Pentru cetățeni

Ghidul de bune practici pentru depozitarea și utilizarea în siguranță a îngrăsămintelor în ferme
 

Proiectul TEAM UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor
 

Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri – DIASPORA
 

GHID DE REÎNTOARCERE 2021 – pentru cetățenii plecați în străinătate
 

Program audiențe primar: MIERCURI -> 10:00 – 12:00

 

Anunț privind Regulamentul de aplicare a legilor fondului funciar
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind nivelurile pentru valorile impozabile , impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile în anul fiscal 2021
 

DEPUNE DOCUMENTE ONLINE

Solicitare de informații de interes public


Modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se considera vătămata în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate.

Conform art.22 din Legea nr.544/2001, persoana care se consideră vătămată în drepturile sale poate face plângere la secția contencios administrativ a tribunalului în cărei rază teritorială domiciliată sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorității ori al instituției publice.

– Plângerea se face în termen de 30 zile de la data expirării termenului prevazut de art.7 din lege.

Cerere tip anexa 1 din normele metodologice

Model reclamație administrativă (1)- anexa 2 la normele metodologice

Model reclamație administrativă (2)- anexa 2 la normele metodologice