Registrul pentru evidența dispozițiilor autorității executive

2021

 

Nr. crt. LunaZiuaEmitentConținutul pe scurt al documentului Observații
10104PrimarÎncetare CIM - Fleaca Liliana, asistent personal
20106PrimarConvocarea Consiliului Local al Comunei Șpring în ședință extraordinară
30111PrimarModificarea Dispoziției nr. 259/30.10.2020 privind acordarea tichetelor pentru grădiniță doamnei Hoch Rozalia
40111PrimarModificarea Dispoziției nr. 258/30.10.2021 privind acordarea tichetelor sociale pentru grădiniță doamnei Tuturaș Crinela
50111PrimarModificarea Dispoziției nr. 257/30.10.2020 privind acordarea tichetelor sociale pentru grădiniță doamnei Cîrneală Georgiana
60111PrimarModificarea Dispoziției nr. 255/30.10.2020 privind acordarea tichetelor sociale pentru grădiniță doamnei Bratu Maria Valentina
70111PrimarModificarea Dispoziției nr. 249/28.10.2020 privind acordarea tichetelor sociale pentru grădiniță doamnei Koszta Adriana
80111PrimarModificarea Dispoziției nr. 248/28.10.2020 privind acordarea tichetelor sociale pentru grădiniță doamnei Furdui Mădălina
90118PrimarConvocarea Consiliului Local al Comunei Șpring în ședință ordinară
1001 18PrimarÎncadrarea doamnei Berghean Anuța în funcția de asistent personal
110118PrimarAcordare indemnizație de hrană doamnei Berghean Anuța
120120PrimarAcordare ajutor de urgență doamnei Cârpă Laura
130121PrimarAprobare modalități de identificare și verificare a destinatarilor finali beneficiari de tichete pentru sprijin educațional
140126PrimarAcordare indemnizație de handicap doamnei Fleaca Ana
150127PrimarModificare indemnizație de handicap - Albu Maria
160127PrimarModificare indemnizație de handicap - Anghel Ilie
170127PrimarModificare indemnizație de handicap - Babeș Ioan
180127PrimarModificare indemnizație de handicap - Bâldea Gheorghe
190127PrimarModificare indemnizație de handicap - Baciu Maria
200127PrimarModificare indemnizație de handicap - Botezatu Lidia
210127PrimarModificare indemnizație de handicap - Ciontea Paraschiva
220127PrimarModificare indemnizație de handicap - Cârneală Maria
230127PrimarModificare indemnizație de handicap - Comșa Alexandru
240127PrimarModificare indemnizație de handicap - Cotârlea Ana
250127PrimarModificare indemnizație de handicap - Delorean Sebastian
260127PrimarModificare indemnizație de handicap - Drașovean Floarea
270127PrimarModificare indemnizație de handicap - Fleaca Ana
280127PrimarModificare indemnizație de handicap - Godici Dorian
290127PrimarModificare indemnizație de handicap - Haneș Victoria
300127PrimarModificare indemnizație de handicap - Istrate Ana
310127PrimarModificare indemnizație de handicap - Leneșu Aurelia
320127PrimarModificare indemnizație de handicap - Mateieș Aurel
330127PrimarModificare indemnizație de handicap - Popa Gheorghe
340127PrimarModificare indemnizație de handicap - Popa Maria
350127PrimarModificare indemnizație de handicap - Suciu Ilie
360127PrimarModificare indemnizație de handicap - Suciu Paraschiva
370127PrimarModificare ASF - Farcaș Ioana
380127PrimarModificare ASF - Stefănucă Liliana
390127PrimarÎncetare ASF - Sârbu Anca
400127PrimarReîncadrarea doamnei Matei Maria în cadrul biroului Buget-Finanțe, Contabilitate, Dezvoltare Rurală, Registrul Agricol, Resurse Umane
410127PrimarReîncadrarea doamnei Ștef Felicia Ramona în cadrul biroului Buget-Finanțe, Contablitate, Dezvoltare Rurală, Registrul Agricol, Resurse Umane
420127PrimarReîncadrarea doamnei Câra Leontina în cadrul biroului Buget-Finanțe, Contabilitate, Dezvoltare Rurală, Registrul Agricol, Resurse Umane
430127PrimarReîncadrarea doamnei Cotîrlea Maria în cadrul biroului Buget-Finanțe, Contabilitate, Dezvolatre Rurală, Registrul Agricol, Resurse Umane
440127PrimarReîncadrarea domnului Babeș Aurel în cadrul biroului Buget-Finanțe, Contabilitate, Dezvoltare Rurală, Registrul Agricol, Resurse Umane
450127PrimarReîncadrarea doamnei Suciu Cristina Maria în cadrul Biroului Buget-Finanțe, Contabilitate, Dezvoltare Rurală, Registrul Agricol, Resurse Umane
460127PrimarReîncadrarea funcției publice de șef de birou în cadrul Biroului Buget-Finanțe, Contabilitate, Dezvoltare Rurală, Registrul Agricol, Resurse Umane
470129PrimarÎncetarea ajutorului social al doamnei Cîrneală Georgiana Daniela
480129PrimarAcordarea gradației 1, corespunzătoare tranșei de vechime în muncă, doamnei Cârneală Alexandra Anamaria, asistent personal, gradația 0
490129PrimarAcordarea gradației 1, corespunzătoare tranșei de vechime în muncă, doamnei Ceteanu Elena Iuliana, asistent personal, gradația 0
500129PrimarAcordarea gradației 1, corespunzătoare tranșei de vechime în muncă, doamnei Cârpă Laura, asistent personal, gradația 0
510203PrimarConstituirea unei comisii speciale de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării sistemului de contrl intern
520203PrimarDesemnare responsabili cu riscurile
530208PrimarAprobare „Plan de pregătire în domeniul situațiilor de urgență pentru anul 2021
540211PrimarModificarea Dispoziției nr. 116/2018 privind constituirea Unității Locale de Sprijin, la nivelul comunei Șpring
550211PrimarDesemnarea persoanei responsabile cu completarea și actualizarea formularelor de integritate aferente procedurilor de atribuire
560211PrimarDesemnarea persoanelor responsabile cu implementarea prevederilor referitoare la declarațiile de avere și declarațiile de avere și declarațiile de interese, la nivelul comunei Șpring, județul Alba
570215PrimarRevocare dispoziție nr. 27/27.01.2021
580217PrimarȘedință extraordinară 19.02.2021
590218PrimarControl inopinat taxe
600219PrimarConvocare ședință ordinară 26.02.2021
610222PrimarModificarea indemnizației de handicap Albu Maria
620222PrimarModificarea indemnizației de handicap Anghel Ilie
630222PrimarModificarea indemnizației de handicap Babeș Ioan
640222PrimarModificarea indemnizației de handicap Baciu Maria
650222PrimarModificarea indemnizației de handicap Botezatu Lidia
660222PrimarModificarea indemnizației de handicap Ciontea Paraschiva
670222PrimarModificarea indemnizației de handicap Comșa Alexandru
680222PrimarModificarea indemnizației de handicap Cotârlea Ana
690222PrimarModificarea indemnizației de handicap Delorean Sebastian
700222PrimarModificarea indemnizației de handicap Haneș Victoria
710222PrimarModificarea indemnizației de handicap Drașovean Floarea
720222PrimarModificarea indemnizației de handicap Godici Dorian
730222PrimarModificarea indemnizației de handicap Istrate Ana
740222PrimarModificarea indemnizației de handicap Leneșu Aurelia
750222PrimarModificarea indemnizației de handicap Mateieș Aurel
760222PrimarModificarea indemnizației de handicap Popa Gheorghe
770222PrimarModificarea indemnizației de handicap Suciu Paraschiva
780222PrimarModificarea indemnizației de handicap Bâldea Gheorghe
790222PrimarModificarea indemnizației de handicap Cîrneală Maria
800222PrimarModificarea indemnizației de handicap Suciu Ilie
810222PrimarModificarea indemnizației de handicap Popa Maria
820222PrimarÎncetarea indemnizației de handicap Suciu Ilie
830222PrimarModificare ASF Anghel Nicoleta
840225PrimarModificare titular VMG Grozav Nicoleta
850308PrimarModificarea dispoziției nr. 106/2020 - Constituire Comisie Recensământ
860310PrimarÎncetare ASF - Ștefănucă Liliana
870310PrimarModificare ASF - Tărîță Eugenia
880311PrimarModificarea raportului de serviciu prin promovare al doamnei Maria Matei
890312PrimarDelegare atribuții secretar Dănilă Ioana
900312PrimarÎncetare contract de muncă Baciu Vasile
910315PrimarConvocare ședință de îndată
920322PrimarAcordarea indemnizației de handicap domnului Anghel Ilie pentru perioada decembrie 2019-mai 2020
930323PrimarÎncetarea indemnizației de handicap a domnului Mateieș Aurel
940325PrimarAcordarea indemnizației de handicap Baciu Vasile
950325PrimarConvocarea Consiliului local al comunei Șpring în ședința ordinară
960329PrimarAcordarea ajutorului social doamnei Ruje Tatiana
970329PrimarModificarea alocației pentru susținerea familiei doamnei Cîrneală Georgiana Daniela
980330PrimarAcordarea indemnizației de handicap domnului Suciu Ionel
990330PrimarAcordarea gradației 5 corespunzătoare tranșei de vechime în muncă, doamnei Cotîrlea Maria, având funcția de referent, grad profesional asistent clasa III, în cadrul compartimentului Registrul Agricol
1000330PrimarÎncetarea alocației pentru susținerea familiei doamnei Koszta Adriana
1010330PrimarRecuperarea sumelor plătite necuvenit ca și alocație pentru susținerea familiei doamnei Koszta Adriana
1020330PrimarRecuperarea sumelor plătite necuvenit ca și alocație pentru susținerea familiei doamnei Tărîță Eugenia
1030331PrimarDelegarea atribuțiilor către viceprimarul comunei Șpring
1040402PrimarRecuperarea sumelor plătite necuvenit ca și alocație pentru susținerea familiei domnului Cunțan Horațiu
1050402PrimarRecuperarea sumelor plătite necuvenit ca și alocație pentru susținerea familiei domnului Moldovan Cornel
1060402PrimarÎncetarea dreptului la stimulent educațional pentru stimularea participării în învățământul preșcolar a copilului provenit din familia a cărei titular este doamna Cîrneală Georgiana Daniela
1070412PrimarÎncetare indemnizație de handicap Baciu Vasile
1080414PrimarConvocarea Consiliului Local al comunei Șpring în ședință extraordinară
1090414PrimarConvocarea Consiliului Local al comunei Șpring în ședință ordinară
1100416PrimarAngajare asistent personal Cârneală Elena, com. Șpring
1110416PrimarAcordare indemnizație de hrană doamnei Cârneală Elena, aistent personal
1120419PrimarÎncetare CIM asistent personal Cioară Maria
1130420PrimarAngajare asistent personal cumul pensie + salariu
1140420PrimarAcordare indemnizație de hrană doamnei Cioară Maria, asistent personal
1150420PrimarModificare ASF Prodea Cristina
1160420PrimarModificare ASF Anghel Nicoleta
1170420PrimarMoficiare ASF Adam Mariana
1180421PrimarÎncetare indemnizație de handicap Cotârlea Ana
1190422PrimarDesemnare persoană responsabilă cu efectuarea plăților
1200423PrimarVirare credite
1210427PrimarÎncetare indemnizație de handicap Godici Dorian Ioan
1220427PrimarAcordare ASF Koszta Adriana
1230506PrimarDelegare atribuții Viceprimar
1240507PrimarVirare credite bugetare
1250513PrimarComisie concurs
1260517PrimarNumire curator Maniu Vasile
1270518PrimarNumire curator Ștefan Ștefan
1280518PrimarComisia privind implicarea publicului în elaborarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) în vederea „Construire magazin piese auto, vulcanizare auto, stații încărcare mașini electrice” pentru terenul situat în intravilanul satului Cunța
1290518PrimarModificare ASF - Bozan Silvia
1300518PrimarDispoziție încetare CIM - Cotârlea Nicolae, Șef SVSU
1310518PrimarModificarea dispoziției nr. 291/2020 privind desemnarea gestionarilor pentru gestiunile UAT Comuna Șpring
1320519PrimarAngajarea domnului Cârpă Sandu, în funcția de asistent personal al copilului cu handicap grav, Cârpă Alexia Nicoleta
1330519PrimarAcordarea indemnizației lunare de hrană a domnului Cârpă Sandu
1340521PrimarSuspendarea contractului de muncă al doamnei Hărbean Maria Laria - asistent medical comunitar
1350521PrimarIncetarea ajutorului social Paștiu Ioan
1360521PrimarConstituirea comisiei de casare a mijloacelor fixe Comuna Șpring
1370521PrimarDesemnare responsabil cu protectia datelor cu caracter personal
1380521PrimarConstituirea comisiei de receptie a materialelor consumabile, obiectivelor de inventar și mijloacelor fixe la nivelul Primariei Comunei Șpring
1390525PrimarConvocarea de îndată a Consiliului local al comunei Șpring în ședința extraordinară
1400525PrimarConstituirea comisiei speciale de inventariere a domeniului public și privat al comunei Șpring
1410527PrimarÎncetare CIM Cioară Maria - asistent personal
1420527PrimarAcordare indemnizație de handicap Cioară Laura
1430527PrimarÎncetare indemnizație de handicap Fleaca Ana
1440527PrimarAngajare asistent personal Fleaca Liliana
1450527PrimarAcordare indemnizație de hrană Fleaca Liliana
1460603PrimarComisie concurs, soluționare contestații concurs asistent medical comunitar
1470607PrimarSchimbarea numelui titularului dreptului de ajutor social
1480609PrimarConvocarea Consiliului local al comunei Șpring în ședință ordinară
1490609PrimarConstituirea comisiei de verificare a persoanelor care pășunează neautorizat pe pășunea aparținând domeniului public al comunei Șpring
1500615PrimarAcordarea unui ajutor de urgență domnului Adam Gheorghe
1510616PrimarActualizarea Comitetului Local pentru Situații de Urgență al Comunei Șpring
1520616PrimarActualizarea Centrului Operativ pentru Situații de Urgență cu activitate temporară al Comitetului Local pentru Situații de Urgență al Comunei Șpring
1530616PrimarActualizarea Comisiei de constatare și evaluare a pagubelor
1540616PrimarDesemnarea domnului viceprimar, Hencs Aurel Carol - agent de inundații
1550617PrimarMembrii evaluare secretar
1560618PrimarNumirea în funcția de Consilier Superior în cadrul Compartimentului Registrul Agricol a domnului Florea Ciprian
1570625PrimarModificare nume dosar ASF - Mărginean Mădălina
1580625PrimarModificare nume dosar ASF - Novac Nicoleta
1590628PrimarÎncetarea ajutorului social al doamnei Ruje Tatiana
1600628PrimarÎncetarea indemnizației de handicap a doamnei Suciu Paraschiva
1610629PrimarReîncadrarea doamnei Cotîrlea Maria în cadrul Compartimentului Registrul Agricol
1620629PrimarReîncadrarea doamnei Câra Leontina în cadrul Compartimentului Registrul Agricol
1630629PrimarReîncadrarea domnului Babeș Aurel în cadrul Compartimentului Buget-Finanțe
1640629PrimarReîncadrarea doamnei Suciu Maria Cristina în cadrul Compartimentului Buget-Finanțe
1650629PrimarReîncadrarea doamnei Ștef Felicia Ramona în cadrul Compartimentului Buget-Finanțe
1660701PrimarReîncadrarea domnului Florea Ciprian în cadrul Compartimentului Registrul Agricol
1670706PrimarÎncetarea indemnizației de handicap a doamnei Popa Maria, com. Șpring
1680706PrimarDesemnarea unei persoane responsabilă cu acordarea primului ajutor
1690706PrimarNumirea și responsabilitățile conducătorilor la locul de muncă pe linia SSM la UAT Comuna Șpring
1700707PrimarDelegarea atribuțiilor Șefului SVSU, domnului viceprimar Hencs Aurel Carol
1710712PrimarPrelungirea indemnizației de handicap minorului Delorean Sebastian George
1720715PrimarDelegarea atribuțiilor către viceprimarul comunei Șpring
1730726PrimarConvocarea Consiliului Local al comunei Șpring în ședință extraordinară
1740726PrimarÎncetarea indemnizației de handicap doamnei Botezatu Lidia
1750730PrimarÎncetarea contractului de muncă al doamnei Berghean Anuța, asistent personal persoană cu handicap grav Berghean Ana
1760803PrimarVirarea de credeite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar, inclusiv între programele aceluiași capitol
1770806PrimarÎncetarea indemnizației de handicap doamnei Haneș Victoria
1780809Primar Constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor în vederea organizării concursului/examenului pentru promovare în grad profesional a unor funcționari publici de execuție din cadrul Aparatului de specialitate al primarului comunei Șpring, județul Alba
1790810PrimarAcordarea unui ajutor de urgență doamnei Bera Mihaela Elisabeta
1800818PrimarConvocarea de îndată a Consiliului local al comunei Șpring în ședință extraordinară
1810818PrimarÎncetarea alocației pentru susținerea familiei domnului Cunțan Horațiu Cătălin
1820818PrimarÎncetarea ajutorului social și a alocației pentru susținerea familiei doamnei Hoch Rozalia
1830819PrimarDeledarea atribuțiilor primarului către viceprimarul comunei Șpring
1840819PrimarConvocarea Consiliului local al comunei Șpring în ședință ordinară
1850823PrimarModificarea alocației pentru susținerea familiei doamnei Novac Nicoleta
1860824Primar Înființarea unității comune de implementare a proiectului „Înființare rețea inteligentă de distribuție a gazelor naturale în comunele Șpring, Doștat, Roșia de Secaș, Cut și Câlnic” în cadrul Programului Operațional Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020, Axa Prioritară 8 Sisteme inteligente și sustenabile de transport al energiei electrice și gazelor naturale Obiectivul Specific 8.2 Creșterea gradului de interconectare a Sistemului Național de Transport a gazelor naturale cu alte state vecine
1870824PrimarÎncetarea ajutorului social și a alocației pentru susținerea familiei doamnei Grozav Nicoleta
1880824PrimarModificarea Dispoziției nr. 141/2020 privind constituirea Comisiei pentru recensământul populației și locuințelor din anul 2021
1890826PrimarAcordarea ajutorului social și alocației pentru susținerea familiei doamnei Căldărar Mîndruța

 

2021

 

Nr. crt.LunaZiuaEmitentConținutul pe scurt al documentuluiObservații
10106PrimarDispoziție convocare ședință extraordinară 08.01.2020
20106PrimarModificare dispoziție nr. 323/30.12.2019 de acordare a indemnizației de handicap Godici Ioan Dorin
30106PrimarModificare dispoziție nr.325/30.12.2019 de acordare a indemnizației de handicap Leneșu Aurelia
40110PrimarModificare dispoziție nr.116/2018
50115PrimarDispoziție privind încetarea C.I.M Găinar Ioan
60115PrimarDispoziție angajare Găinar Ioan
70115PrimarDispoziție acordare indemnizație de hrană Găinar Ioan
8 0115PrimarDispoziție privind modificarea dispoziției nr. 306/02.12.2019
90115PrimarDispoziție privind modificarea dispoziției nr. 307/02.12.2019
100115Primar Privind revocarea dispoziției 305/29.11.2019
110115PrimarStabilire salariu de bază Cârneală Letiția
120115PrimarStabilire salariu de bază Dragomir Cristina
130115PrimarStabilire salariu de bază Fleaca Liliana Simziana
140115PrimarStabilire salariu de bază Igna Gabriela
150115PrimarStabilire salariu de bază Vasiu Maria Elvira
160115PrimarStabilire salariu de bază Anghel Nicoleta
170115PrimarStabilire cuantum brut salariu de bază Baciu Vasile
180115PrimarStabilire cuantum brut salariu de bază Bîscă Gheorghe
190115PrimarStabilire cuantum brut salariu de bază Cârneală Alexandra Anamaria
200115PrimarStabilire cuantum brut salariu de bază Cârpă Laura
210115PrimarStabilire cuantum brut al salariului de bază al doamnei Ceteanu Elena
220115PrimarStabilire cuantum brut salariu de bază Cibu Gabriela
230115PrimarStabilire cuantum brut salariu de bază Cutean Claudia
240115PrimarStabilire cuantum brut salariu de bază Păucean Aurelia
250116PrimarModificare indemnizație handicap Suciu Ilie
260116PrimarModificare indemnizație de handicap Bâldea Gheorghe
270116PrimarModificare indemnizație de handicap Cunțan Istina
280116PrimarModificare indemnizație de handicap Cotârlea Elisabeta
290116PrimarÎncetare indemnizație de handicap Cotârlea Elisabeta
300116PrimarModificare indemnizație de handicap Cârneală Maria
310116PrimarModificare indemnizație de handicap Cioară Laura
320116PrimarModificare indemnizație de handicap Mateieș Aurel
330116PrimarModificare indemnizație de handicap Cotârlea Ana
340116PrimarModificare indemnizație de handicap Babeș Ioan
350116PrimarModificare indemnizație de handicap Ciucur Gavrilă
360116PrimarModificare indemnizație de handicap Popa Gheorghe
370116PrimarModificare indemnizație de handicap Ciontea Paraschiva
380116PrimarModificare indemnizație de handicap Haneș Victoria
390116PrimarModificare indemnizație de handicap Comșa Alexandru
400116PrimarModificare indemnizație de handicap Suciu Paraschiva
410116PrimarModificare indemnizație de handicap Bozan Ilie
420116PrimarModificare indemnizație de handicap Apostu Nicolae
430116PrimarModificare indemnizație de handicap Drașovean Floarea
440120PrimarRecuperare costuri suplimentare
450120PrimarRecuperare amendă arhivă
460122PrimarConvocare ședință ordinară 29.01.2020
470124PrimarStabilire program
480128PrimarRespingere dosar Mihălțan
490128PrimarÎncetare ASF și VMG Cîrneală Maria
500128PrimarÎncetare ASF Cutean Mariana
510128PrimarRecuperare ASF Cîrneală Maria
520128PrimarRecuperare VMG Cîrneală Maria
530128PrimarRecuperare ajutor încălzire Cîrneală Maria
540128PrimarRecuperare ajutor încălzire Carolea Traian
550128PrimarÎncetare ASF și VMG Carolea Traian
560128PrimarAcordare VMG Cotârlea Ioan
570128PrimarÎncetarea indemnizației de handicap Ciucur Gavrilă
580128PrimarRecuperare ASF Cetean Mariana
590128PrimarÎncetare tichete grădiniță Cârneală Maria
600128PrimarÎncetare tichete grădiniță Carolea Traian
610128PrimarAcordare ajutor încălzire Cotârlea Ioan
620128PrimarNumire R.C.P Dănilă Ioana
630131PrimarAcordare gradația 4 corespunzătoare tranșei de vechime Fleaca Liliana Simziana - asistent personal
640131PrimarStabilire atribuții noi Ștef Felicia, în urma promovării grad. Consilier Principal
650131PrimarStabilire atribuții noi Babeș Aurel în urma promovării în grad profesional
660131PrimarStabilire atribuții noi în urma promovării în grad profesional Anghel Iulia
670131PrimarStabilire atribuții noi în urma promovării în grad profesional Dănilă Ioana
680131PrimarStabilire atribuții noi în urma promovării în grad profesional Cotârlea Maria
690210PrimarAcordare ajutor social Istrate Nicolae
700212PrimarȘedință ordinară
20.02.2020
710214PrimarModificare ASF Koszta Adriana
720214PrimarDelegare atribuții
730217PrimarDelegarea unor atributii către administratorul public
740224PrimarRepartizarea pe trimestre a veniturilor si cheltuielilor pentru anul 2020
750224PrimarAprobarea „Planului de pregătire în domeniul situațiilor de urgență„ pt anul 2020
760226PrimarDesemnarea doamnei Bogdan Petronela , ca persoană responsabilă pentru Consiliere etică și Monitorizare a respectării Normelor de Conduită de către funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Șpring
770226Primar Aprobarea Codului de Etică și Integritate al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Șpring
780226PrimarDesemnarea persoanei responsabile cu privire la organizarea și publicarea Monitorului Oficial Local al U.A.T Comuna Șpring
790226PrimarAcordare indemnizație de handicap Novac Nicolaie
800227PrimarRecuperare ASF Moldovan Cornel, Com. Șpring
810227PrimarÎncetare indemnizație de handicap Cunțan Istina, Com. Șpring
820227PrimarÎncetare indemnizație de handicap Cioară Laura, Com. Șpring
830227PrimarÎncetare ajutor social Cioară Maria, Com. Șpring
840227PrimarModificare Dispoziții de la nr. 25 la 28 și de la nr. 30 la 43
850227PrimarModificare ASF Cârneală Alina, Com. Șpring
860227PrimarÎncetare ajutor social Tuturaș Doina, Com. Șpring
870227PrimarRecuperare VMG Tuturaș Doina, Com. Șpring
880228PrimarÎncadrare asistent personal Mercurean Elisabeta Istina, com. Șpring
890228PrimarAcordare indemnizație lunară de hrană Mercurean Elisabeta Istina, com. Șpring
900228PrimarÎncadrare asistent personal Farcău Maria, Com. Șpring
910228PrimarAcordare indemnizație lunară de hrană Farcău Maria
920228PrimarÎncadrare asistent personal Cioară Maria, Com. Șpring
930228PrimarAcordare indemnizație lunară de hrană Cioară Maria
940302PrimarComisie concurs Referent
950303PrimarAcordare ajutor de urgență Cârneală Daniela, Com. Șpring
960303PrimarAcordare ajutor de urgență Mureșan Crăciuna, Com. Șpring
970303PrimarAcordare ajutor de urgență Tamaș Ana, Com. Șpring
980303PrimarAcordare ajutor de urgență Adam Gheorghe, Com. Șpring
990305PrimarPersoană desemnată înlocuire primar
1000306PrimarAngajare asistent personal Ciucur Florin Ovidiu
1010306PrimarIndemnizație de hrană Ciucur Florin Ovidiu
1020310PrimarÎncetare CIM asistent personal Cârneală Alexandra
1030310PrimarÎncadrare asistent personal Cârneală Alexandra
1040310PrimarIndemnizație de hrană asistent personal Cârneală Alexandra
1050311PrimarModificare Dispoziție nr. 87/27.02.2020
1060311PrimarConstituirea Comisiei Comunale Șpring pentru Recensământul General Agricol runda 2020
1070311PrimarComunicare ședință ordinară 19.03.2020 ora 15:00
1080316PrimarModificare program de lucru cu publicul
1090317PrimarRectificare act căsătorie nr. 12/18.03.1962
1100318PrimarAcordare zile libere părinților în conformitate cu Legea 19/2020
1110318PrimarProgram cu publicul și restrângerea activității
1120325PrimarÎncetare CIM Dragomir Vasile, șofer
1130325PrimarÎncetare indemnizație de hrană Dragomir Vasile
1140330PrimarComponență Comotetul Local pentru Situații de Urgență Șpring
1150330PrimarRevocare dispoziție nr. 69/10.02.2020 privind acordarea ajutorului social
1160331PrimarAcordare VMG Istrate Nicolae
1170401PrimarAprobare plan de servicii pentru minorul Ciociu Emil
1180401PrimarAcordare gradația 3 Ciucur Florin Ovidiu, asistent personal
1190403PrimarAngajare Referent Treapta II, Bogdan Delia
1200403PrimarIndemnizație lunară de hrană Bogdan Delia
1210403PrimarComisie evaluare secretar
1220407PrimarComisie recepție
1230415PrimarÎncetare indemnizație de handicap Apostu Nicolae
1240415PrimarAcordare ASF și VMG
Coșeru Mariana, Com. Șpring
1250415PrimarAcordare ASF și VMG Bratu Maria, Com. Șpring
1260421PrimarComunicare ședință ordinară
1270505PrimarConvocarea Consiliului local al comunei Șpring în ședință extraordinară
1280505PrimarModificare Dispoziție nr. 177/2019 privind desemnarea reprezentantului primarului comunei Șpring în Consiliul de administrație la Școala Gimnazială Drașov
1290505PrimarModificare Dispoziție nr. 120/2020
1300508PrimarAcordare ajutor de urgență Ninea Valeria, Cunța (100 ani)
1310513PrimarAcordare stimulent Hărbean Larisa
1320513PrimarDelegare atribuții domnului viceprimar pe perioada concediului domnului primar
1330526PrimarAcordare stimulent Hărbean Maria Larisa - mai
1340526PrimarAcordare indemnizație de handicap Anghel Ilie, Șpring
1350529PrimarModificare ASF Koszta Adriana, Cunța
1360529PrimarAcordare VMG Tuturaș Doina, Vingard
1370603PrimarModificare dispoziția nr. 136/29.05.2020
1380604PrimarVirare credite bugetare
1390609PrimarNumire persoane responsabile POAD 2020
1400609PrimarConvocare ședință ordinară 15.06.2020
1410619PrimarConstituire comisie Recensământul populației și locuințelor din anul 2020
1420619PrimarAcordare stimulent Hărbean Maria Larisa - martie
1430619PrimarComisie pășune
1440623PrimarConvocare ședință extraordinară
1450625PrimarAcordare ajutor social Furdui Mădălina, Drașov
1460625PrimarÎncetare ASF Cunțan Horațiu, Drașov
1470629PrimarAcordare ajutor de urgență Irimie Nicolae
1480630PrimarAcordare gradație vechime Matei Maria
1490630PrimarAcordare ajutor social Mihălțan Lucreția
1500630PrimarÎncadrare asistent personal Cutean Camelia Maria
1510630PrimarAcordare indemnizație de hrană Cutean Camelia Maria
1520701PrimarAcordare ajutor de urgență Grozav Nicoleta
1530707PrimarConstituire comisii speciale de monitorizare, cooronare și îndrumare a implementării SCIM
1540707PrimarPrivind responsabilul întocmirii inventarului funcțiilor sensibile
1550709PrimarDelegare atribuții primar-viceprimar
1560714PrimarConstituire și numire comisie de recepție la terminarea lurărilor la obiectivul de investiții „Rețea alimentare apă potabilă” în satele Drașov și Cunța, Com. Șpring
1570715PrimarDelegare atribuții primar-viceprimar
1580717PrimarConvocare ședință ordinară 23.07.2020
1590730PrimarRețea apă - prelungire
1600730PrimarModificare ASF Tărâță Eugenia, Cunța
1610730PrimarModificare VMG Bera Mihaela, Șpring
1620730PrimarAcordare indemnizație de handicap Delorean Sebastian, Cunța
1630803PrimarConstituire comisie recepție servicii cosit pășune
1640803PrimarComisie recepție la terminarea lucrărilor „Reabilitare Școala Șpring, Vingard, Cunța, Drașov
1650810 PrimarDesemnare personal tehnic auxiliar în cadrul Biroului Electoral de Circumscripție nr. 72 Șpring
1660812PrimarDelegarea atribuțiilor de primar, domnului viceprimar
1670819PrimarConvocarea Consiliului Local al comunei Șpring în ședință ordinară
1680820PrimarÎncetarea CIM al doamnei Igna Gabriela Mioara, asistent personal persoană cu handicap grav, Igna Paraschiva
1690820PrimarCompletarea și modificarea fișelor de post a personalului contractual încadrat în funcția de șofer la compartiment SVSU Șpring
1700824PrimarSuspendarea contractului individual de muncă al doamnei Vasiu Gabriela Iulia, administrator public în cadrul Primăriei comunei Șpring
1710825PrimarStabilirea locurilor speciale de afișaj electoral pe raza comunei Șpring
1720826PrimarAcordare ASF Cârneală Adrian, Com. Șpring
1730826PrimarAcordare VMG Totoi Maria, com. Șpring
1740827PrimarModificare ASF Koszta Adriana, com. Șpring
1750827PrimarAcordare ASF Mărginean Nicolae, com. Șpring
1760827PrimarAprobare modalități de identificare a persoanelor beneficiare de sprijin prevăzut de OUG 115/2020
1770901PrimarNumire administrator pulic Drăgălin Eduard
1780902PrimarPrelungire durată CIM Păucean Aurelia, asistent personal
1790911PrimarConvocare ședință ordinară 17.09.2020
1800915PrimarAprobare modalități de identificare a persoanelor beneficiare de tichete prevăzute de OUG 133/2020
1810915PrimarDesemnarea unei persoane responsabilă cu verificarea și cu identificarea terenurilor infestate cu buruiana ambrozia
1820915PrimarTransportul elevilor de gimnaziu din localitățile Vingard și Șpring în anul școlar 2020-2021
1830916PrimarRevocare dispoziția nr. 172/26.08.2020
1840916PrimarDesemnare reprezentant primar în consiliul de administrație al școlii
1850917PrimarModificare dispoziția nr. 165/2020 privind personalul tehnic auxiliar
1860921PrimarPersonal tehnic necesar pentru sprijinirea birourilor secțiilor de votare
1870921PrimarInterzicere băuturi în data de 27.09.2020
1880921PrimarModificare ASF Prodea Cristina, com. Șpring
1890921PrimarAcordare ASF Marcu Florin, com. Șpring
1900921PrimarÎncetare VMG Vasiu Liviu, com. Șpring
1910921PrimarAcordare ajutor de urgență Adam Gheorghe, com Șpring
1920921PrimarAcordare ajutor de urgență Crăciun Andrei, com. Șpring
1930921PrimarAcordare indemnizație de handicap Popa Maria, com. Șpring
1940921PrimarConstituire și numire comisie de recepție
1950924PrimarAcordare indemnizație de handicap doamnei Istrate Ana
1960925PrimarÎncetarea contractului de muncă al doamnei Mercurean Elisabeta Istina, asistent personal persoană cu handicap grav, Cunțan Istina
1970925PrimarÎncadrarea pe perioadă nedeterminată a doamnei Mercurean Elisabeta Istina în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav, Cunțan Istina
1980925PrimarAcordarea indemnizației lunare de hrană a doamnei Mercurean Elisabeta Istina, asistent personal al persoanei cu handicap grav, Cunțan Istina
1990930PrimarPrelungirea indemnizației de handicap doamnei Cîrneală Maria
2001002PrimarÎncetarea ajutorului social și a alocației pentru susținerea familiei domnului Anghel Petru Ioan
2011002PrimarAcordarea alocației pentru susținerea familiei domnului Cunțan Horațiu Cătălin
2021014PrimarÎncetare Contract Individual de muncă Păucean Aurelia
2031014PrimarÎncadrare asistent personal Păucean Aurelia
2041014PrimarAcordare indemnizație lunară de hrană
2051014PrimarRevocare Dispoziția nr. 194/2020
2061014PrimarConstituirea și numirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor de reparații curente, Școala Drașov
2071014PrimarRecuperare VMG Vasiu Liviu
2081016PrimarCompletare preambul Dispoziția nr. 131/2020
2091016PrimarCompletare preambul Dispozițianr. 133/220
2101016PrimarCompletare preambul Dispoziția nr. 142/2020
2111020PrimarPrelungire indemnizație de handicap Comșa Alexandru, Com. Șpring
2121020PrimarAcordare ajutor de încălzire VMG Ștef Maria, Com. Șpring
2131020PrimarAcordare ajutor de încălzire VMG Henrich Ana, Com. Șpring
2141020PrimarAcordare ajutor de încălzire VMG Bera Mihaela, Com. Șpring
2151020PrimarAcordare ajutor de încălzire VMG Ștefănucă Liliana, Com. Șpring
2161020PrimarAcordare ajutor de încălzire VMG Toldea Viorica, Com. Șpring
2171020PrimarAcordare ajutor de încălzire VMG Mailat Adriana, Com. Șpring
2181020PrimarAcordare ajutor de încălzire VMG Paștiu Ioan, Com. Șpring
2191020PrimarAcordare ajutor de încălzire VMG Lupu Bujor, Com. Șpring
2201020PrimarAcordare ajutor de încălzire VMG Ruje Tatiana, Com. Șpring
2211020PrimarAcordare ajutor de încălzire VMG Cîrneală Georgiana, Com. Șpring
2221020PrimarAcordare ajutor de încălzire VMG Ciontea Maria, Com. Șpring
2231020PrimarAcordare ajutor de încălzire VMG Moldovan Teodor, Com. Șpring
2241020PrimarAcordare ajutor de încălzire VMG Coman Stelian, Com. Șpring
2251020PrimarAcordare ajutor de încălzire VMG Rotar Mihai, Com. Șpring
2261020PrimarAcordare ajutor de încălzire VMG Cotîrlea Gligor, Com. Șpring
2271020PrimarAcordare ajutor de încălzire VMG Bozan Silvia, Com. Șpring
2281020PrimarAcordare ajutor de încălzire VMG Dumitru Rodica, Com. Șpring
2291020PrimarAcordare ajutor de încălzire VMG Hoch Rozalia, Com. Șpring
2301020PrimarAcordare ajutor de încălzire VMG Cenușer Lucreția, Com. Șpring
2311020PrimarAcordare ajutor de încălzire VMG Cotârlea Ioan, Com. Șpring
2321020PrimarAcordare ajutor de încălzire VMG Istrate Nicolae, Com. Șpring
2331020PrimarAcordare ajutor de încălzire VMG Bratu Maria, Com. Șpring
2341020PrimarAcordare ajutor de încălzire VMG Tuturaș Doina, Com. Șpring
2351020PrimarAcordare ajutor de încălzire VMG Furdui Mădălina, Com. Șpring
2361020PrimarAcordare ajutor de încălzire VMG Mihălțan Lucreția, Com. Șpring
2371020PrimarAcordare ajutor de încălzire VMG Totoi Maria, Com. Șpring
2381020PrimarRevocare Dispoziția nr. 201/2020
2391026PrimarÎncetare VMG Mailat Adriana com. Șpring
2401026PrimarRevocarea Dispoziției nr. 217/20.10.2020
2411026PrimarEliberarea din funcția de Administrator Public a domnului Drăgălin Eduard
2421026PrimarÎncetarea Contractului Individual de Muncă și a Contractului de Management al doamnei Vasiu Gabriela
2431026PrimarÎncetarea Contractului Individual de Muncă al doamnei Berghian Delia
2441026PrimarStabilire indemnizație Primar, Stănilă Iulia
2451027PrimarActualizare liste beneficiari OUG nr. 115/2020
2461027PrimarAcordare ASF Cunțan Horațiu, com. Șpring
2471027PrimarÎncetare ASF Cunțan Nicoară Marinela, com. Șpring
2481028PrimarAcordare tichete sociale pentru grădiniță doamnei Furdui Mădălina,com. Șpring
2491028PrimarAcordare tichete sociale pentru grădiniță doamnei Koszta Adriana, com. Șpring
2501029PrimarAfișaj Electoral
2511029PrimarSuspendarea Contractului Individual de Muncă al domnului Hencs Aurel Carol
2521029PrimarStabilire indemnizație Viceprimar
2531029PrimarDelegare atribuții Secretar
2541030PrimarÎncetare ajutor social Istrate Nicolae, com. Șpring
2551030PrimarAcordare tichete sociale pentru grădiniță doamnei Bratu Maria, com. Șpring
2561030PrimarRevocarea Dispoziției nr. 232/20.10.2020
2571030PrimarAcordare tichete sociale pentru grădiniță doamnei Cîrneală Georgiana
2581030PrimarAcordare tichete sociale pentru grădiniță doamnei Tuturaș Crinela
2591030PrimarAcordare tichete sociale pentru grădiniță doamnei Hoch Rozalia
2601102PrimarNumirea doamnei Tamaș Felicia în funcția de administrator public în cadrul Primăriei Comunei Șpring
2611103PrimarSchimbarea sediului Secției de votare nr. 409 Șpring
2621103PrimarDelegare atribuții stare civilă Ștef Felicia
2631103PrimarModificarea comisiei de selecționare
2641109PrimarConvocarea Consiliului Local al Comunei Șpring în ședință extraordinară, cu convocare de îndată
2651109PrimarNumirea reprezentanților Primăriei Comunei Șpring care să facă parte din Grupul de lucru județean pentru derularea Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate - POAD
2661110Primar Reorganizarea Comitetului Comunal Șpring pentru Situații de Urgență
2671111PrimarModificarea indemnizației primarului conform HG nr. 325/2018
2681116PrimarConstituirea comisiei de recepție a materialelor consumabile, obiectelor de inventar și mijloacelor fixe la nivelul Primăriei Comunei Șpring, județul Alba
2691116Primar Numirea comisiei de recepție finală la obiectivul „Modernizarea sistemului de iluminat public în comuna Șpring” județul Alba
2701117Primar Aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri doamnei Koszta Adriana
2711117Primar Aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri doamnei Adam Mariana
2721117PrimarAprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri doamnei Tuturaș Crinela Gabriela
2731117Primar Aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri domnului Tuturaș Adrian
2741117PrimarAprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri doamnei Tărîță Eugenia
2751117PrimarAprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri doamnei Lupu Violeta
2761117PrimarPrelungirea indemnziației de handicap minorului Godici Dorian Ioan
2771117PrimarDesemnarea reprezentantului primarului Comunei Șpring în Consilul de Administrație la Școala Gimnazială Drașov
2781118PrimarDesemnare personal tehnic auxiliar pentru sprijinirea activității birourilor electorale ale secțiilor de votare de pe raza Comunei Șpring, județul Alba
2791118PrimarAprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri domnului Cârneală Adrian
2801118PrimarAprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri doamnei Cârneală Alina Isaura
2811119PrimarAcordare ajutor de încălzire doamnei Prodea Cristina
2821119PrimarConvocarea în ședință ordinară a Consiliului Local al Comunei Șpring
2831120PrimarAcordare ajutor de încălzire doamnei Buha Marinela
2841124PrimarModificare ASF Prodea Cristina
2851126PrimarAcordare indemnizație de handicap doamnei Borza Aurelia
2861127PrimarModificare indemnizație viceprimar Hencs Aurel
2871127PrimarAcordare indemnizație de hrană doamnei Tamaș Felicia - Administrator Public
2881203PrimarInterzicere băuturi alcoolice în data de 06.12.2020
2891203PrimarVirare credite bugetare
2901203PrimarStabilire comisie de inventar
2911208PrimarDesemnare gestionari pentru gestiunile UAT Comuna Șpring
2921208PrimarConvocarea în ședință extraordinară a Consiliului Local al Comunei Șpring
2931208PrimarÎncetare ajutor social Ruje Tatiana
2941208PrimarRecuperare ajutor social Ruje Tatiana
2951208PrimarAcordare ajutor de încălzire Mărginean Anca
2961211PrimarConvocarea în ședință ordinară a Consiliului Local al Comunei Șpring
2971214PrimarAcordare indemnizație de handicap doamnei Baciu Maria
2981214PrimarÎncetare VMG Ștefănucă Liliana
2991216PrimarRevocarea Dispoziției nr. 285/26.11.2020 privind acordarea indemnizației de handicap doamnei Borza Aurelia
3001221PrimarConvocarea în ședință extraordinară a Consiliului Local al Comunei Șpring
3011221PrimarÎnființarea unității de implementare a proiectului „Înființare rețea inteligentă gaze naturale”
3021222PrimarMajorare Buget Local pe anul 2020
3031224PrimarÎncetare CIM Anghel Nicoleta, asistent personal copil cu handicap grav, Anghel Ștefan Emanuel
3041228PrimarReîncadrare Anghel Nicoleta în funcția de asistent personal
3051228PrimarAcordare indemnizație de hrană doamnei Anghel Nicoleta
3061228PrimarÎncetare indemnizație de handicap Bozan Ilie
3071229PrimarTransfer în interes de serviciu Anghel Iulia Dorina
3081231PrimarAcordare indemnizație de handicap Albu Maria
3091231PrimarAcordare indemnizație de handicap Botezatu Lidia