Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale autorităților deliberative

2021

 

Nr. de înreg. DataTipul actului administrativTitlul actului administrativInițiatorData Ședinței de Consiliu Local în care este supus dezbateriiRezoluție (Admis/ Respins)Adoptat cu/fără amendamentObservații
104.01.2021Proiect de hotărâreAprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinarePrimar - Stănilă Iulia07.01.2021AdmisFără amendament
204.01.2021Proiect de hotărâreAprobarea utilizării excedentului bugetarPrimar - Stănilă Iulia07.01.2021AdmisFără amendament
318.01.2021Proiect de hotărâreAprobarea ordinii de zi a ședinței ordinarePrimar - Stănilă Iulia25.01.2021AdmisFără amendament
418.01.2021Proiect de hotărâreAlegerea președintelui de ședințăPrimar - Stănilă Iulia25.01.2021AdmisFără amendament
518.01.2021Proiect de hotărâreAprobarea rețelei școlare pentru anul 2021-2022Primar - Stănilă Iulia25.01.2021AdmisFără amendament
618.01.2021Proiect de hotărâreAprobarea utilizării din excedentul anilor precedenți ai Bugetului Local pentru acoperirea temporară a golurilor de casă a Secțiunii de DezvoltarePrimar - Stănilă Iulia25.01.2021AdmisFără amendament
718.01.2021Proiect de hotărâreAprobare listă bunuri ce conduc la excluderea acordării ajutorului socialPrimar - Stănilă Iulia25.01.2021AdmisFără amendament
818.01.2021Proiect de hotărâreAprobare plan de acțiuni sau lucrări de interes local pentru pentru repartizarea orelor de muncă prestate de persoanele apte de muncă din familia beneficiară de ajutor socialPrimar - Stănilă Iulia25.01.2021AdmisFără amendament
918.01.2021Proiect de hotărâreAprobare Raport de activitate al asistenților personali pentru semestrul II al anului 2020Primar - Stănilă Iulia25.01.2021AdmisFără amendament
1018.01.2021Proiect de hotărâreAprobare Plan de Analiză și Acoperire a RiscurilorPrimar - Stănilă Iulia25.01.2021AdmisFără amendament
1118.01.2021Proiect de hotărâreTaxe speciale în anul 2021 pentru serviciile prestate de către SVSUPrimar - Stănilă Iulia25.01.2021AdmisFără amendament
1218.01.2021Proiect de hotărâreModificare Organigramă și Stat de funcțiiPrimar - Stănilă Iulia25.01.2021AdmisFără amendament
1318.01.2021Proiect de hotărâreAprobare contract de prestări servicii silvice cu Ocolul Silvic Sebeș RAPrimar - Stănilă Iulia25.01.2021AdmisFără amendament
1418.01.2021Proiect de hotărâreAprobare atribuire număr administrativPrimar - Stănilă Iulia25.01.2021AdmisFără amendament
1518.01.2021Proiect de hotărâreÎnsușire Act adițional nr. 1 /28.12.2020 la contractul nr. 7/15.03.2019Primar - Stănilă Iulia25.01.2021AdmisFără amendament
1618.01.2021Proiect de hotărâreÎnsușire Act adițional nr. 1/29.12.2020 la contractul nr. 15/19.03.2019Primar - Stănilă Iulia25.01.2021AdmisFără amendament
1718.01.2021Proiect de hotărâreÎnsușire Act adițional nr. 1/29.12.2020 la contractul nr. 13/19.03.2019Primar - Stănilă Iulia25.01.2021AdmisFără amendament
1817.02.2021Proiect de hotărâreAprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinarePrimar - Stănilă Iulia18.02.2021AdmisFără amendament
1917.02.2021Proiect de hotărâreAprobarea utilizării excedentului din bugetul localPrimar - Stănilă Iulia18.02.2021AdmisFără amendament
2016.02.2021Proiect de hotărâreStabilirea taxei de desfacere(modif. 83/2015)Primar - Stănilă Iulia18.02.2021AdmisFără amendament
2119.02.2021Proiect de hotărâreAprobarea contractului cadru - Prestări servicii publicePrimar - Stănilă Iulia18.02.2021AdmisFără amendament
2219.02.2021Proiect de hotărâreAprobarea ordinii de zi a ședinței ordinarePrimar - Stănilă Iulia26.02.2021AdmisFără amendament
2319.02.2021Proiect de hotărâreAprobarea achiziționării de servicii juridice 2021 Primar - Stănilă Iulia26.02.2021AdmisFără amendament
2419.02.2021Proiect de hotărâreAprobarea prelungirii perioadei de tragere aferentă contractului de credit nr. 201807200160/23.07.2018 încheiat cu BCR SAPrimar - Stănilă Iulia26.02.2021AdmisFără amendament
2519.02.2021Proiect de hotărâreAprobarea execuției bugetare pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare ale bugetului local al comunei Șpring la data de 31.12.2020Primar - Stănilă Iulia26.02.2021AdmisFără amendament
2616.03.2021Proiect de hotărâreAprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinarePrimar - Stănilă Iulia16.03.2021AdmisFără amendament
2716.03.2021Proiect de hotărâreAprobare volum de masă lemnoasă, producția anului 2021Primar - Stănilă Iulia16.03.2021AdmisFără amendament
2826.03.2021Proiect de hotărâreAprobarea ordinii de zi a ședinței ordinarePrimar - Stănilă Iulia31.03.2021AdmisFără amendament
2926.03.2021Proiect de hotărâreAprobarea închirierii prin licitație publică a unui număr de 6 loturi de teren (pajiști permanente) aparținând domeniului public al Comunei Șpring, în suprafață totală de 164 haPrimar - Stănilă Iulia31.03.2021Admis Fără amendament
3026.03.2021Proiect de hotărâreModificarea inventarului domeniului public al Comunei Șpring prin introducerea în inventar a mijlocului fix „Rețea de alimentare cu apă potabilă a satelor Drașov și Cunța, Comuna Șpring” ca urmare a finalizării obiectului de investiții „Rețea de alimentare cu apă potabilă a satelor Drașov și Cunța, Comuna ȘpringPrimar - Stănilă Iulia 31.03.2021AdmisFără amendament
3126.03.2021Proiect de hotărâreAprobarea numărului de burse și cuantumul acestora, acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat, din Comuna Șpring, pentru Semestrul I și Semestrul II, al anului școlar 2020-2021Primar - Stănilă Iulis31.03.2021AdmisFără amendament
3226.03.2021Proiect de hotărâreModificarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei ȘpringPrimar - Stănilă Iulia31.03.2021Admis Fără amendament
3326.03.2021Proiect de hotărâreAprobarea planului de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, în conformitate cu prevederile Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul 2021 la nivelul comunei ȘpringPrimar - Stănilă Iulia31.03.2021AdmisFără amendament
3426.03.2021Proiect de hotărâreÎnsușirea Actului Adițional nr. 2 din 25.03.2021, la contractul nr. 932/27.03.2013Primar - Stănilă Iulia31.03.2021AdmisFără amendament
3514.04.2021Proiect de hotărâreAprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinarePrimar - Stănilă Iulia14.04.2021AdmisFără amendament
3614.04.2021Proiect de hotărâreModificarea și completarea Hotărârii nr. 29/2021 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui număr de 6 loturi de teren (pajiști permanente) aparținând domeniului public al Comunei Șpring, în suprafață totală de 164 haPrimar - Stănilă Iulia14.04.2021AdmisFără amendament
3716.04.2021Proiect de hotărâreAprobarea ordinii de zi a ședinței ordinarePrimar - Stănilă Iulia22.04.2021AdmisFără amendament
3816.04.2021Proiect de hotărâreAlegerea președintelui de ședințăPrimar - Stănilă Iulia22.04.2021AdmisFără amendament
3916.04.2021Proiect de hotărâreAprobarea Bugetului Local pentru anul 2021Primar - Stănilă Iulia22.04.2021AdmisFără amendament
4016.04.2021Proiect de hotărâreAprobarea „Calendarului de axțiuni cultural-artistice pentru anul 2021”Primar - Stănilă Iulia22.04.2021AdmisFără amendament
4116.04.2021Proiect de hotărâreStabilirea normativelor de cheltuieli pentru acțiuni de protocolPrimar - Stănilă Iulia22.04.2021AdmisFără amendament
4216.04.2021Proiect de hotărâreÎnsușirea Documentației tehnice de apartamentare și înscriere în cartea dunciară a imobilului identificat prin nr. cadastral 74255-C1-U1, situat în localitatea Cunța, nr. 131, Ap. 1, comuna Șprinf, jud. AlbaPrimar - Stănilă Iulia22.04.2021AdmisFără amendament
4316.04.2021Proiect de hotărâreAprobarea Regulamentului de Casare a Mijloacelor FixePrimar - Stănilă Iulia22.04.2021AdmisFără amendament
4416.04.2021Proiect de hotărâreÎnsușirea Actului adițional nr. 3 din 15.04.2021 la contractul nr. 1576/10.05.2017Primar - Stănilă Iulia22.04.2021AdmisFără amendament
4516.04.2021Proiect de hotărâreConstatarea nerespectării și necesitatea încetării contractului nr. 4/13.03.2019Primar - Stănilă Iulia22.04.2021AdmisFără amendament
4616.04.2021Proiect de hotărâreStabilirea condițiilor de încheiere a contractelor de asistență juridicăPrimar - Stănilă Iulia22.04.2021AdmisFără amendament
4725.05.2021Proiect de hotărâreAprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinarePrimar - Stănilă Iulia25.05.2021AdmisFără amendament
4825.05.2021Proiect de hotărâreÎndreptarea erorii materiale din cuprinsul Hotărârii nr. 36/2021Primar - Stănilă Iulia25.05.2021AdmisFără amendament
4909.06.2021Proiect de hotărâreAprobarea ordinii de zi a ședinței ordinarePrimar - Stănilă Iulia14.06.2021AdmisFără amendament
5009.06.2021Proiect de hotărâreÎnsușire actului adișional nr. 3 din 19.05.2021 a contractului de închiriere nr. 1458/02.05.2017, însușirea actului adițional nr. 1 din 19.05.2021 a contractului de închiriere nr. 21/02.04.2019, însușirea actului adițional nr. 4 din 19.05.2021 a contractului de închiriere nr. 934/27.03.2013Primar - Stănilă Iulia14.06.2021AdmisFără amendament
5109.06.2021Proiect de hotărâreAprobarea atribuirii unui număr administrativPrimar - Stănilă Iulia14.06.2021AdmisFără amendament
5209.06.2021Proiect de hotărâreAprobarea tarifelor unice și a tarifelor distincte practicate de către operatorul economic delegat, Asocierea SC RER VEST SA/SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA în raport cu utilizatorii serviciului de salubrizare desfășurată în Zona 2 - Lot 2 Tărtăria a județului Alba în baza contractului de delegare prin concesiune a activității de colectare și transport a deșeurilor nr. 223/23.12.2018Primar - Stănilă Iulia14.06.2021AdmisFără amendament
5309.06.2021Proiect de hotărâreModificarea HCL nr. 30/2021 privind modificarea invenyarului domeniului public al Comunei Șpring prin introducerea în inventar a mijlocului fix „Rețea de alimentare cu apă potabilă în satele Drașov și Cunța, com. Șpring, jud. Alba” ca urmare a finalizării obiectivului de investiții „Rețea de alimentare cu apă potabilă în satele Drașov și Cunța, com. Șpring, jud. Alba”Primar - Stănilă Iulia14.06.2021AdmisFără amendament
5409.06.2021Proiect de hotărâreAprobarea Regulamentului privind achiziția de imobilePrimar - Stănilă Iulia14.06.2021AdmisFără amendament
5509.06.2021Proiect de hotărâreAprobarea închirierii prin licitație publică a unui teren, în suprafață de 3 mp, situat în sat Șpring, comuna Șpring, jud. AlbaPrimar - Stănilă Iulia14.06.2021AdmisFără amendament
5609.06.2021Proiect de hotărâreNominalizarea de către Consiliul Local al comunei Șpring a persoanelor care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor ale secretarului general al unității administrativ teritorialePrimar - Stănilă Iulia14.06.2021AdmisFără amendament
5709.06.2021Proiect de hotărâreModificarea valorii de inventar a unor bunuri imobille, proprietate publică a UAT Comuna Șpring, ca urmare a efectuării unor de lucrări de investițiiPrimar - Stănilă Iulia14.06.2021AdmisFără amendament
5809.06.2021Proiect de hotărâreAcordarea unui ajutor de urgență domnului Adam GheorghePrimar - Stănilă Iulia14.06.2021AdmisFără amendament
5909.06.2021Proiect de hotărâreRectificarea Bugetului Local pe anul 2021Primar - Stănilă Iulia14.06.2021AdmisFără amendament

 

2020

 

Nr. de înreg.DataTipul actului administrativTitlul actului administrativInițiatorData ședinței de Consiliu local în care este supus dezbateriiRezoluție
(Admis/
Respins)
Adoptat cu/fără amendamentObservații
106.01.2020Proiect de hotărâreAprobare ordine de zi a ședinței extraordinarăPrimar - Rusu Daniel Gheorghe08.01.2020AdmisFără amendament
206.01.2020Proiect de hotărâreAprobare utilizare din excendentul anilor precedenți ai bugetului local a sumei de 92054,87 leiPrimar - Rusu Daniel Gheorghe08.01.2020AdmisFără amendament
322.01.2020Proiect de hotărâre Aprobarea ordinei de zi Primar - Rusu Daniel Gheorghe29.01.2020AdmisFără amendament
422.01.2020Proiect de hotărârePrivind alegerea președintelui de ședință- Suciu NicolaePrimar - Rusu Daniel Gheorghe29.01.2020AdmisFără amendament
522.01.2020Proiect de hotărâre Aprobarea rețelei școlare pentru anul școlar 2020-2021Primar - Rusu Daniel Gheorghe29.01.2020AdmisFără amendament
6 22.01.2020Proiect de hotărâreAprobarea execuției bugetare pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare ale bugetului local al comunei Șpring la data de 31.12.2019Primar - Rusu Daniel Gheorghe29.01.2020AdmisFără amendament
722.01.2020Proiect de hotărâreAprobarea Listei bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului socialPrimar - Rusu Daniel Gheorghe29.01.2020AdmisFără amendament
822.01.2020Proiect de hotărâreAprobarea planului de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, în conformitate cu prevederile Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul 2020 la nivelul comunei ȘpringPrimar - Rusu Daniel Gheorghe29.01.2020AdmisFără amendament
922.01.2020Proiect de hotărâreAprobarea raportului de activitate al asistenților personali pentru semestrul II al anului 2019Primar - Rusu Daniel Gheorghe29.01.2020AdmisFără amendament
1022.01.2020Proiect de hotărâreÎnfințarea Serviciului Voluntar pentru Situații de UrgențăPrimar - Rusu Daniel Gheorghe29.01.2020AdmisFără amendament
1122.01.2020Proiect de hotărâreAprobarea Planului de Analiză și Acoperire a RiscurilorPrimar - Rusu Daniel Gheorghe29.01.2020AdmisFără amendament
1222.01.2020Proiect de hotărâreInstituirea taxelor speciale în anul 2020 pentru serviciile prestate de către Serviciul Voluntar pentru Situații de UrgențăPrimar - Rusu Daniel Gheorghe29.01.2020AdmisFără amendament
1322.01.2020Proiect de hotărâreAprobarea Organigramei și Statutului de funcții al Primăriei Comunei ȘpringPrimar - Rusu Daniel Gheorghe29.01.2020AdmisFără amendament
1422.01.2020Proiect de hotărâreAprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a UAT comuna ȘpringPrimar - Rusu Daniel Gheorghe29.01.2020AdmisFără amendament
1522.01.2020Proiect de hotărâreStabilirea situațiilor deosebite și procedura de acordare a ajutoarelor de urgență din bugetul local Primar - Rusu Daniel Gheorghe29.01.2020AdmisFără amendament
1622.01.2020Proiect de hotărâreModificare HCL nr.14/2018 privind instituirea taxei speciale de salubrizare și aprobarea „Regulamentului privind stabilirea și aplicarea taxei speciale de salubrizare”Primar - Rusu Daniel Gheorghe29.01.2020AdmisFără amendament
1722.01.2020Proiect de hotărâreAprobarea situațiilor financiare anuale pentru anul 2019 ale Ocolului Silvic ”Iezărul Trascău”Primar - Rusu Daniel Gheorghe29.01.2020AdmisFără amendament
1828.01.2020Proiect de hotărâreAprobarea utilizării din excendentul anilor precedenți ai Bugetului Local a sumei de 4165 lei pentru acoperirea temporară a golurilor de casă a Secțiunii de DezvoltarePrimar - Rusu Daniel Gheorghe29.01.2020AdmisFără amendament
1928.01.2020Proiect de hotărâreAcordarea unui ajutor de urgență minorului Lucaci Stefan DanielPrimar - Rusu Daniel Gheorghe29.01.2020AdmisFără amendament
2028.01.2020Proiect de hotărâreStabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Primăriei comunei Șpring pentru anul 2020Primar - Rusu Daniel Gheorghe29.01.2020AdmisFără amendament
2128.01.2020Proiect de hotărâreNeasumarea de către UAT Șpring a responsabilităților organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția serviciilor pentru derularea măsurilor educative,aferente Programului pentru școli al României,pentru perioada 2020-2023Primar - Rusu Daniel Gheorghe29.01.2020AdmisFără amendament
2228.01.2020Proiect de hotărâreAcordarea unui ajutor de urgență minorei Cârneală Anais DorinaPrimar - Rusu Daniel Gheorghe29.01.2020AdmisFără amendament
2328.01.2020Proiect de hotărâreAcordarea unui ajutor de urgență minorei Lucaci Ștefan Daniel Primar - Rusu Daniel Gheorghe29.01.2020AdmisFără amendament
2417.02.2020Proiect de hotărârePrivind aprobarea Bugetului Local pe anul 2020Primar - Rusu Daniel Gheorghe19.02.2020AdmisFără amendament
2517.02.2020Proiect de hotărârePrivind aprobarea volumului maxim pentru valorificare prin vanzare directa,
a masei lemnoase productia anului 2020
Primar - Rusu Daniel Gheorghe19.02.2020AdmisFără amendament
2616.03.2020Proiect de hotărâreprivind aprobarea ordinei de ziPrimar - Rusu Daniel Gheorghe19.03.2020AdmisFără amendament
2716.03.2020Proiect de hotărâreprivind aprobarea documentatiei cadastrale de prima inscriere a terenului in suprafata
de 5979 mp inscris in CF 70374 Spring
Primar - Rusu Daniel Gheorghe19.03.2020AdmisFără amendament
2816.03.2020Proiect de hotărârePrivind aprobarea documentatiei cadastrale de prima inscriere a imobilului drum in
suprafata de 867 mp intravilan si 556 mp extravilan, inscris in CF 2 nr. top 901 Cunta
Primar - Rusu Daniel Gheorghe19.03.2020AdmisFără amendament
2916.03.2020Proiect de hotărârePrivind nominalizarea de catre Consiliul Local al comunei Spring a
persoanelor care vor avea calitatea de evaluatori in cadrul comisiei de evaluare a
performantelor profesionale ale secretarului general al unitatii administrativ
teritoriale.
Primar - Rusu Daniel Gheorghe19.03.2020AdmisFără amendament
3016.03.2020Proiect de hotărârePrivind aprobarea desfasurarii sedintelor de consiliu local” la distanta” si exercitarea
votului prin sistem electronic, telefonic pe perioada instituirii starii de urgenta
Primar - Rusu Daniel Gheorghe19.03.2020AdmisFără amendament
3124.04.2020Proiect de hotărârePrivind aprobarea ordinei de zi
Primar - Rusu Daniel Gheorghe28.04.2020AdmisFără amendament
3224.04.2020Proiect de hotărârePrivind alegerea presedintelui de sedintaPrimar - Rusu Daniel Gheorghe28.04.2020AdmisFără amendament
3324.04.2020Proiect de hotărârePrivind aprobarea modelulul procesului verbal de constatare si sanctionare a contraventiilorPrimar - Rusu Daniel Gheorghe28.04.2020AdmisFără amendament
3424.04.2020Proiect de hotărâreprivind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare
a localitatilor din Judetul Alba
Primar - Rusu Daniel Gheorghe28.04.2020AdmisFără amendament
3506.05.2020Proiect de hotărârePrivind aprobarea ordinei de ziPrimar - Rusu Daniel Gheorghe08.05.2020AdmisFără amendament
3606.05.2020Proiect de hotărârePrivind Rectificarea Bugetului Local pe anul 2020
Primar - Rusu Daniel Gheorghe08.05.2020AdmisFără amendament
3709.06.2020Proiect de hotărârePrivind aprobarea ordinei de ziPrimar - Rusu Daniel Gheorghe15.06.2020AdmisFără amendament
3809.06.2020Proiect de hotărârePrivind rectificarea bugetului local pe anul 2020Primar - Rusu Daniel Gheorghe15.06.2020AdmisFără amendament
3909.06.2020Proiect de hotărârePrivind aprobarea Proiectului tehnic, a Detaliilor de execuție și a Devizului General actualizat pentru obiectivul de investiții Modernizare Școala Șpring, Comuna Șpring, judetul AlbaPrimar - Rusu Daniel Gheorghe15.06.2020AdmisFără amendament
4009.06.2020Proiect de hotărârePrivind aprobarea studiului de oportunitate, a modalității de delegare a gestiunii, a caietului de sarcini, a regulamentului de organizare și funcționare al serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân, precum și modelul contractului de concesiune a serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Comuna ȘpringPrimar - Rusu Daniel Gheorghe15.06.2020AdmisFără amendament
4108.06.2020Proiect de hotărârePrivind aprobarea Planului de formare profesională a funcționarilor și a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei ȘpringPrimar - Rusu Daniel Gheorghe15.06.2020AdmisFără amendament
4221.06.2020Proiect de hotărârePrivind aprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinarePrimar - Rusu Daniel Gheorghe26.06.2020AdmisFără amendament
4321.06.2020Proiect de hotărârePrivind aprobarea regulamentului propriu privind oblogațiile și responsabilitățile - modificare și completare HCL nr.56/2015Primar - Rusu Daniel Gheorghe26.06.2020AdmisFără amendament
4421.06.2020Proiect de hotărârePrivind aprobarea ajutorului de urgență doamnei Cârneală MariaPrimar - Rusu Daniel Gheorghe26.06.2020AdmisFără amendament
4521.06.2020Proiect de hotărâre Privind aprobarea ajutorului de urgență domnului Crăciun PetruPrimar - Rusu Daniel Gheorghe26.06.2020AdmisFără amendament
4621.06.2020Proiect de hotărâre Privind aprobarea ajutorului de urgență domnului Toldea VasilePrimar - Rusu Daniel Gheorghe26.06.2020AdmisFără amendament
4721.06.2020Proiect de hotărârePrivind aprobarea statului de funcții și organigrameiPrimar - Rusu Daniel Gheorghe26.06.2020AdmisFără amendament
4821.06.2020Proiect de hotărâre Privind însușirea actului adițional nr. 1 la contractul nr. 5/13.03.2019Primar - Rusu Daniel Gheorghe26.06.2020AdmisFără amendament
4919.07.2020Proiect de hotărârePrivind aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinarePrimar - Rusu Daniel Gheorghe23.07.2020AdmisFără amendament
5019.07.2020Proiect de hotărâre Privind alegerea președintelui de ședință - Sinea IonelPrimar - Rusu Daniel Gheorghe23.07.2020AdmisFără amendament
5119.07.2020Proiect de hotărârePrivind rectificarea bugetului local pe an ul 2020Primar - Rusu Daniel Gheorghe23.07.2020AdmisFără amendament
5219.07.2020Proiect de hotărârePrivind modificarea organigramei si statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei ȘpringPrimar - Rusu Daniel Gheorghe23.07.2020AdmisFără amendament
5319.07.2020Proiect de hotărâre Privind aprobarea raportului de activitate al asistenților personali pentru sem. I al anului 2020Primar - Rusu Daniel Gheorghe23.07.2020AdmisFără amendament
5419.07.2020Proiect de hotărârePrivind aprobarea amenajamentului pastoral pentru pajiștile de pe raza comunei ȘpringPrimar - Rusu Daniel Gheorghe23.07.2020AdmisFără amendament
5519.07.2020Proiect de hotărârePrivind închirierea prin licitație publică a pășunii aparținând domeniului public al comunei Șpring, jud. AlbaPrimar - Rusu Daniel Gheorghe23.07.2020AdmisFără amendament
5619.07.2020Proiect de hotărârePrivind aprobarea execuției bugetare pe secțiunea de funcționarePrimar - Rusu Daniel Gheorghe23.07.2020AdmisFără amendament
56.1.20.08.2020Proiect de hotărârePrivind alegerea președintelui de ședințăPrimar - Rusu Daniel Gheorghe25.08.2020AdmisFără amenament
5720.08.2020Proiect de hotărâre Privind aprobarea ordinii de zi în ședința ordinarăPrimar - Rusu Daniel Gheorghe25.08.2020AdmisFără amendament
5825.08.2020Proiect de hotărârePrivind rectificarea Bugetului Local pe anul 2020Primar - Rusu Daniel Gheorghe25.08.2020AdmisFără amendament
5914.09.2020Proiect de hotărârePrivind aprobarea ordinii de zi în ședința ordinarăPrimar - Rusu Daniel Gheorghe17.09.2020AdmisFără amendament
6014.09.2020Proiect de hotărârePrivind rectificarea Bugetului Local pe anul 2020Primar - Rusu Danieș Gheorghe17.09.2020AdmisFără amendament
6114.09.2020Proiect de hotărârePrivind aprobarea acordului de parteneriat între UAT Comuna Șpring cu UAT Roșia de Secaș pentru investiția „Înființare rețea distribuție gaze naturale în com. Șpring”Primar - Rusu Daniel Gheorghe 17.09.2020AdmisFără amendament
6223.10.2020Proiect de hotărâre Privind alegerea președintelui de ședințăPrimar - Stănilă Iulia28.10.2020AdmisFără amendament
6323.10.2020Proiect de hotărârePrivind aprobarea componenței Comisiei mixte care are ca obiect organizarea votului „secret” în situațiile expres prevăzute de legislația ăn vigoare, precum și în cazurile în care Consiliul Local al Comunei Șpring stabilește adoptarea unor hotărâri prin vot „secret”Primar - Stănilă Iulia28.10.2020AdmisFără amendament
6423.10.2020Proiect de hotărârePrivind alegerea viceprimaruluiPrimar - Stănilă Iulia28.10.2020AdmisFără amendament
6523.10.2020Proiect de hotărârePrivind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitatePrimar - Stănilă Iulia28.10.2020Admis Fără amendament
6605.11.2020Proiect de hotărârePrivind aprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinarePrimar - Stănilă Iulia10.11.2020AdmisFără amendament
6705.11.2020Proiect de hotărâre Privind Rectificarea Bugetului Local pe anul 2020Primar - Stănilă Iulia10.11.2020AdmisFără amendament
6823.11.2020Proiect de hotărârePrivind aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinarePrimar - Stănilă Iulia26.11.2020AdmisFără amendament
6923.11.2020Proiect de hotărârePrivindaprobarea execuției bugetare pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare ale Bugetului Local al comunei Șpring la sfârșitul trimestrulu III 2020Primar - Stănilă Iulia26.11.2020AdmisFără amendament
7023.11.2020Proiect de hotărârePrivind modificarea Organigramei și Statului de funcții al Primăriei Comunei ȘpringPrimar - Stănilă Iulia26.11.2020AdmisFără amendament
7123.11.2020Proiect de hotărârePrivind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului Local al Comuni Șpring în Consiliul de aministrație la Școala Gimnazială DrașovPrimar - Stănilă Iulia26.11.2020AdmisFără amendament
7223.11.2020Proiect de hotărârePrivind modificarea HCL nr. 10/2020 privind înființarea Serviciului Voluntar pentru Situații de UrgențăPrimar - Stănilă Iulia26.11.2020AdmisFără amendament
7323.11.2020Proiect de hotărâre Privind stabilirea componenței echipei mobile, precum și aprobarea procedurii și modalității de intervenție a echipei mobile constituite la nivelul Comunei Șpring pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domesticăPrimar - Stănilă Iulia26.11.2020AdmisFără amendament
7407.12.2020Proiect de hotărârePrivind aprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinarePrimar - Stănilă Iulia09.12.2020AdmisFără amendament
7507.12.2020Proiect de hotărârePrivind Rectificarea Bugetului Local pe anul 2020Primar - Stănilă Iulia09.12.2020AdmisFără amendament
7607.12.2020Proiect de hotărârePrivind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „ÎNFIINȚARE REȚEA INTELIGENTĂ DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN COMUNA ȘPRING”Primar - Stănilă Iulia09.12.2020AdmisFără amendament
7707.12.2020Proiect de hotărârePrivind aprobarea încheierii unui Acord de Parteneriat între UAT Șpring cu UAT Roșia de Secaș, UAT Doștat, UAT Cut și UAT Câlnic pentru realizarea investiției „ÎNFIINȚARE REȚEA INTELIGENTĂ DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN COMUNELE ȘPRING, DOȘTAT ROȘIA DE SECAȘ, CUT ȘI CÂLNIC” Primar - Stănilă Iulia09.12.2020AdmisFără amendament
7814.12.2020Proiect de hotărârePrivind aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinarePrimar - Stănilă Iulia18.12.2020AdmisFără amendament
7914.12.2020Proiect de hotărârePrivind aprobarea numărului de burse și cuantumul acestora, acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat, din comuna Șpring, pentru anul școlar 2019-2020Primar - Stănilă Iulia18.12.2020AdmisFără amendament
8014.12.2020Proiect de hotărârePrivind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile în anul fiscal 2021Primar - Stănilă Iulia18.12.2020AdmisFără amendament
8114.12.2020Proiect de hotărârePrivind acordarea unui mandat special, în prealabil, reprezentantului legal în Adunarea Generală a Asociaților Salubris Alba pentru a vota modificarea/actualizarea Statutului AsociațieiPrimar - Stănilă Iulia 18.12.2020AdmisFără amendament
81^114.12.2020Proiect de hotărârePrivind desemnarea noului reprezentant legal al Comunei Șpring, județul Alba, în relația cu AFIR în cadrul proiectului „MODERNIZARE ȘCOALA ȘPRIN, COMUNA ȘPRING, JUDEȚUL ALBA”, proiect finanțat prin PNDR 2014-2020, Măsura M19.2 M1/6B Primar - Stănilă Iulia 18.12.2020AdmisFără amendament
8217.12.2020Proiect de hotărârePrivind aprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinarePrimar - Stănilă Iulia21.12.2020AdmisFără amendament
8317.12.2020Proiect de hotărârePrivind aprobarea încetări contractului nr. 1392/2017 de prestări servicii silvice încheiat cu SC Ocolul Silvic Iezărul Trascău SRLPrimar - Stănilă Iulia21.12.2020Admis Fără amendament