Economia

 

Economia

În comuna Şpring activitatea de bază a locuitorilor este cultivarea terenurilor şi creşterea animalelor.
La fel ca în toate localităţile ţării şi în comuna Şpring, începând cu anul 1990 s-au pus în aplicare legile cu privire la restituirea proprietăţilor agricole şi forestiere. Restituirea suprafeţelor agricole către proprietari s-a făcut în proporţie de 84,3% ,iar a suprafeţelor forestiere în proporţie de 100%.
Terenurile agricole proprietate privată, care nu depăşesc în medie 2,5 ha de familie, se lucrează în cea mai mare parte individual. Datorită fărămiţării terenurilor nu se poate face o agricultură modernă,de aceea şi producţia obţinută este mult diminuată. Principalele culturi agricole în zona sunt: grâu, porumb,orzoaica, cartofi, legume şi plante furajere.
Numărul de animale deţinute de gospodăriile populaţiei se afă într-o continuă scădere datorită preţurilor scăzute şi a faptului că nu există piaţă de desfacere pentru produse animaliere.