Registrul pentru evidenta proiectelor de hotarari ale autoritatilor deliberative

Nr. de înreg.DataTipul actului administrativTitlul actului administrativInițiatorData ședinței de Consiliu local în care este supus dezbateriiRezoluție
(Admis/
Respins)
Adoptat cu/fără amendamentObservații
106.01.2020Proiect de hotărâreAprobare ordine de zi a ședinței extraordinarăPrimar - Rusu Daniel Gheorghe08.01.2020AdmisFără amendament
206.01.2020Proiect de hotărâreAprobare utilizare din excendentul anilor precedenți ai bugetului local a sumei de 92054,87 leiPrimar - Rusu Daniel Gheorghe08.01.2020AdmisFără amendament
322.01.2020Proiect de hotărâre Aprobarea ordinei de zi Primar - Rusu Daniel Gheorghe29.01.2020AdmisFără amendament
422.01.2020Proiect de hotărârePrivind alegerea președintelui de ședință- Suciu NicolaePrimar - Rusu Daniel Gheorghe29.01.2020AdmisFără amendament
522.01.2020Proiect de hotărâre Aprobarea rețelei școlare pentru anul școlar 2020-2021Primar - Rusu Daniel Gheorghe29.01.2020AdmisFără amendament
6 22.01.2020Proiect de hotărâreAprobarea execuției bugetare pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare ale bugetului local al comunei Șpring la data de 31.12.2019Primar - Rusu Daniel Gheorghe29.01.2020AdmisFără amendament
722.01.2020Proiect de hotărâreAprobarea Listei bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului socialPrimar - Rusu Daniel Gheorghe29.01.2020AdmisFără amendament
822.01.2020Proiect de hotărâreAprobarea planului de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, în conformitate cu prevederile Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul 2020 la nivelul comunei ȘpringPrimar - Rusu Daniel Gheorghe29.01.2020AdmisFără amendament
922.01.2020Proiect de hotărâreAprobarea raportului de activitate al asistenților personali pentru semestrul II al anului 2019Primar - Rusu Daniel Gheorghe29.01.2020AdmisFără amendament
1022.01.2020Proiect de hotărâreÎnfințarea Serviciului Voluntar pentru Situații de UrgențăPrimar - Rusu Daniel Gheorghe29.01.2020AdmisFără amendament
1122.01.2020Proiect de hotărâreAprobarea Planului de Analiză și Acoperire a RiscurilorPrimar - Rusu Daniel Gheorghe29.01.2020AdmisFără amendament
1222.01.2020Proiect de hotărâreInstituirea taxelor speciale în anul 2020 pentru serviciile prestate de către Serviciul Voluntar pentru Situații de UrgențăPrimar - Rusu Daniel Gheorghe29.01.2020AdmisFără amendament
1322.01.2020Proiect de hotărâreAprobarea Organigramei și Statutului de funcții al Primăriei Comunei ȘpringPrimar - Rusu Daniel Gheorghe29.01.2020AdmisFără amendament
1422.01.2020Proiect de hotărâreAprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a UAT comuna ȘpringPrimar - Rusu Daniel Gheorghe29.01.2020AdmisFără amendament
1522.01.2020Proiect de hotărâreStabilirea situațiilor deosebite și procedura de acordare a ajutoarelor de urgență din bugetul local Primar - Rusu Daniel Gheorghe29.01.2020AdmisFără amendament
1622.01.2020Proiect de hotărâreModificare HCL nr.14/2018 privind instituirea taxei speciale de salubrizare și aprobarea „Regulamentului privind stabilirea și aplicarea taxei speciale de salubrizare”Primar - Rusu Daniel Gheorghe29.01.2020AdmisFără amendament
1722.01.2020Proiect de hotărâreAprobarea situațiilor financiare anuale pentru anul 2019 ale Ocolului Silvic ”Iezărul Trascău”Primar - Rusu Daniel Gheorghe29.01.2020AdmisFără amendament
1828.01.2020Proiect de hotărâreAprobarea utilizării din excendentul anilor precedenți ai Bugetului Local a sumei de 4165 lei pentru acoperirea temporară a golurilor de casă a Secțiunii de DezvoltarePrimar - Rusu Daniel Gheorghe29.01.2020AdmisFără amendament
1928.01.2020Proiect de hotărâreAcordarea unui ajutor de urgență minorului Lucaci Stefan DanielPrimar - Rusu Daniel Gheorghe29.01.2020AdmisFără amendament
2028.01.2020Proiect de hotărâreStabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Primăriei comunei Șpring pentru anul 2020Primar - Rusu Daniel Gheorghe29.01.2020AdmisFără amendament
2128.01.2020Proiect de hotărâreNeasumarea de către UAT Șpring a responsabilităților organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția serviciilor pentru derularea măsurilor educative,aferente Programului pentru școli al României,pentru perioada 2020-2023Primar - Rusu Daniel Gheorghe29.01.2020AdmisFără amendament
2228.01.2020Proiect de hotărâreAcordarea unui ajutor de urgență minorei Cârneală Anais DorinaPrimar - Rusu Daniel Gheorghe29.01.2020AdmisFără amendament
2328.01.2020Proiect de hotărâreAcordarea unui ajutor de urgență minorei Lucaci Ștefan Daniel Primar - Rusu Daniel Gheorghe29.01.2020AdmisFără amendament