 1/06.01.2020 privind convocarea de îndată a Consiliului local al comunei Șpring în ședința extraordinară


 

DISPOZIȚII 2019
 

Dispoziții 276-327

Dispoziții 270-275

Dispoziții 250-269

Dispoziții 209-249

Dispoziții 190-208

Dispoziții 177-189

Dispoziții 169-176

Dispoziția 168

Dispoziții 139-158

Dispoziții 126-138

Dispoziții 106-125

Dispoziții 89-104

Dispoziții 72-88

Dispoziții 53-71

Dispoziții 23-52

Dispoziții 1-22


 

DISPOZIȚII 2018
 

Dispoziții 106-122

Dispoziții 75-86

Dispoziții 64-74

Dispoziții 42-63

Dispoziții 15-41

Dispoziții 1-14