Dispoziții Primar

DISPOZIȚII 2020

 
Dispoziția nr. 171/25.08.2020 privind stabilirea locurilor speciale de afișaj electoral pe raza Comunei Șpring

Dispoziția nr. 170/24.08.2020 privind suspendarea contractului individual de muncă al doamnei Vasiu Gabriela Iulia, administrator public în cadrul Primăriei Comunei Șpring

Dispoziția nr. 169/20.08.2020 privind completarea și modificarea fișelor de post a personalului contractual încadrat în funcția de șofer la compartment SVSU Șpring

Dispoziția nr. 168/20.08.2020 privvind încetarea contractului de muncă a doamnei Igna Gabriela Mioara, asistent personal persoană cu handicap grav, Igna Paraschiva

Dispoziția nr. 167/19.08.2020 privind convocarea Consiliului Local al comunei Șpring în ședință ordinară

Dispoziția nr. 166/12.08.2020 privind delegarea atribuțiilor de primar, domnului viceprimar

Dispoziția nr. 165/10.08.2020 privind desemnarea personalului tehnic auxiliar al Biroului Electoral de Circumscripție nr. 72 Șpring

Dispoziția nr. 164/03.08.2020 privind constituirea și numirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor la obiectivul de investiții „REABILITARE ȘCOALA PRIMARĂ ȘI GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL DRAȘOV, COMUNA ȘPRING”, „REABLITARE GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ȘPRING, COMUNA ȘPRING” și „REABILITARE ȘCOALA PRIMARĂ ȘI GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL VINGARD, COMUNA ȘPRING”

Dispoziția nr. 163/03.08.2020 privind constituirea comisiei de verificare și recepție a serviciului – curățare pășune care aparține UAT Comuna Șpring

Dispoziția nr. 162/30.07.2020 privind acordarea indemnizației de handicap doamnei Delorean Mihaela

Dispoziția nr. 161/30.07.2020 privind modificarea ajutorului social doamnei Bera Mihaela Elisabeta

Dispoziția nr. 160/30.07.2020 privind modificarea alocației pentru susținerea familiei doamnei Tărâță Eugenia

Dispoziția nr. 159/30.07.2020 privind modificarea Dispoziției nr. 156/2020 privind constituirea și numirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor la obiectivul de investiții „REȚEA DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ÎN SATELE DRAȘOV ȘI CUNȚA, COMUNA ȘPRING, JUDEȚUL ALBA

Dispoziția nr. 158/17.07.2020 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Șpring în ședință ordinară

Dispoziția nr. 157/15.07.2020 privind delegarea atribuțiilor de primar, domnului viceprimar

Dispoziția nr. 156/14.07.2020 privind constituirea și numirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor la obiectivul de investiții „REȚEA DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ÎN SATELE DRAȘOV ȘI CUNȚA, COMUNA ȘPRING, JUDEȚUL ALBA”

Dispoziția nr. 155/09.07.2020 privind delegarea atribuțiilor de primar, domnului viceprimar

Dispoziția nr. 154/07.07.2020 privind stabilirea responsabilului întocmirii inventarului funcțiilor sensibile

Dispoziția nr. 153/07.07.2020 privind constituirea unei comisii speciale de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării sistemului de control intern

Dispoziția nr. 152/01.07.2020 privind acordarea ajutorului de urgență doamnei Grozav Nicoleta Maria

Dispoziția nr. 151/30.06.2020 privind acordarea indemnizației lunare de hrană a doamnei Cutean Camelia Maria, asistent personal al persoanei cu handicap grav, Bâscă Maria

Dispoziția nr. 150/30.06.2020 privind încadrarea pe perioadă determinată a doamnei Cutean Camelia Maria, în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav, Bâscă Maria

Dispoziția nr. 149/30.06.2020 privind acordarea ajutorului social doamnei Mihălțan Lucreția Victoria

Dispoziția nr. 148/30.06.2020 privind acordarea gradației 4 corespunzătoare tranșei de vechime în muncă doamnei Matei Maria, având funcția publică de consilier achiziții publice, grad profesional asistent în cadrul Biroului Buget Finanțe, Contabilitate, Registrul Agricol și Dezvoltare rurală

Dispoziția nr. 147/29.06.2020 privind acordarea ajutorului de urgență domnului Irimie Nicolae

Dispoziția nr. 146/25.06.2020 privind încetarea alocației pentru susținerea familiei domnului Cunțan Horațiu Cătălin

Dispoziția nr. 145/25.06.2020 privind acordarea ajutorului social doamnei Furdui Mădălina Lăcrămioara

Dispoziția nr. 144/23.06.2020 privind convocarea de îndată a Consiliului Local al Comunei Șpring în ședință extraordinară

Dispoziția nr. 143/22.06.2020 privind constituirea comisiei de verificare a gradului de împădurire a pășunilor care aparține UAT Comuna Șpring

Dispoziția nr. 142/19.06.2020 privind acordarea stimulentului de risc, în cuantum de 2500 lei brut pe luna martie, doamnei Hărbean Maria Larisa – asistentului medical comunitar

Dispoziția nr. 141/19.06.2020 privind constituirea Comisiei pentru recensământul populației și locuințelor din anul 2021

Dispoziția nr. 140/09.06.2020 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Șpring în ședință ordinară

Dispoziția nr. 139/09.06.2020 privind numirea reprezentanților Primăriei Comunei Șpring care să facă parte din Grupul de lucru județean pentru derularea Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate – POAD

Dispoziția nr. 138/04.06.2020 privind virarea de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar, inclusiv între programele aceluiași capitol

Dispoziția nr. 137/03.06.2020 privind modificarea dispoziției nr. 136/29.05.2020 privind acordarea ajutorului social doamnei Tuturaș Doina

Dispoziția nr. 136/29.05.2020 privind acordarea ajutorului social doamnei Tuturaș Doina

Dispoziția nr. 135/29.05.2020 privind modificarea alocației pentru susținerea familiei doamnei Koszta Adriana

Dispoziția nr. 134/26.05.2020 privind acordarea indemnizației de handicap domnului Anghel Ilie

Dispoziția nr. 133/26.05.2020 privind acordarea stimulentului de risc, în cuantum de 2500 lei brut pe luna mai, doamnei Hărbean Maria Larisa – asistentului medical comunitar

Dispoziția nr. 132/13.05.2020 privind delegarea atribuțiilor de primar, domnului viceprimar

Dispoziția nr. 131/13.05.2020 privind acordarea stimulentului de risc, în cuantum de 2500 lei brut pe luna aprilie, doamnei Hărbean Maria Larisa – asistentului medical comunitar

Dispoziția nr. 130/08.05.2020 privind acordarea unui ajutor de urgență doamnei Ninea Valeria, cu ocazia împlinirii vârstei de 100 de ani

Dispoziția nr. 129/05.05.2020 privind modificarea Dispoziției nr. 120/2020

Dispoziția nr. 128/05.05.2020 privind modificarea Dispoziției nr. 177/2019 privind desemnarea reprezentantului primarului comunei Șpring în Consiliul de administrație la Școala Gimnazială Drașov

Dispoziția nr. 127/05.05.2020 privind convocarea de îndată a Consiliului local al comunei Șpring în ședința extraordinară

Dispoziția nr. 126/21.04.2020 privind convocarea Consiliului local al comunei Șpring în ședința ordinară

Dispoziția nr. 125/15.04.2020 privind acordarea ajutorului social și a alocației pentru susținerea familiei doamnei Bratu Maria

Dispoziția nr. 124/15.04.2020 privind acordarea ajutorului social și a alocației pentru susținerea familiei doamnei Coșeru Mariana

Dispoziția nr. 123/15.04.2020 privind încetarea indemnizației de handicap a domnului Apostu Nicolae

Dispoziția nr. 122/07.04.2020 privind constituirea și numirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor la obiectivul de investiții „Reabilitare Școala Primară și Grădinița cu Program Normal Drașov, Comuna Șpring”, „Reabilitare Grădinița cu Program Normal Șpring, Comuna Șpring”, și „Reabilitare Școala Primară și Grădinița cu Program Normal Vingard, Comuna Șpring”

Dispoziția nr. 121/03.04.2020 privind constituirea comisiei de evaluare a performanțelor profesionale ale secretarului general al U.A.T. Comuna Șpring

Dispoziția nr. 120/03.04.2020 privind acordarea indemnizației lunare de hrană a doamnei Bogdan Delia, referent, treapta II, în cadrul compartimentului Monitorizare proceduri administrative

Dispoziția nr. 119/03.04.2020 privind încadrarea pe o perioadă nedeterminată a doamnei Bogdan Delia, în funcția publică de referent, treapta II, gradația 0

Dispoziția nr. 118/01.04.2020 privind acordarea gradației 3 corespunzătoare tranșei de vechime în muncă domnului Ciucur Florin Ovidiu, asistent personal, gradația 2

Dispoziția nr. 117/01.04.2020 privind aprobarea planului de servicii al minorului Ciociu Emil Dumitru

Dispoziția nr. 116/31.03.2020 privind acordarea ajutorului social Istrate Nicolae

Dispoziția nr. 115/30.03.2020 privind revocarea dispoziției nr. 69/10.02.2020 pentru acordarea ajutorului social domnului Istrate Nicolae

Dispoziția nr. 114/30.03.2020 privind componența Comitetului Local pentru Situații de Urgență Șpring

Dispoziția nr. 113/25.03.2020 privind încetarea acordării indemnizației lunare de hrană a domnului Dragomir Vasile, conducător autospecială compartiment SVSU din cadrul Primăriei Comunei Șpring

Dispoziția nr. 112/25.03.2020 privind încetarea contractului de muncă a domnului Dragomir Vasile, conducător autospecială compartiment SVSU din cadrul Primăriei Comunei Șpring

Dispozitia nr. 111/18.03.2020 Programul cu publicul la nivelul UAT comuna Șpring SE SUSPENDĂ

Dispoziția nr. 110/18.03.2020 privind acordarea unor zile libere personalului primăriei comunei Șpring în condițiile respectării legii nr. 19/2020

Dispoziția nr. 109/17.03.2020 privind rectificarea actului de căsătorie al domnului Ruja Mihai și doamnei Matei Eugenia

Dispoziția nr. 108/16.03.2020 privind modificarea programului cu publicul la nivelul U.A.T. Comuna Șpring

Dispozitia nr. 107/11.03.2020 privind convocarea Consiliului Local al comunei Șpring în ședința ordinară

Dispoziția nr. 106/11.03.2020 privind constituirea Comisiei comunale pentru recensământul general agricol runda 2020

Dispoziția nr. 105/11.02.2020 privind modificarea dispoziției nr. 87/27.02.2020

Dispoziția nr. 104/10.03.2020 privind acordarea indemnizației lunare de hrană a doamnei Cârneală Alexandra Anamaria, asistent personal copil handicap grav, Cârneală Lucas Ciprian

Dispoziția nr. 103/10.03.2020 privind încadrarea pe o perioadă determinată a doamnei Cârneală Alexandra Anamaria, asistent personal copil handicap grav, Cârneală Lucas Ciprian

Dispoziția nr. 102/10.03.2020 privind încetarea contractului de muncă al doamnei Cârneală Alexandra Anamaria, asistent personal copil handicap grav, Cârneală Lucas Ciprian

Dispoziția nr. 101/06.03.2020 privind acordarea indemnizației de hrană a domnului Ciucur Florin Ovidiu, asistent personal al persoanei cu handicap grav, Ciucur Mihai

Dispoziția nr. 100/06.03.2020 privind încadrarea pe o perioadă determinată a domnului Ciucur Florin Ovidiu, în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav, Ciucur Mihai

Dispoziția nr. 99/05.03.2020 privind delegarea atribuțiilor de primar, domnului viceprimar

Dispoziția nr. 98/03.03.2020 privind acordarea ajutorului de urgență domnului Adam Gheorghe

Dispoziția nr. 97/03.03.2020 privind acordarea ajutorului de urgență doamnei Tamaș Ana

Dispoziția nr. 96/03.03.2020 privind acordarea ajutorului de urgență doamnei Mureșan Crăciuna

Dispoziția nr. 95/03.03.2020 privind acordarea ajutorului de urgență doamnei Cârneală Daniela Maria

Dispoziția nr. 94/02.03.2020 privind constituirea comisiei de concurs, comisiei de soluționare a contestațiilor și numire a secretarului acestor comisii pentru concursul organizat de Primăria comunei Șpring în data de 30.03.2020 (proba scrisă) și 01.04.2020 (proba practică) și 03.04.2020 (proba interviu) pentru ocuparea postului vacant de referent II în cadrul Compartimentului pentru monitorizarea procedurilor administrative

Dispoziția nr. 93/28.02.2020 privind acordarea indemnizației de hrană a doamnei Cioară Maria, asistent personal al persoanei cu handicap grav, Cioară Laura Mirela

Dispoziția nr. 92/28.02.2020 privind încadrarea pe o perioadă determinată a doamnei Cioară Maria în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav, Cioară Laura Mirela

Dispoziția nr. 91/28.02.2020 privind acordarea indemnizației lunare de hrană a doamnei Farcău Maria, asistent personal al persoanei cu handicap grav, Farcău Dan

Dispoziția nr. 90/28.02.2020 privind încadrarea pe o perioadă nedeterminată a doamnei Farcău Maria în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav, Farcău Dan

Dispoziția nr. 89/28.02.2020 privind acordarea indemnizației lunare de hrană a doamnei Mercurean Elisabeta Istina, asistent personal al persoanei cu handicap grav, Cunțan Istina

Dispoziția nr. 88/28.02.2020 privind încadrarea pe o perioadă determinată a doamnei Mercurean Elisabeta Istina, în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav, Cunțan Istina

Dispoziția nr. 87/27.02.2020 privind recuperarea sumelor plătite necuvenit ca și ajutor social doamnei Tuturaș Doina

Dispoziția nr. 86/27.02.2020 privind încetarea ajutorului social Tuturaș Doina

Dispoziția nr. 85/27.02.2020 privind modificarea alocației pentru susținerea familiei Cârneală Alina Isaura

Dispoziția nr. 84/27.02.2020 privind modificarea dispozițiilor de la nr 25/2020 la nr. 28/2020 și de la nr. 30/2020 la nr. 43/2020

Dispoziția nr. 83/27.02.2020 privind încetarea ajutorului social Cioară Maria

Dispoziția nr. 82/27.02.2020 privind încetarea indemnizației de handicap a doamnei Cioară Laura Mirela

Dispoziția nr. 81/27.02.2020 privind încetarea indemnizației de handicap a doamnei Cunțan Istina

Dispoziția nr. 80/27.02.2020 privind recuperarea sumelor plătite necuvenit ca și alocație pentru susținerea familiei domnului Moldovan Cornel

Dispoziția nr. 79/26.02.2020 privind acordarea indemnizației de handicap domnului Novac Nicolaie

Dispoziția nr. 78/26.02.2020 privind desemnarea persoanei responsabile cu privire la organizarea și publicarea Monitorului Oficial Local al U.A.T. Comuna Șpring

Dispoziția nr. 77/26.02.2020 privind aprobarea codului de etică și integritate al personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Șpring

Dispoziția nr. 76/26.02.2020 privind desemnarea doamnei Bogdan Petronela ca persoană responsabilă pentru consiliere etică și monitorizare a respectării normelor de conduită de către funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Șpring

Dispoziția nr. 75/24.02.2020 privind aprobarea Planului de pregătire în domeniul situațiilor de urgență pentru anul 2020

Dispoziția nr. 74/24.02.2020 privind repartizarea pe trimestre a veniturilor și cheltuielilor bugetare pentru anul 2020

Dispoziția nr. 73/17.02.2020 privind delegarea unor atribuții către Administratorul Public al comunei Șpring

Dispoziția nr. 72/14.02.2020 privind delegarea atribuțiilor de primar, domnului viceprimar

Dispoziția nr. 71/14.02.2020 privind modificarea alocației pentru susținerea familiei doamnei Koszta Adriana

Dispoziția nr. 70/12.02.2020 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Șpring în ședința ordinară

Dispoziția nr. 69/10.02.2020 privind acordarea ajutorului social domnului Istrate Nicolae

Dispoziția nr. 68/31.01.2020 privind delegarea unei noi atribuții doamnei Cotârlea Maria, referent asistent în urma promovării în grad profesional

Dispoziția nr. 67/31.01.2020 privind delegarea unei noi atribuții doamnei Dănilă Ioana Maria, consilier asistent în urma promovării în grad profesional

Dispoziția nr. 66/31.01.2020 privind delegarea unei noi atribuții doamnei Anghel Iulia Dorina, cosilier principal în urma promovării în grad profesional

Dispoziția nr. 65/31.01.2020 privind delegarea unei noi atribuții domnului Babeș Aurel, consilier superior în urma promovării în grad profesional

Dispoziția nr. 64/31.01.2020 privind delegarea unei noi atribuții doamnei Ștef Felicia, consilier principal în urma promovării în grad profesional

Dispoziția nr. 63/31.01.2020 privind acordarea gradației 4 corespunzătoare tranșei de vechime în muncă doamnei Fleaca Liliana Simziana, asistent personal, gradația 3

Dispoziția nr. 62/28.01.2020 privind desemnarea doamnei Dănilă Ioana Maria, Responsabil Caz Prevenire pentru copiii încadrați în grad de handicap la nivelul comunei Șpring, județul Alba

Dispoziția nr. 61/28.01.2020 privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

Dispozitia nr. 60/28.01.2020 privind încetarea dreptului de stimulent educațional pentru stimularea participării în învățământul preșcolar a copilului provenit din familia a cărui titular este domnul Carolea Traian

Dispoziția nr. 59/28.01.2020 privind încetarea dreptului la stimulent educațional pentru

Dispoziția nr. 58/28.01.2020 privind recuperarea sumelor plătite necuvenit ca și alocație pentru susținerea familiei doamnei Cetean Mariana

Dispoziția nr. 57/28.01.2020 privind încetarea indemnizației de handicap a domnului Ciucur Gavrilă

Dispoziția nr. 56/28.01.2020 privind acordarea ajutorului social

Dispozitia nr. 55/28.01.2020 privind încetarea ajutorului social și a alocației pentru susținerea familiei

Dispoziția nr. 54/28.01.2020 privind recuperarea sumelor plătite necuvenit ca și ajutor pentru încălzirea locuinței domnului Carolea Traian

Dispoziția nr. 53/28.01.2020 privind recuperarea sumelor plătite necuvenit ca și ajutor pentru încălzirea locuinței doamnei Cîrneală Maria

Dispozitia nr. 52/28.01.2020 privind recuperarea sumelor plătite necuvenit ca și ajutor social doamnei Cîrneală Maria

Dispoziția nr. 51/28.01.2020 privind recuperarea sumelor plătite necuvenit ca și alocație pentru susținerea familiei doamnei Cîrneală Maria

Dispoziția nr. 50/28.01.2020 privind încetarea alocației pentru susținerea familiei

Dispoziția nr. 49/28.01.2020 privind încetarea ajutorului social și a alocației pentru susținerea familiei

Dispoziția nr. 48/28.01.2020 privind respingerea dosarului de ajutor social

Dispoziția nr. 47/24.01.2020 privind STABILIREA PROGRAMULUI DE LUCRU CU PUBLICUL

Dispoziția nr. 46/22.01.2020 privind convocarea Consiliului local al comunei Șpring în ședința ordinară

Dispoziția nr. 45/20.01.2020 privind punerea în aplicare a Deciziei nr. 40/2020 punctul 1 a Curții de Conturi a României- Camera de Conturi Alba – cu privire la recuperarea prejidiciului reprezentând acceptarea la plată și decontarea din bugetul entității a amenzi în suma de 4000 lei și beneficiilor nerealizate până la data recuperării integrale a acestuia.

Dispoziția nr. 44/20.01.2020 privind punerea în aplicare a Deciziei nr. 40/2020 punctul 3 a Curții de Conturi a României- Camera de Conturi Alba – cu privire la recuperarea prejudiciului reprezentând contravaloare prestații telefonice peste limita de cost lunar – abonament stabilit prin contract, pentru anul 2018

Dispoziția nr. 43/16.01.2020 privind modificarea cuantumului indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav, Drașovean Floarea

Dispoziția nr. 42/16.01.2020 privind modificarea cuantumului indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav, Apostu Nicolae

Dispoziția nr. 41/16.01.2020 privind modificarea cuantumului indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav, Bozan Ilie

Dispoziția nr. 40/16.01.2020 privind modificarea cuantumului indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav, Suciu Paraschiva

Dispoziția nr. 39/16.01.2020 privind modificarea cuantumului indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav, Comșa Alexandru

Dispoziția nr. 38/16.01.2020 privind modificarea cuantumului indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav, Haneș Victoria

Dispoziția nr. 37/16.01.2020 privind modificarea cuantumului indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav, Ciontea Paraschiva

Dispoziția nr. 36/16.01.2020 privind modificarea cuantumului indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav, Popa Gheorghe

Dispoziția nr. 35/16.01.2020 privind modificarea cuantumului indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav, Ciucur Gavrilă

Dispoziția nr. 34/16.01.2020 privind modificarea cuantumului indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav, Babeș Ioan

Dispoziția nr. 33/16.01.2020 privind modificarea cuantumului indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav, Cotârlea Ana

Dispoziția nr. 32/16.01.2020 privind modificarea cuantumului indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav, Mateieș Aurel

Dispoziția nr. 31/16.01.2020 privind modificarea cuantumului indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav, Cioară Laura Mirela

Dispoziția nr. 30/16.01.2020 privind modificarea cuantumului indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav, Cîrneala Maria

Dispoziția nr. 29/16.01.2020 privind încetarea indemnizației de handicap a doamnei Cotârlea Elisaveta

Dispoziția nr. 28/16.01.2020 privind modificarea cuantumului indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav, Cotârlea Elisaveta

Dispoziția nr. 27/16.01.2020 privind modificarea cuantumului indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav, Cunțan Istina

Dispoziția nr. 26/16.01.2020 privind modificarea cuantumului indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav, Bâldea Gheorghe

Dispoziția nr. 25/16.01.2020 privind modificarea cuantumului indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav, Suciu Ilie

Dispoziția nr. 24/15.01.2020 privind stabilirea cuantumului brut al salariatului de bază al doamnei Păucean Aurelia, asistent personal al persoanei cu handicap grav,Păucean Adrian Petru

Dispoziția nr. 23/15.01.2020 privind stabilirea cuantumului brut al salariatului de bază al doamnei Cutean Claudia, asistent personal al persoanei cu handicap grav, Cutean Ilie

Dispoziția nr. 22/15.01.2020 privind stabilirea cuantumului brut al salariatului de bază al doamnei Cibu Gabriela, asistent personal al persoanei cu handicap grav, Cibu Delia Alexandra

Dispoziția nr. 21/15.01.2020 privind stabilirea cuantumului brut al salariatului de bază al doamnei Ceteanu Elena, asistent personal al persoanei cu handicap grav, Mortură Ghoerghe

Dispoziția nr. 20/15.01.2020 privind stabilirea cuantumului brut al salariatului de bază al doamnei Cârpă Laura, asistent personal al persoanei cu handicap grav, Cârpă Alexandra Maria

Dispoziția nr. 19/15.01.2020 privind stabilirea cuantumului brut al salariatului de bază al doamnei Cârneală Alexandra Anamaria, asistent personal al persoanei cu handicap grav, Cârneală Lucas Ciprian

Dispoziția nr. 18/15.01.2020 privind stabilirea cuantumului brut al salariatului de bază al domnului Bîscă Gheorghe, asistent personal al persoanei cu handicap grav, Drașovean Ana

Dispoziția nr. 17/15.01.2020 privind stabilirea cuantumului brut al salariatului de bază al domnului Baciu Vasile, asistent personal al persoanei cu handicap grav, Baciu Vasile

Dispoziția nr. 16/15.01.2020 privind stabilirea cuantumului brut al salariatului de bază al doamnei Anghel Nicoleta, asistent personal al persoanei cu handicap grav, Anghel Ștefan Emanuel

Dispoziția nr. 15/15.01.2020 privind stabilirea cuantumului brut al salariatului de bază al doamnei Vasiu Maria Elvira, asistent personal al persoanei cu handicap grav, Vasiu Ilie

Dispoziția nr. 14/15.01.2020 privind stabilirea cuantumului brut al salariatului de bază al doamnei Igna Gabriela Mioara, asistent persoanal al persoanei cu handicap grav, Igna Paraschiva

Dispoziția nr. 13/15.01.2020 privind stabilirea cuantumului brut al salariatului de bază al doamnei Fleaca Liliana Simziana, asistent personal al persoanei cu handicap grav, Fleaca Ana

Dispoziția nr. 12/15.01.2020 privind stabilirea cuantumului brut al salariatului de bază al doamnei Dragomir Ioana Cristina, asistent personal al persoanei cu handicap grav, Rusu Adela Elena

Dispoziția nr. 11/15.01.2020 privind stabilirea cuantumului brut al salariului de bază al doamnei Cârneală Letiția, asistent personal al persoanei cu handicap grav, Cârneală Corneliu

Dispoziția nr. 10/15.01.2020 privind revocarea dispoziției nr. 305/29.11.2019, privind recuperarea sumelor plătite necuvenit ca și ajutor social doamnei Cîrpă Pompilia

Dispoziția nr. 9/15.01.2020 privind modificarea dispoziției nr. 307/02.12.2019

Dispoziția nr. 8/15.01.2020 privind modificarea dispoziției nr. 306/02.12. 2019

Dispoziția nr. 7/15.01.2020 privind acordarea indemnizației lunare de hrană a domnului Găinar Ioan, asistent personal al copilului cu handicap grav , Găinar Sara

Dispoziția nr. 6/15.01.2020 privind încadrarea domnului Găinar Ioan în funcția de asistent personal al copilului cu handicap grav, Găinar Sara

Dispoziția nr. 5/15.01.2020 privind încetarea contractului de muncă al domnului Găinar Ioan asistent personal copil handicap grav, Găinar Sara

Dispoziția nr. 4/10.01.2020 privind modificarea Dispoziției nr.116/2018

Dispoziția nr. 3/06.01.2020 privind modificarea dispoziției nr.325/30.12.2019 de acordare a indemnizației de handicap

Dispozitia nr. 2/06.01.2020 privind modificarea dispoziției nr. 323/30.12.2019 de acordare a indemnizației de handicap minorului Godici Dorian Ioan, reprezentat legal prin domnul Godici Ioan Dorin

Dispoziția nr. 1/06.01.2020 privind convocarea de îndată a Consiliului local al comunei Șpring în ședința extraordinară

 

 

DISPOZIȚII 2019
 

DIS-1-22-2019.pdf

DIS-23-52-2019.pdf

DIS-53-71-2019.pdf

DIS-77-88-2019.pdf

DIS-89-104-2019.pdf

DIS-106-125-2019.pdf

DIS-126-138-2019.pdf

DIS-139-158-2019.pdf

DIS-168-2019.pdf

DIS-169-176-2019.pdf

DIS-177-189-2019.pdf

DIS-190-208-2019.pdf

DIS 209-249- 2019.pdf

DIS- 250-269- 2019.pdf

DIS-270-275-2019.pdf

DIS-276-327-2019.pdf

 

 

DISPOZIȚII 2018
 

Dispozitii-1-14-2018.pdf

Dispozitii-15-41-2018.pdf

Dispozitii-42-63-2018.pdf

Dispozitii-64-74-2018.pdf

Dispozitii-75-86-2018.pdf

Dispozitii-106-122-2018.pdf