Pentru cetățeni

DEPUNE DOCUMENTE ONLINE


 

PROGRAMUL DE FUNCȚIONARE AL PRIMĂRIEI COMUNEI ȘPRING ESTE URMĂTORUL:

LUNI: 8:30 – 18:30
MARȚI-VINERI: 8:30 – 16:30

 

PROGRAM AUDIENȚE

PRIMAR RUSU DANIEL GHEORGHE: LUNI – 14:00 – 16:00
VICEPRIMAR SUCIU NICOLAE: MARȚI – 14:00 – 16:00
SECRETAR GENERAL BOGDAN PETRONELA: MIERCURI – 13:00 – 15:00

 

Solicitare de informații de interes public

Modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se considera vătămata în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate.

Conform art.22 din Legea nr.544/2001, persoana care se consideră vătămată în drepturile sale poate face plângere la secția contencios administrativ a tribunalului în cărei rază teritorială domiciliată sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorității ori al instituției publice.

– Plângerea se face în termen de 30 zile de la data expirării termenului prevazut de art.7 din lege.

Cerere tip anexa 1 din normele metodologice

Model reclamație administrativă (1)- anexa 2 la normele metodologice

Model reclamație administrativă (2)- anexa 2 la normele metodologice