Infrastructura

 

Infrastructura

Teritoriul comunei Şpring este străbătut de următoarele artere principale de circulaţie:
  • Drumul Naţional DN1 SIBIU – SEBEȘ
  • Drumul Județean DJ 106 I Cunța – Șpring – Vingard – Berghin
  • Din Drumul Județean DJ 106 I se ramifică Drumul Județean DJ 106 k Sebeș – Vingard – Ohaba
Partea de sud a teritoriului comunei Şpring – localitatea Cunţa – este străbătută de magistrala de cale ferată Sibiu – Vinţu de Jos.
 

Alimentarea cu apă a comunei se face din fântâni executate în curţile gospodăriilor individuale. De menţionat este faptul că apa subterană pe raza comunei este slabă calitativ şi prezintă variaţii mari de debit, în funcţie de sezon.

 

Încălzirea locuinţelor se face exclusiv în sistem individual, cu sobe ce consumă combustibil solid (lemn).

 

Apele fluviale şi cele menajere se scurg la suprafaţa terenului prin şanţuri şi rigole, spre zonele joase -respectiv luncile şi apele ce străbat localităţile.
Reţeaua de joasă tensiune de iluminat general, casnic şi de iluminat public există pe toate străzile comunei şi este aeriană.

 

Reţeaua de telefonie se face prin centrale digitale acoperind în întregime cererile pentru instalarea de posturi telefonice de la populaţie. În prezent, la un număr total de 875 gospodării, sunt instalate 546 posturi fixe de telefon.

 

Starea avansată de degradare în care se află aceste drumuri, alături de faptul că nu există reţea de apă, canalizare, gaze şi staţii de epurare, influentează negativ prezenţa unor firme în zonă. Din acest punct de vedere putem spune că pe teritoriul comunei Şpring, ramura economică industrială este inexistentă.