Închiriere pășune

2021
Anunț închiriere prin licitaţie publică a unui număr de 6 loturi teren
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui număr de 6 loturi teren aparținând domeniului public al Comunei Șpring, în suprafață totală de 164 ha
 

2019
Anunț închiriere pășune