Registrul pentru evidenta proiectelor de hotarari ale autoritatilor deliberative

Nr. de înreg.DataTipul actului administrativTitlul actului administrativInițiatorData ședinței de Consiliu local în care este supus dezbateriiRezoluție
(Admis/
Respins)
Adoptat cu/fără amendamentObservații
106.01.2020Proiect de hotărâreAprobare ordine de zi a ședinței extraordinarăPrimar - Rusu Daniel Gheorghe08.01.2020AdmisFără amendament
206.01.2020Proiect de hotărâreAprobare utilizare din excendentul anilor precedenți ai bugetului local a sumei de 92054,87 leiPrimar - Rusu Daniel Gheorghe08.01.2020AdmisFără amendament
322.01.2020Proiect de hotărâre Aprobarea ordinei de zi Primar - Rusu Daniel Gheorghe29.01.2020AdmisFără amendament
422.01.2020Proiect de hotărârePrivind alegerea președintelui de ședință- Suciu NicolaePrimar - Rusu Daniel Gheorghe29.01.2020AdmisFără amendament
522.01.2020Proiect de hotărâre Aprobarea rețelei școlare pentru anul școlar 2020-2021Primar - Rusu Daniel Gheorghe29.01.2020AdmisFără amendament
6 22.01.2020Proiect de hotărâreAprobarea execuției bugetare pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare ale bugetului local al comunei Șpring la data de 31.12.2019Primar - Rusu Daniel Gheorghe29.01.2020AdmisFără amendament
722.01.2020Proiect de hotărâreAprobarea Listei bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului socialPrimar - Rusu Daniel Gheorghe29.01.2020AdmisFără amendament
822.01.2020Proiect de hotărâreAprobarea planului de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, în conformitate cu prevederile Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul 2020 la nivelul comunei ȘpringPrimar - Rusu Daniel Gheorghe29.01.2020AdmisFără amendament
922.01.2020Proiect de hotărâreAprobarea raportului de activitate al asistenților personali pentru semestrul II al anului 2019Primar - Rusu Daniel Gheorghe29.01.2020AdmisFără amendament
1022.01.2020Proiect de hotărâreÎnfințarea Serviciului Voluntar pentru Situații de UrgențăPrimar - Rusu Daniel Gheorghe29.01.2020AdmisFără amendament
1122.01.2020Proiect de hotărâreAprobarea Planului de Analiză și Acoperire a RiscurilorPrimar - Rusu Daniel Gheorghe29.01.2020AdmisFără amendament
1222.01.2020Proiect de hotărâreInstituirea taxelor speciale în anul 2020 pentru serviciile prestate de către Serviciul Voluntar pentru Situații de UrgențăPrimar - Rusu Daniel Gheorghe29.01.2020AdmisFără amendament
1322.01.2020Proiect de hotărâreAprobarea Organigramei și Statutului de funcții al Primăriei Comunei ȘpringPrimar - Rusu Daniel Gheorghe29.01.2020AdmisFără amendament
1422.01.2020Proiect de hotărâreAprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a UAT comuna ȘpringPrimar - Rusu Daniel Gheorghe29.01.2020AdmisFără amendament
1522.01.2020Proiect de hotărâreStabilirea situațiilor deosebite și procedura de acordare a ajutoarelor de urgență din bugetul local Primar - Rusu Daniel Gheorghe29.01.2020AdmisFără amendament
1622.01.2020Proiect de hotărâreModificare HCL nr.14/2018 privind instituirea taxei speciale de salubrizare și aprobarea „Regulamentului privind stabilirea și aplicarea taxei speciale de salubrizare”Primar - Rusu Daniel Gheorghe29.01.2020AdmisFără amendament
1722.01.2020Proiect de hotărâreAprobarea situațiilor financiare anuale pentru anul 2019 ale Ocolului Silvic ”Iezărul Trascău”Primar - Rusu Daniel Gheorghe29.01.2020AdmisFără amendament
1828.01.2020Proiect de hotărâreAprobarea utilizării din excendentul anilor precedenți ai Bugetului Local a sumei de 4165 lei pentru acoperirea temporară a golurilor de casă a Secțiunii de DezvoltarePrimar - Rusu Daniel Gheorghe29.01.2020AdmisFără amendament
1928.01.2020Proiect de hotărâreAcordarea unui ajutor de urgență minorului Lucaci Stefan DanielPrimar - Rusu Daniel Gheorghe29.01.2020AdmisFără amendament
2028.01.2020Proiect de hotărâreStabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Primăriei comunei Șpring pentru anul 2020Primar - Rusu Daniel Gheorghe29.01.2020AdmisFără amendament
2128.01.2020Proiect de hotărâreNeasumarea de către UAT Șpring a responsabilităților organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția serviciilor pentru derularea măsurilor educative,aferente Programului pentru școli al României,pentru perioada 2020-2023Primar - Rusu Daniel Gheorghe29.01.2020AdmisFără amendament
2228.01.2020Proiect de hotărâreAcordarea unui ajutor de urgență minorei Cârneală Anais DorinaPrimar - Rusu Daniel Gheorghe29.01.2020AdmisFără amendament
2328.01.2020Proiect de hotărâreAcordarea unui ajutor de urgență minorei Lucaci Ștefan Daniel Primar - Rusu Daniel Gheorghe29.01.2020AdmisFără amendament
2417.02.2020Proiect de hotărârePrivind aprobarea Bugetului Local pe anul 2020Primar - Rusu Daniel Gheorghe19.02.2020AdmisFără amendament
2517.02.2020Proiect de hotărârePrivind aprobarea volumului maxim pentru valorificare prin vanzare directa,
a masei lemnoase productia anului 2020
Primar - Rusu Daniel Gheorghe19.02.2020AdmisFără amendament
2616.03.2020Proiect de hotărâreprivind aprobarea ordinei de ziPrimar - Rusu Daniel Gheorghe19.03.2020AdmisFără amendament
2716.03.2020Proiect de hotărâreprivind aprobarea documentatiei cadastrale de prima inscriere a terenului in suprafata
de 5979 mp inscris in CF 70374 Spring
Primar - Rusu Daniel Gheorghe19.03.2020AdmisFără amendament
2816.03.2020Proiect de hotărârePrivind aprobarea documentatiei cadastrale de prima inscriere a imobilului drum in
suprafata de 867 mp intravilan si 556 mp extravilan, inscris in CF 2 nr. top 901 Cunta
Primar - Rusu Daniel Gheorghe19.03.2020AdmisFără amendament
2916.03.2020Proiect de hotărârePrivind nominalizarea de catre Consiliul Local al comunei Spring a
persoanelor care vor avea calitatea de evaluatori in cadrul comisiei de evaluare a
performantelor profesionale ale secretarului general al unitatii administrativ
teritoriale.
Primar - Rusu Daniel Gheorghe19.03.2020AdmisFără amendament
3016.03.2020Proiect de hotărârePrivind aprobarea desfasurarii sedintelor de consiliu local” la distanta” si exercitarea
votului prin sistem electronic, telefonic pe perioada instituirii starii de urgenta
Primar - Rusu Daniel Gheorghe19.03.2020AdmisFără amendament
3124.04.2020Proiect de hotărârePrivind aprobarea ordinei de zi
Primar - Rusu Daniel Gheorghe28.04.2020AdmisFără amendament
3224.04.2020Proiect de hotărârePrivind alegerea presedintelui de sedintaPrimar - Rusu Daniel Gheorghe28.04.2020AdmisFără amendament
3324.04.2020Proiect de hotărârePrivind aprobarea modelulul procesului verbal de constatare si sanctionare a contraventiilorPrimar - Rusu Daniel Gheorghe28.04.2020AdmisFără amendament
3424.04.2020Proiect de hotărâreprivind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare
a localitatilor din Judetul Alba
Primar - Rusu Daniel Gheorghe28.04.2020AdmisFără amendament
3506.05.2020Proiect de hotărârePrivind aprobarea ordinei de ziPrimar - Rusu Daniel Gheorghe08.05.2020AdmisFără amendament
3606.05.2020Proiect de hotărârePrivind Rectificarea Bugetului Local pe anul 2020
Primar - Rusu Daniel Gheorghe08.05.2020AdmisFără amendament
3709.06.2020Proiect de hotărârePrivind aprobarea ordinei de ziPrimar - Rusu Daniel Gheorghe15.06.2020AdmisFără amendament
3809.06.2020Proiect de hotărârePrivind rectificarea bugetului local pe anul 2020Primar - Rusu Daniel Gheorghe15.06.2020AdmisFără amendament
3909.06.2020Proiect de hotărârePrivind aprobarea Proiectului tehnic, a Detaliilor de execuție și a Devizului General actualizat pentru obiectivul de investiții Modernizare Școala Șpring, Comuna Șpring, judetul AlbaPrimar - Rusu Daniel Gheorghe15.06.2020AdmisFără amendament
4009.06.2020Proiect de hotărârePrivind aprobarea studiului de oportunitate, a modalității de delegare a gestiunii, a caietului de sarcini, a regulamentului de organizare și funcționare al serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân, precum și modelul contractului de concesiune a serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Comuna ȘpringPrimar - Rusu Daniel Gheorghe15.06.2020AdmisFără amendament
4108.06.2020Proiect de hotărârePrivind aprobarea Planului de formare profesională a funcționarilor și a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei ȘpringPrimar - Rusu Daniel Gheorghe15.06.2020AdmisFără amendament
4221.06.2020Proiect de hotărârePrivind aprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinarePrimar - Rusu Daniel Gheorghe26.06.2020AdmisFără amendament
4321.06.2020Proiect de hotărârePrivind aprobarea regulamentului propriu privind oblogațiile și responsabilitățile - modificare și completare HCL nr.56/2015Primar - Rusu Daniel Gheorghe26.06.2020AdmisFără amendament
4421.06.2020Proiect de hotărârePrivind aprobarea ajutorului de urgență doamnei Cârneală MariaPrimar - Rusu Daniel Gheorghe26.06.2020AdmisFără amendament
4521.06.2020Proiect de hotărâre Privind aprobarea ajutorului de urgență domnului Crăciun PetruPrimar - Rusu Daniel Gheorghe26.06.2020AdmisFără amendament
4621.06.2020Proiect de hotărâre Privind aprobarea ajutorului de urgență domnului Toldea VasilePrimar - Rusu Daniel Gheorghe26.06.2020AdmisFără amendament
4721.06.2020Proiect de hotărârePrivind aprobarea statului de funcții și organigrameiPrimar - Rusu Daniel Gheorghe26.06.2020AdmisFără amendament
4821.06.2020Proiect de hotărâre Privind însușirea actului adițional nr. 1 la contractul nr. 5/13.03.2019Primar - Rusu Daniel Gheorghe26.06.2020AdmisFără amendament
4919.07.2020Proiect de hotărârePrivind aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinarePrimar - Rusu Daniel Gheorghe23.07.2020AdmisFără amendament
5019.07.2020Proiect de hotărâre Privind alegerea președintelui de ședință - Sinea IonelPrimar - Rusu Daniel Gheorghe23.07.2020AdmisFără amendament
5119.07.2020Proiect de hotărârePrivind rectificarea bugetului local pe an ul 2020Primar - Rusu Daniel Gheorghe23.07.2020AdmisFără amendament
5219.07.2020Proiect de hotărârePrivind modificarea organigramei si statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei ȘpringPrimar - Rusu Daniel Gheorghe23.07.2020AdmisFără amendament
5319.07.2020Proiect de hotărâre Privind aprobarea raportului de activitate al asistenților personali pentru sem. I al anului 2020Primar - Rusu Daniel Gheorghe23.07.2020AdmisFără amendament
5419.07.2020Proiect de hotărârePrivind aprobarea amenajamentului pastoral pentru pajiștile de pe raza comunei ȘpringPrimar - Rusu Daniel Gheorghe23.07.2020AdmisFără amendament
5519.07.2020Proiect de hotărârePrivind închirierea prin licitație publică a pășunii aparținând domeniului public al comunei Șpring, jud. AlbaPrimar - Rusu Daniel Gheorghe23.07.2020AdmisFără amendament
5619.07.2020Proiect de hotărârePrivind aprobarea execuției bugetare pe secțiunea de funcționarePrimar - Rusu Daniel Gheorghe23.07.2020AdmisFără amendament
56.1.20.08.2020Proiect de hotărârePrivind alegerea președintelui de ședințăPrimar - Rusu Daniel Gheorghe25.08.2020AdmisFără amenament
5720.08.2020Proiect de hotărâre Privind aprobarea ordinii de zi în ședința ordinarăPrimar - Rusu Daniel Gheorghe25.08.2020AdmisFără amendament
5825.08.2020Proiect de hotărârePrivind rectificarea Bugetului Local pe anul 2020Primar - Rusu Daniel Gheorghe25.08.2020AdmisFără amendament
5914.09.2020Proiect de hotărârePrivind aprobarea ordinii de zi în ședința ordinarăPrimar - Rusu Daniel Gheorghe17.09.2020AdmisFără amendament
6014.09.2020Proiect de hotărârePrivind rectificarea Bugetului Local pe anul 2020Primar - Rusu Danieș Gheorghe17.09.2020AdmisFără amendament
6114.09.2020Proiect de hotărârePrivind aprobarea acorduui de parteneriat între UAT Comuna Șpring cu UAT Roșia de Secaș pentru investiția „Înființare rețea distribuție gaze naturale în com. Șpring”Primar - Rusu Daniel Gheorghe 17.09.2020AdmisFără amendament