Hotărâri ale Consiliului

2020
 
Hotărârea nr.2/2020 privind aprobarea utilizării din excedentul anilor precedenți ai Bugetului Local a sumei de 92054,87 lei pentru acoperirea temporară a golurilor de casă a Secțiunii de Funcționare
Hotărârea nr.1/2020 privind aprobarea ordinei de zi

 
2019
Hotărârea nr.77/2019 privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.„ S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „ Proiect pilot-Construire sală de sport școlară, comuna Șpring, sat Drașov, nr.98, județul Alba„
Hotărârea nr.76/2019 privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții „C.N.I„ S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Proiect pilot-Construire sală de sport școlară,comuna Șpring, sat Drașov, nr.98, județul Alba„
Hotărârea nr.75/2019 Privind rectificarea bugetului local pe anul 2019
Hotărârea nr.74/2019 privind ordinea de zi
Hotărârea nr.73/2019 privind modificarea HCL nr.1 privind aprobarea volumului maxim pentru valorificare prin vânzare directă, a masei lemnoase producția anului 2019
Hotărârea nr.72/2019 Privind rectificarea bugetului local pe anul 2019
Hotărârea nr.71/2019 privind promovarea sportului în comuna Șpring

Hotărârea nr.70/2019 Privind modificarea și completarea HCL nr.61/2019 privind aprobarea Organigramei și statului de funcții al Primăriei Comunei Șpring
Hotărârea nr.69/2019 Privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale la nivelul comunei Șpring pentru perioada 2019-2024 și a Planului de acțiune privind implementarea Strategiei
Hotărârea nr.68/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al compartimentului de asistență socială din aparatul de specialitate al primarului comunei Șpring
Hotărârea nr.67/2019 privind aprobarea ordinei de zi
Hotărârea nr.66/2019 Privind modificarea HCL nr.29/2019
Hotărârea nr.65/2019 Privind rectificarea bugetului local pe anul 2019
Hotărârea nr.64/2019 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții „C.N.I„ S.A, a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Proiect pilot-Construire sală de sport școlară, comuna Șpring, sat Drașov, nr.98, județul Alba„
Hotărârea nr.63/2019 Privind aprobarea echipei mobile de intervenție de urgență în cazurile de violență domestică
Hotărârea nr.62/2019 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Comunei Șpring
Hotărârea nr.61/2019 Privind aprobarea organigramei ai statutului de funcții al Primăriei Comunei Șpring
Hotărârea nr.60/2019 Privind modificarea Comisiei de Specialitate nr.3 a Consiliului Local Șpring
Hotărârea nr.59/2019 privind aprobarea ordinei de zi

Hotararia nr 45-58-2019.pdf

Hotararia nr 44-2019.pdf

Hotararia nr 33-43-2019.pdf

Hotararia nr 31-32-2019.pdf

Hotararia nr 30-2019.pdf

Hotararia nr 29-2019.pdf

Hotararia nr 28b-2019.pdf

Hotararia nr 28a-2019.pdf

Hotararia nr 22-27-2019.pdf

Hotararia nr 21-2019.pdf

Hotararia nr 19-20 2019

Hotararea nr 7-18 2019
Hotararea nr 1-6 2019
2018

Hotararea 49-51 2018

Hotararea 52-60 2018

Hotararea 63-66 2018

Hotararea 67 2018

Hotararea 72 2018

Hotararea 29-34 2018
Hotararea 22-28 2018
Hotararea 13-21 2018
Hotararea 1-10 2018
Hotararea 52-57 2018
Hotararea 49-51 2018
Hotararea 45-48 2018
Hotararea Anexa 40 2018
Hotararea 37 2018
Hotararea 40-43 2018
Hotararea 34-36 2018
Hotararea Anexa 40-2 2018
Hotararea 38-39 2018

 

2017

Hotarare Nr 119-122
Hotarare Nr 114-118
Hotarare Nr 109-113
Hotarare Nr 98-103
Hotarare Nr 97
Hotarare Nr 104-108
Hotarare Nr 82-96
Dispozitia 326 – 335
Hotararea nr. 81
Hotararea nr. 80
Hotararea nr. 79
Hotararea nr. 78
Hotararea nr. 77
Hotararea nr. 76
Hotararea nr. 75
Hotararea nr. 74
Hotararea nr. 73
Hotararea nr. 72
Hotararea nr. 71
Hotararea nr. 70
Hotararea nr. 69
Hotararea nr. 68
Hotararea nr. 67
Hotararea nr. 66
Hotararea nr. 65
Hotararea nr. 64
Hotararea nr. 63
Hotararea nr. 62
Hotararea nr. 61
Hotararea nr. 60
Hotararea nr. 59
Hotararea nr. 58
Hotararea nr. 57
Hotararea nr. 56
Hotararea nr. 55
Hotararea nr. 54
Hotararea nr. 53
Hotararea nr. 52
Hotararea nr. 51
Hotararea nr. 50
Hotararea nr. 49
Hotararea nr. 48
Hotararea nr. 47
Hotararea nr. 46
Hotararea nr. 45
Hotararea nr. 44
Hotararea nr. 43
Hotararea nr. 42
Hotararea nr. 41
Hotararea nr. 40
Hotararea nr. 39
Hotararea nr. 38
Hotararea nr. 37
Hotararea nr. 36
Hotararea nr. 35
Hotararea nr. 34
Hotararea nr. 33
Hotararea nr. 32
Hotararea nr. 31
Hotararea nr. 30
Hotararea nr. 29
Hotararea nr. 28
Hotararea nr. 27
Hotararea nr. 26
Hotararea nr. 25
Hotararea nr. 24
Hotararea nr. 23
Hotararea nr. 22
Hotararea nr. 21
Hotararea nr. 20
Hotararea nr. 19
Hotararea nr. 18
Hotararea nr. 17
Hotararea nr. 16
Hotararea nr. 15
Hotararea nr. 14
Hotararea nr. 13
Hotararea nr. 12
Hotararea nr. 11
Hotararea nr. 10
Hotararea nr. 9
Hotararea nr. 8
Hotararea nr. 7
Hotararea nr. 6
Hotararea nr. 5
Hotararea nr. 4
Hotararea nr. 3
Hotararea nr. 2
Hotararea nr. 1