Hotărâri ale Consiliului

2020
 
Hotărârea nr. 22/2020 privind acordarea unui ajutor de urgență minorei Cârneală Anais Dorina
Hotărârea nr.21/2020 cu privire la neasumarea de catre UAT Spring a responsabilitatilor organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor si a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia serviciilor pentru derularea masurilor educative, aferente Programului pentru scoli al Romaniei, pentru perioada 2020-2023
Hotărârea nr. 20/2020 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Primăriei comunei Spring pentru anul 2020
Hotărârea nr. 19/2020 privind acordarea unui ajutor de urgență minorului Lucaci Ștefan Daniel
Hotărârea nr. 18/2020 privind aprobarea utilizarii din excedentul anilor precedenti ai Bugetului Local a sumei de 4165 lei pentru acoperirea temporara a golurilor de casa a Sectiunii de Dezvoltare
Hotărârea nr.17/2020 privind aprobarea situatiilor financiare anuale pentru anul 2019 ale Ocolului Silvic “Iezarul Trascau”
Hotărârea nr. 16/2020 privind modificarea HCL nr.14/2018 privind instituirea taxei speciale de salubrizare şi aprobarea „Regulamentului privind stabilirea şi aplicarea taxei speciale de salubrizare”
Anexa 1 la HCL 15/2020
Hotărârea nr. 15/2020 privind stabilirea situațiilor deosebite și procedura de acordare a ajutoarelor de urgență din bugetul local
REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE al aparatului de specialitate al primarului comunei Șpring la HCL nr 14/2020
Hotărârea nr.14/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Spring
Anexa 1 și 2 la HCL nr 13/2020
Hotărârea nr. 13/2020 privind aprobarea organigramei si statului de functii al Primariei Comunei Spring
Anexa nr 1 la HCL nr 12/2020
Hotărârea nr.12/2020 privind instituirea taxelor speciale în anul 2020 pentru serviciile prestate de catre Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă
Hotărârea nr.11/2020 privind aprobarea Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor
Anexa nr 2 la HCL nr 10/2020
Anexa 1 la HCL nr.10/2020
Hotărârea nr.10/2020 privind Înfințarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență
Anexa 1 la HCL nr. 9/2020
Hotărârea nr.9/2020 privind aprobarea raportului de activitate al asistenților personali pentru semestrul II al anului 2019
Hotărârea nr.8/2020 privind aprobarea planului de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, în conformitate cu prevederile Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul 2020 la nivelul comunei Șpring
Planul de actiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social la HCL nr 8/2020
Hotărârea nr.7/2020 privind aprobarea Listei bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului social
Anexa 1 la HCL nr. 7/2020
Hotărârea nr.6/2020 privind aprobarea execuției bugetare pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare ale bugetului local al comunei Șpring la data de 31.12.2019
Anexa 1 și 2 la HCL nr.6/2020
Hotărârea nr.5 privind aprobarea rețelei scolare pentru anul școlar 2020-2021
Hotărârea nr.4/2020 privind alegerea președintelui de ședință
Hotărârea nr.3/2020 privind aprobarea ordinei de zi
Hotărârea nr.2/2020 privind aprobarea utilizării din excedentul anilor precedenți ai Bugetului Local a sumei de 92054,87 lei pentru acoperirea temporară a golurilor de casă a Secțiunii de Funcționare
Hotărârea nr.1/2020 privind aprobarea ordinei de zi

 
2019
Hotărârea nr.77/2019 privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.„ S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „ Proiect pilot-Construire sală de sport școlară, comuna Șpring, sat Drașov, nr.98, județul Alba„
Hotărârea nr.76/2019 privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții „C.N.I„ S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Proiect pilot-Construire sală de sport școlară,comuna Șpring, sat Drașov, nr.98, județul Alba„
Hotărârea nr.75/2019 Privind rectificarea bugetului local pe anul 2019
Hotărârea nr.74/2019 privind ordinea de zi
Hotărârea nr.73/2019 privind modificarea HCL nr.1 privind aprobarea volumului maxim pentru valorificare prin vânzare directă, a masei lemnoase producția anului 2019
Hotărârea nr.72/2019 Privind rectificarea bugetului local pe anul 2019
Hotărârea nr.71/2019 privind promovarea sportului în comuna Șpring

Hotărârea nr.70/2019 Privind modificarea și completarea HCL nr.61/2019 privind aprobarea Organigramei și statului de funcții al Primăriei Comunei Șpring
Hotărârea nr.69/2019 Privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale la nivelul comunei Șpring pentru perioada 2019-2024 și a Planului de acțiune privind implementarea Strategiei
Hotărârea nr.68/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al compartimentului de asistență socială din aparatul de specialitate al primarului comunei Șpring
Hotărârea nr.67/2019 privind aprobarea ordinei de zi
Hotărârea nr.66/2019 Privind modificarea HCL nr.29/2019
Hotărârea nr.65/2019 Privind rectificarea bugetului local pe anul 2019
Hotărârea nr.64/2019 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții „C.N.I„ S.A, a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Proiect pilot-Construire sală de sport școlară, comuna Șpring, sat Drașov, nr.98, județul Alba„
Hotărârea nr.63/2019 Privind aprobarea echipei mobile de intervenție de urgență în cazurile de violență domestică
Hotărârea nr.62/2019 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Comunei Șpring
Hotărârea nr.61/2019 Privind aprobarea organigramei ai statutului de funcții al Primăriei Comunei Șpring
Hotărârea nr.60/2019 Privind modificarea Comisiei de Specialitate nr.3 a Consiliului Local Șpring
Hotărârea nr.59/2019 privind aprobarea ordinei de zi

Hotararia nr 45-58-2019.pdf

Hotararia nr 44-2019.pdf

Hotararia nr 33-43-2019.pdf

Hotararia nr 31-32-2019.pdf

Hotararia nr 30-2019.pdf

Hotararia nr 29-2019.pdf

Hotararia nr 28b-2019.pdf

Hotararia nr 28a-2019.pdf

Hotararia nr 22-27-2019.pdf

Hotararia nr 21-2019.pdf

Hotararia nr 19-20 2019

Hotararea nr 7-18 2019
Hotararea nr 1-6 2019
2018

Hotararea 49-51 2018

Hotararea 52-60 2018

Hotararea 63-66 2018

Hotararea 67 2018

Hotararea 72 2018

Hotararea 29-34 2018
Hotararea 22-28 2018
Hotararea 13-21 2018
Hotararea 1-10 2018
Hotararea 52-57 2018
Hotararea 49-51 2018
Hotararea 45-48 2018
Hotararea Anexa 40 2018
Hotararea 37 2018
Hotararea 40-43 2018
Hotararea 34-36 2018
Hotararea Anexa 40-2 2018
Hotararea 38-39 2018

 

2017

Hotarare Nr 119-122
Hotarare Nr 114-118
Hotarare Nr 109-113
Hotarare Nr 98-103
Hotarare Nr 97
Hotarare Nr 104-108
Hotarare Nr 82-96
Dispozitia 326 – 335
Hotararea nr. 81
Hotararea nr. 80
Hotararea nr. 79
Hotararea nr. 78
Hotararea nr. 77
Hotararea nr. 76
Hotararea nr. 75
Hotararea nr. 74
Hotararea nr. 73
Hotararea nr. 72
Hotararea nr. 71
Hotararea nr. 70
Hotararea nr. 69
Hotararea nr. 68
Hotararea nr. 67
Hotararea nr. 66
Hotararea nr. 65
Hotararea nr. 64
Hotararea nr. 63
Hotararea nr. 62
Hotararea nr. 61
Hotararea nr. 60
Hotararea nr. 59
Hotararea nr. 58
Hotararea nr. 57
Hotararea nr. 56
Hotararea nr. 55
Hotararea nr. 54
Hotararea nr. 53
Hotararea nr. 52
Hotararea nr. 51
Hotararea nr. 50
Hotararea nr. 49
Hotararea nr. 48
Hotararea nr. 47
Hotararea nr. 46
Hotararea nr. 45
Hotararea nr. 44
Hotararea nr. 43
Hotararea nr. 42
Hotararea nr. 41
Hotararea nr. 40
Hotararea nr. 39
Hotararea nr. 38
Hotararea nr. 37
Hotararea nr. 36
Hotararea nr. 35
Hotararea nr. 34
Hotararea nr. 33
Hotararea nr. 32
Hotararea nr. 31
Hotararea nr. 30
Hotararea nr. 29
Hotararea nr. 28
Hotararea nr. 27
Hotararea nr. 26
Hotararea nr. 25
Hotararea nr. 24
Hotararea nr. 23
Hotararea nr. 22
Hotararea nr. 21
Hotararea nr. 20
Hotararea nr. 19
Hotararea nr. 18
Hotararea nr. 17
Hotararea nr. 16
Hotararea nr. 15
Hotararea nr. 14
Hotararea nr. 13
Hotararea nr. 12
Hotararea nr. 11
Hotararea nr. 10
Hotararea nr. 9
Hotararea nr. 8
Hotararea nr. 7
Hotararea nr. 6
Hotararea nr. 5
Hotararea nr. 4
Hotararea nr. 3
Hotararea nr. 2
Hotararea nr. 1