Concursuri și examene

2021
 


Anunț concurs Consilier, clasa I, grad profesional superior, și Consilier achiziții publice în cadrul Compartimentului Buget-finanțe, contabilitate, resurse umane, dezvoltare rurală
 


Raportul final al examenului de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut de funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Șpring
 

Borderou de afișare rezultate la proba interviu pentru examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut de funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Șpring
 

Anunț privind situația punctajului obținut de candidați la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut de funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Șpring
 

Borderou afișare rezultat la proba „Selecția dosarelor” privind examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut de funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Șpring
 

Anunț privind examenul/concursul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut de funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Șpring
 


Proces-Verbal concurs asistent medical comunitar
 

Concurs asistent medical comunitar pe perioadă determinată
 

Formular de înscriere la consurs
 


Anunț rezultate finale obținute la concursul pentru postul de Consilier, clasa I, grad superior în cadrul Compartimentului Registru Agricol
 

Rezultate finale la examenul pentru ocuparea postului de Consilier Superior în cadrul Compartimentului Registrul Agricol
 

Proces-Verbal concurs Consilier, clasa I, grad superior în cadrul Compartimentului Buget-finanțe, contabilitate, resurse umane, dezvoltare rurală
 

Borderou afisare a rezultat la proba „Selecția dosarelor” la concurs Consilier, clasa I, grad superior în cadrul Compartimentului Registru Agricol
 

Concurs Consilier, clasa I, grad superior în cadrul Compartimentului Buget-finanțe, contabilitate, resurse umane, dezvoltare rurală și Consilier, clasa I, grad superior în cadrul Compartimentului Registru Agricol
 

Formular de înscriere la concurs

 


2020
 

Concurs Inspector grad profesional debutant în cadrul Compartimentului Asistență Socială și Protecția Socială
 

Examen de promovare în grad profesional