Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale autorităților deliberative

2022

 

Nr. de
înreg.
DataTipul actului
administrativ
Titlul actului
administrativ
InițiatorData Ședinței
de
Consiliul Local în care este supus dezbaterii
Rezoluție
(admis/
respins)
Adoptat cu/fără
amendament
Observații
106.01.2022Proiect de
hotărâre
Aprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinare Primar
Stănilă
Iulia
06.01.2022AdmisFără amendament
206.01.2022Proiect de
hotărâre
Aprobarea utilizării din excedentul anilor precedenți ai Bugetului Local a sumei de 205.000 lei pentru acoperirea temporară a golurilor de casă a Secțiunii de FuncționarePrimar
Stănilă
Iulia
06.01.2022AdmisFără amendament
317.01.2022Proiect de
hotărâre
Aprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinarePrimar
Stănilă
Iulia
17.01.2022AdmisFără amendament
417.01.2022Proiect de
hotărâre
Aprobarea solicitării prelungirii valabilității Scrisorii de garantare nr. 314/27.09.2019 de la FNGCIMM SA IFN în valoare de 135.235 lei, de la data de 14.03.2022 până la data de 14.12.2022, în vederea garantării obligațiilor de plata a avansului din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului privind: Modernizare școală Șpring, comuna Șpring, județul Alba, proiect finanțat prin PNDR 2014-2020, Măsura M19.2 M1/6B, în baza contractului de finanțare nerambusrsabilă nr. C1920072E212770104402 din data de 14.03.2019 și a actului adițional nr. 1/15.04.2020, în favoarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale(AFIR) Primar
Stănilă
Iulia
17.01.2022AdmisFără amendament
527.01.2022Proiect de
hotărâre
Aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinarePrimar
Stănilă
Iulia
27.01.2022AdmisFără amendament
627.01.2022Proiect de
hotărâre
Aprobarea rețelei școlare pentru anul 2022-2023Primar
Stănilă
Iulia
27.01.2022AdmisFără amendament
727.01.2022Proiect de
hotărâre
Solicitarea aprobării prelungirii perioadei de tragere aferentă contractului de credit nr. 201807200160/23.07.2018 încheiat cu BCR SAPrimar
Stănilă
Iulia
27.01.2022AdmisFără amendament
827.01.2022Proiect de
hotărâre
Aprobarea planului de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, în conformitate cu prevederile Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul 2022 la nivelul comunei ȘpringPrimar
Stănilă
Iulia
27.01.2022AdmisFără amendament
927.01.2022Proiect de
hotărâre
Aprobarea raportului de activitate al asistenților personali pentru semestrul II al anului 2021Primar
Stănilă
Iulia
27.01.2022AdmisFără amendament
1027.01.2022Proiect de
hotărâre
Instituirea taxelor speciale în anul 2022 pentru serviciile prestate de către Serviciul Voluntar pentru Situații de UrgențăPrimar
Stănilă
Iulia
27.01.2022AdmisFără amendament
1127.01.2022Proiect de
hotărâre
Însușirea Actului adițional nr. 5 din 28.01.2021 la contractul nr. 3729/01.09.2016Primar
Stănilă
Iulia
27.01.2022AdmisFără amendament
1227.01.2022Proiect de
hotărâre
Aprobarea demolării fostului grup sanitar împreună cu magazia din incinta Școlii Gimanziale Drașov și a grupului sanitar din incinta Școlii Gimnaziale CunțaPrimar
Stănilă
Iulia
27.01.2022AdmisFără amendament
1327.01.2022Proiect de
hotărâre
Aprobarea demolării clădirii fostului dispensar din incinta Școlii Gimnaziale DrașovPrimar
Stănilă
Iulia
27.01.2022AdmisFără amendament
1427.01.2022Proiect de
hotărâre
Aprobarea documentației tehnice de dezmembrare a unui imobil situat în extravilanul Comunei Șpring, jud. Alba, înscris în CF 86981Primar
Stănilă
Iulia
27.01.2022AdmisFără amendament
1527.01.2022Proiect de
hotărâre
Aprobarea documentației tehnice de dezmembrare a unui imobil situat în extravilanul Comunei Șpring, jud. Alba, înscris în CF 78889Primar
Stănilă
Iulia
27.01.2022AdmisFără amendament
1627.01.2022Proiect de
hotărâre
Aprobarea ,,Calendarului de acțiunilor cultural-artistice pentru anul 2022”Primar
Stănilă
Iulia
27.01.2022AdmisFără amendament
1727.01.2022Proiect de
hotărâre
Însușirea Ofertei de servicii judiciare a cabinetului de avocatură R.I.Primar
Stănilă
Iulia
27.01.2022AdmisFără amendament
1810.02.2022Proiect de
hotărâre
Aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinarePrimar
Stănilă
Iulia
10.02.2022AdmisFără amendament
1910.02.2022Proiect de
hotărâre
Aprobarea volumului maxim de masă lemnoasă care se va recolta și valorifica în cursul anului 2022 din fondul forestier proprietate publica a Comunei ȘpringPrimar
Stănilă
Iulia
10.02.2022AdmisFără amendament
2010.02.2022Proiect de
hotărâre
Aprobarea execuției bugetare pe cele două secțiuni la sfârșitul trimestrului IV 2021Primar
Stănilă
Iulia
10.02.2022AdmisFără amendament
2110.02.2022Proiect de
hotărâre
Aprobarea Bugetului Local pe anul 2022Primar
Stănilă
Iulia
10.02.2022AdmisFără amendament
2210.02.2022Proiect de
hotărâre
Modificarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al comunei ȘpringPrimar
Stănilă
Iulia
10.02.2022AdmisFără amendament
2310.02.2022Proiect de
hotărâre
Aprobarea demarării de dezmembrare a suprafeței de 300 mp din imobilul înscris în CF 86983 ȘpringPrimar
Stănilă
Iulia
10.02.2022AdmisFără amendament
2403.03.2022Proiect de
hotărâre
Aprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinarePrimar
Stănilă
Iulia
03.03.2022AdmisFără amendament
2503.03.2022Proiect de
hotărâre
Modificarea și completarea HCL nr. 19/2022 privind aprobarea volumui maxim de masă lemnoasă care se va recolta și valorifica în cursul anului 2022 din fondul forestier proprietate publică a Comunei ȘpringPrimar
Stănilă
Iulia
03.03.2022AdmisFără amendament
2604.03.2022Proiect de
hotărâre
Aprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinare Primar
Stănilă
Iulia
04.03.2022AdmisFără amendament
2707.03.2022Proiect de
hotărâre
Aprobarea Devizului General actualizat pentru obiectivul de investiții ,, Realizare rigole și accese la proprietăți pe tronsonul din drumul județean DJ 106I, DN1-Cunța- Drașov-Șpring-Vingard- Ghirbom-DJ 107 ( Berghin ), aflat în intravilanul localității Drașov, Comuna Șpring, județul Alba,,Primar
Stănilă
Iulia
07.03.2022AdmisFără amendament
2810.03.2022Proiect de
hotărâre
Aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinarePrimar
Stănilă
Iulia
10.03.2022AdmisFără amendament
2910.03.2022Proiect de
hotărâre
Alegerea președintelui de ședințăPrimar
Stănilă
Iulia
10.03.2022AdmisFără amendament
3010.03.2022Proiect de
hotărâre
Aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și/sau finanțate din bugetul Consiliului Local al comunei Șpring, județul AlbaPrimar
Stănilă
Iulia
10.03.2022AdmisFără amendament
3110.03.2022Proiect de
hotărâre
Rectificarea bugetului local pe anul 2022Primar
Stănilă
Iulia
10.03.2022AdmisFără amendament
3210.03.2022Proiect de
hotărâre
Aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor pe anul 2022Primar
Stănilă
Iulia
10.03.2022AdmisFără amendament
3310.03.2022Proiect de
hotărâre
Aprobarea Închirierii prin licitație publică a suprafeței de 41,3449 ha teren (pajiști permanente) aparținând domeniului public al Comunei ȘpringPrimar
Stănilă
Iulia
10.03.2022AdmisFără amendament
3407.04.2022Proiect de
hotărâre
Aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinarePrimar
Stănilă
Iulia
07.04.2022AdmisFără amendament
3507.04.2022Proiect de
hotărâre
Rectificarea Bugetului Local pe anul 2022Primar
Stănilă
Iulia
07.04.2022AdmisFără amendament
3607.04.2022Proiect de
hotărâre
Actualizarea Nomenclatorului stradal al Comunei ȘpringPrimar
Stănilă
Iulia
07.04.2022AdmisFără amendament
3707.04.2022Proiect de
hotărâre
Aprobarea documentație tehnice de dezmembrare a unui imobil înscris în CF 90928 ȘpringPrimar
Stănilă
Iulia
07.04.2022AdmisFără amendament
3807.04.2022Proiect de
hotărâre
Aprobarea documentația de dezmembrare a unui imobil înscris în CF 86983 ȘpringPrimar
Stănilă
Iulia
07.04.2022AdmisFără amendament
3907.04.2022Proiect de
hotărâre
Modificarea Organigramei și a Statutului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului Comunei ȘpringPrimar
Stănilă
Iulia
07.04.2022AdmisFără amendament
4007.04.2022Proiect de
hotărâre
Aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Comunei Șpring a clădirii fostului Dispensar uman din incinta Școlii Gimnaziale DrașovPrimar
Stănilă
Iulia
07.04.2022AdmisFără amendament
4107.04.2022Proiect de
hotărâre
Atestarea apartenenței parcului din localitatea Cunța înscris în CF 74349 la domeniul public al Comunei ȘpringPrimar
Stănilă
Iulia
07.04.2022AdmisFără amendament
4207.04.2022Proiect de
hotărâre
Atestarea apartenenței parcului din localitatea Șpring înscris în CF 87893 la domeniul public al Comunei ȘpringPrimar
Stănilă
Iulia
07.04.2022AdmisFără amendament
4307.04.2022Proiect de
hotărâre
Aprobarea documentației tehnice de dezmembrare a unui imobil teren înscris în CF 90937, identificat cu nr. Parcela 3112-ape curgătoare-în suprafața de 17099 mp situat în extravilanul Comunei Șpring, jud. AlbaPrimar
Stănilă
Iulia
07.04.2022AdmisFără amendament
4407.04.2022Proiect de
hotărâre
Aprobarea achiziției unui imobil-teren, intravilan-curți construcții situat în satul Șpring, comuna Șpring, județul Alba, în vederea construirii unui garaj pentru utilajele care se află în dotarea S.V.S.U. Șpring și a unei parcări pentru autoturismePrimar
Stănilă
Iulia
07.04.2022AdmisFără amendament
4507.04.2022Proiect de
hotărâre
Aprobarea Temei de proiectare nr. 2452/24.03.2022 pentru proiectarea obiectivului de investiții: ,,Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirea Școală Drașov, jud. Alba”-faza DALIPrimar
Stănilă
Iulia
07.04.2022AdmisFără amendament
4607.04.2022Proiect de
hotărâre
Aprobarea Temei de proiectare nr. 2400/22.03.2022 pentru proiectarea obiectivului de investiții: ,, Reabilitare, modernizare și dotare Școală Gimnazială Cunța, sat Cunța, nr. 32, comuna Șpring, jud. Alba”-faza D.A.L.IPrimar
Stănilă
Iulia
07.04.2022AdmisFără amendament
4707.04.2022Proiect de
hotărâre
Aprobarea Temei de proiectare nr. 2556/29.03.2022 pentru proiectarea obiectivului de investiții: ,, Extindere-Realizare rigole și accese la proprietăți pe tronsonul din drumul județean DJ 1061 DN1 Cunța-Drașov-Șpring-Vingard-Ghirbom DJ 107, intravilan Drașov, județul Alba”-faza SFPrimar
Stănilă
Iulia
07.04.2022AdmisFără amendament
4807.04.2022Proiect de
hotărâre
Decontarea cheltuielilor de transport pentru activitatea de teren ale Asistentului Medical ComunitarPrimar
Stănilă
Iulia
07.04.2022Admis Fără amendament
4907.04.2022Proiect de
hotărâre
Aprobarea documentația de dezmembrare a imobilului înscris în CF 85425 ȘpringPrimar
Stănilă
Iulia
07.04.2022AdmisFără amendament
5007.04.2022Proiect de
hotărâre
Acordarea unui ajutor de urgență a domnului Adam GheorghePrimar
Stănilă
Iulia
07.04.2022AdmisFără amendament
5107.04.2022Proiect de
hotărâre
Modificarea și completarea HCL nr. 19/2022 privind aprobarea volumului maxim de masă lemnoasă care se va recolta și valorifica în cursul anului 2022 din fondul forestier proprietate publică a Comunei ȘpringPrimar
Stănilă
Iulia
07.04.2022AdmisFără amendament
5219.04.2022Proiect de
hotărâre
Aprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinarePrimar
Stănilă
Iulia
19.04.2022AdmisFără amendament
5319.04.2022Proiect de
hotărâre
Aprobarea Cererii de finanțare, a Devizului General estimativ și indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții: Înfințare rețea inteligentă de distribuție gaze naturale în Comuna Șpring, județul Alba și depunerea în cadrul Programului Național de Investiții Anghel SalignyPrimar
Stănilă
Iulia
19.04.2022AdmisFără amendament
5419.04.2022Proiect de
hotărâre
Rectificarea Bugetului Local pe anul 2022Primar
Stănilă
Iulia
19.04.2022AdmisFără amendament
5519.04.2022Proiect de
hotărâre
Aprobarea lucrărilor de cultură și refacere a pădurilor pe anul 2022 pe o suprafață de 6,80 ha cu un număr de aproximativ 27.200 puieți, conform Amenajamentului Silvic al Comunei ȘpringPrimar
Stănilă
Iulia
19.04.2022AdmisFără amendament
5611.05.2022Proiect de
hotărâre
Aprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinară, cu convocare de îndatăPrimar
Stănilă
Iulia
11.05.2022AdmisFără amendament
5711.05.2022Proiect de
hotărâre
Rectificarea Bugetului Local pe anul 2022Primar
Stănilă
Iulia
11.05.2022AdmisFără amendament
5811.05.2022Proiect de
hotărâre
Aprobarea Temei de proiectare nr. 3641/09.05.2022 pentru proiectarea obiectivului de investiții: Amplasarea stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în Comuna Șpring, jud. Alba-faza SFPrimar
Stănilă
Iulia
11.05.2022AdmisFără amendament
5911.05.2022Proiect de
hotărâre
Aprobarea Procesului verbal de negociere nr. 3628/09.05.2022 și achiziționarea de către Comuna Șpring a unui teren situat administrativ în Comuna Șpring, sat Șpring, jud. Alba, în scopul construirii unui garaj pentru utilajele care se află în dotarea S.V.S.U. Șpring și a unei parcări pentru autoturismePrimar
Stănilă
Iulia
11.05.2022AdmisFără amendament

2021

 

Nr. de înreg. DataTipul actului administrativTitlul actului administrativInițiatorData Ședinței de Consiliu Local în care este supus dezbateriiRezoluție (Admis/ Respins)Adoptat cu/fără amendamentObservații
104.01.2021Proiect de hotărâreAprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinarePrimar - Stănilă Iulia07.01.2021AdmisFără amendament
204.01.2021Proiect de hotărâreAprobarea utilizării excedentului bugetarPrimar - Stănilă Iulia07.01.2021AdmisFără amendament
318.01.2021Proiect de hotărâreAprobarea ordinii de zi a ședinței ordinarePrimar - Stănilă Iulia25.01.2021AdmisFără amendament
418.01.2021Proiect de hotărâreAlegerea președintelui de ședințăPrimar - Stănilă Iulia25.01.2021AdmisFără amendament
518.01.2021Proiect de hotărâreAprobarea rețelei școlare pentru anul 2021-2022Primar - Stănilă Iulia25.01.2021AdmisFără amendament
618.01.2021Proiect de hotărâreAprobarea utilizării din excedentul anilor precedenți ai Bugetului Local pentru acoperirea temporară a golurilor de casă a Secțiunii de DezvoltarePrimar - Stănilă Iulia25.01.2021AdmisFără amendament
718.01.2021Proiect de hotărâreAprobare listă bunuri ce conduc la excluderea acordării ajutorului socialPrimar - Stănilă Iulia25.01.2021AdmisFără amendament
818.01.2021Proiect de hotărâreAprobare plan de acțiuni sau lucrări de interes local pentru pentru repartizarea orelor de muncă prestate de persoanele apte de muncă din familia beneficiară de ajutor socialPrimar - Stănilă Iulia25.01.2021AdmisFără amendament
918.01.2021Proiect de hotărâreAprobare Raport de activitate al asistenților personali pentru semestrul II al anului 2020Primar - Stănilă Iulia25.01.2021AdmisFără amendament
1018.01.2021Proiect de hotărâreAprobare Plan de Analiză și Acoperire a RiscurilorPrimar - Stănilă Iulia25.01.2021AdmisFără amendament
1118.01.2021Proiect de hotărâreTaxe speciale în anul 2021 pentru serviciile prestate de către SVSUPrimar - Stănilă Iulia25.01.2021AdmisFără amendament
1218.01.2021Proiect de hotărâreModificare Organigramă și Stat de funcțiiPrimar - Stănilă Iulia25.01.2021AdmisFără amendament
1318.01.2021Proiect de hotărâreAprobare contract de prestări servicii silvice cu Ocolul Silvic Sebeș RAPrimar - Stănilă Iulia25.01.2021AdmisFără amendament
1418.01.2021Proiect de hotărâreAprobare atribuire număr administrativPrimar - Stănilă Iulia25.01.2021AdmisFără amendament
1518.01.2021Proiect de hotărâreÎnsușire Act adițional nr. 1 /28.12.2020 la contractul nr. 7/15.03.2019Primar - Stănilă Iulia25.01.2021AdmisFără amendament
1618.01.2021Proiect de hotărâreÎnsușire Act adițional nr. 1/29.12.2020 la contractul nr. 15/19.03.2019Primar - Stănilă Iulia25.01.2021AdmisFără amendament
1718.01.2021Proiect de hotărâreÎnsușire Act adițional nr. 1/29.12.2020 la contractul nr. 13/19.03.2019Primar - Stănilă Iulia25.01.2021AdmisFără amendament
1817.02.2021Proiect de hotărâreAprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinarePrimar - Stănilă Iulia18.02.2021AdmisFără amendament
1917.02.2021Proiect de hotărâreAprobarea utilizării excedentului din bugetul localPrimar - Stănilă Iulia18.02.2021AdmisFără amendament
2016.02.2021Proiect de hotărâreStabilirea taxei de desfacere(modif. 83/2015)Primar - Stănilă Iulia18.02.2021AdmisFără amendament
2119.02.2021Proiect de hotărâreAprobarea contractului cadru - Prestări servicii publicePrimar - Stănilă Iulia18.02.2021AdmisFără amendament
2219.02.2021Proiect de hotărâreAprobarea ordinii de zi a ședinței ordinarePrimar - Stănilă Iulia26.02.2021AdmisFără amendament
2319.02.2021Proiect de hotărâreAprobarea achiziționării de servicii juridice 2021 Primar - Stănilă Iulia26.02.2021AdmisFără amendament
2419.02.2021Proiect de hotărâreAprobarea prelungirii perioadei de tragere aferentă contractului de credit nr. 201807200160/23.07.2018 încheiat cu BCR SAPrimar - Stănilă Iulia26.02.2021AdmisFără amendament
2519.02.2021Proiect de hotărâreAprobarea execuției bugetare pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare ale bugetului local al comunei Șpring la data de 31.12.2020Primar - Stănilă Iulia26.02.2021AdmisFără amendament
2616.03.2021Proiect de hotărâreAprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinarePrimar - Stănilă Iulia16.03.2021AdmisFără amendament
2716.03.2021Proiect de hotărâreAprobare volum de masă lemnoasă, producția anului 2021Primar - Stănilă Iulia16.03.2021AdmisFără amendament
2826.03.2021Proiect de hotărâreAprobarea ordinii de zi a ședinței ordinarePrimar - Stănilă Iulia31.03.2021AdmisFără amendament
2926.03.2021Proiect de hotărâreAprobarea închirierii prin licitație publică a unui număr de 6 loturi de teren (pajiști permanente) aparținând domeniului public al Comunei Șpring, în suprafață totală de 164 haPrimar - Stănilă Iulia31.03.2021Admis Fără amendament
3026.03.2021Proiect de hotărâreModificarea inventarului domeniului public al Comunei Șpring prin introducerea în inventar a mijlocului fix „Rețea de alimentare cu apă potabilă a satelor Drașov și Cunța, Comuna Șpring” ca urmare a finalizării obiectului de investiții „Rețea de alimentare cu apă potabilă a satelor Drașov și Cunța, Comuna ȘpringPrimar - Stănilă Iulia 31.03.2021AdmisFără amendament
3126.03.2021Proiect de hotărâreAprobarea numărului de burse și cuantumul acestora, acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat, din Comuna Șpring, pentru Semestrul I și Semestrul II, al anului școlar 2020-2021Primar - Stănilă Iulis31.03.2021AdmisFără amendament
3226.03.2021Proiect de hotărâreModificarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei ȘpringPrimar - Stănilă Iulia31.03.2021Admis Fără amendament
3326.03.2021Proiect de hotărâreAprobarea planului de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, în conformitate cu prevederile Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul 2021 la nivelul comunei ȘpringPrimar - Stănilă Iulia31.03.2021AdmisFără amendament
3426.03.2021Proiect de hotărâreÎnsușirea Actului Adițional nr. 2 din 25.03.2021, la contractul nr. 932/27.03.2013Primar - Stănilă Iulia31.03.2021AdmisFără amendament
3514.04.2021Proiect de hotărâreAprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinarePrimar - Stănilă Iulia14.04.2021AdmisFără amendament
3614.04.2021Proiect de hotărâreModificarea și completarea Hotărârii nr. 29/2021 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui număr de 6 loturi de teren (pajiști permanente) aparținând domeniului public al Comunei Șpring, în suprafață totală de 164 haPrimar - Stănilă Iulia14.04.2021AdmisFără amendament
3716.04.2021Proiect de hotărâreAprobarea ordinii de zi a ședinței ordinarePrimar - Stănilă Iulia22.04.2021AdmisFără amendament
3816.04.2021Proiect de hotărâreAlegerea președintelui de ședințăPrimar - Stănilă Iulia22.04.2021AdmisFără amendament
3916.04.2021Proiect de hotărâreAprobarea Bugetului Local pentru anul 2021Primar - Stănilă Iulia22.04.2021AdmisFără amendament
4016.04.2021Proiect de hotărâreAprobarea „Calendarului de axțiuni cultural-artistice pentru anul 2021”Primar - Stănilă Iulia22.04.2021AdmisFără amendament
4116.04.2021Proiect de hotărâreStabilirea normativelor de cheltuieli pentru acțiuni de protocolPrimar - Stănilă Iulia22.04.2021AdmisFără amendament
4216.04.2021Proiect de hotărâreÎnsușirea Documentației tehnice de apartamentare și înscriere în cartea dunciară a imobilului identificat prin nr. cadastral 74255-C1-U1, situat în localitatea Cunța, nr. 131, Ap. 1, comuna Șprinf, jud. AlbaPrimar - Stănilă Iulia22.04.2021AdmisFără amendament
4316.04.2021Proiect de hotărâreAprobarea Regulamentului de Casare a Mijloacelor FixePrimar - Stănilă Iulia22.04.2021AdmisFără amendament
4416.04.2021Proiect de hotărâreÎnsușirea Actului adițional nr. 3 din 15.04.2021 la contractul nr. 1576/10.05.2017Primar - Stănilă Iulia22.04.2021AdmisFără amendament
4516.04.2021Proiect de hotărâreConstatarea nerespectării și necesitatea încetării contractului nr. 4/13.03.2019Primar - Stănilă Iulia22.04.2021AdmisFără amendament
4616.04.2021Proiect de hotărâreStabilirea condițiilor de încheiere a contractelor de asistență juridicăPrimar - Stănilă Iulia22.04.2021AdmisFără amendament
4725.05.2021Proiect de hotărâreAprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinarePrimar - Stănilă Iulia25.05.2021AdmisFără amendament
4825.05.2021Proiect de hotărâreÎndreptarea erorii materiale din cuprinsul Hotărârii nr. 36/2021Primar - Stănilă Iulia25.05.2021AdmisFără amendament
4909.06.2021Proiect de hotărâreAprobarea ordinii de zi a ședinței ordinarePrimar - Stănilă Iulia14.06.2021AdmisFără amendament
5009.06.2021Proiect de hotărâreÎnsușire actului adișional nr. 3 din 19.05.2021 a contractului de închiriere nr. 1458/02.05.2017, însușirea actului adițional nr. 1 din 19.05.2021 a contractului de închiriere nr. 21/02.04.2019, însușirea actului adițional nr. 4 din 19.05.2021 a contractului de închiriere nr. 934/27.03.2013Primar - Stănilă Iulia14.06.2021AdmisFără amendament
5109.06.2021Proiect de hotărâreAprobarea atribuirii unui număr administrativPrimar - Stănilă Iulia14.06.2021AdmisFără amendament
5209.06.2021Proiect de hotărâreAprobarea tarifelor unice și a tarifelor distincte practicate de către operatorul economic delegat, Asocierea SC RER VEST SA/SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA în raport cu utilizatorii serviciului de salubrizare desfășurată în Zona 2 - Lot 2 Tărtăria a județului Alba în baza contractului de delegare prin concesiune a activității de colectare și transport a deșeurilor nr. 223/23.12.2018Primar - Stănilă Iulia14.06.2021AdmisFără amendament
5309.06.2021Proiect de hotărâreModificarea HCL nr. 30/2021 privind modificarea invenyarului domeniului public al Comunei Șpring prin introducerea în inventar a mijlocului fix „Rețea de alimentare cu apă potabilă în satele Drașov și Cunța, com. Șpring, jud. Alba” ca urmare a finalizării obiectivului de investiții „Rețea de alimentare cu apă potabilă în satele Drașov și Cunța, com. Șpring, jud. Alba”Primar - Stănilă Iulia14.06.2021AdmisFără amendament
5409.06.2021Proiect de hotărâreAprobarea Regulamentului privind achiziția de imobilePrimar - Stănilă Iulia14.06.2021AdmisFără amendament
5509.06.2021Proiect de hotărâreAprobarea închirierii prin licitație publică a unui teren, în suprafață de 3 mp, situat în sat Șpring, comuna Șpring, jud. AlbaPrimar - Stănilă Iulia14.06.2021AdmisFără amendament
5609.06.2021Proiect de hotărâreNominalizarea de către Consiliul Local al comunei Șpring a persoanelor care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor ale secretarului general al unității administrativ teritorialePrimar - Stănilă Iulia14.06.2021AdmisFără amendament
5709.06.2021Proiect de hotărâreModificarea valorii de inventar a unor bunuri imobille, proprietate publică a UAT Comuna Șpring, ca urmare a efectuării unor de lucrări de investițiiPrimar - Stănilă Iulia14.06.2021AdmisFără amendament
5809.06.2021Proiect de hotărâreAcordarea unui ajutor de urgență domnului Adam GheorghePrimar - Stănilă Iulia14.06.2021AdmisFără amendament
5909.06.2021Proiect de hotărâreRectificarea Bugetului Local pe anul 2021Primar - Stănilă Iulia14.06.2021AdmisFără amendament
6026.07.2021Proiect de hotărâreAprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinarePrimar - Stănilă Iulia29.07.2021AdmisFără amendament
6126.07.2021Proiect de hotărâreActualizarea listei voluntarilor Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al UAT comuna ȘpringPrimar - Stănilă Iulia29.07.2021AdmisFără amendament
6229.07.2021Proiect de hotărâreAprobarea execuției bugetare pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare ale bugetului local al comunei Șpring la sfârșitul trimestrului II 2021Primar - Stănilă Iulia29.07.2021AdmisFără amendament
6326.07.2021Proiect de hotărâreAcordarea unui ajutor de urgență doamnei Bera MihaelaPrimar - Stănilă Iulia29.07.2021AdmisFără amendament
6426.07.2021Proiect de hotărâreModificarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei ȘpringPrimar - Stănilă Iulia29.07.2021AdmisFără amendament
6526.07.2021Proiect de hotărâreAprobarea raportului de activitate al asistenților personali pentru semestrul I al anului 2021Primar - Stănilă Iulia29.07.2021AdmisFără amendament
6626.07.2021Proiect de hotărâreAprobarea Planului de formare profesională a funcționarilor și a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Șpring Primar - Stănilă Iulia29.07.2021AdmisFără amendament
6717.08.2021Proiect de hotărâreAprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinarePrimar - Stănilă Iulia 19.08.2021AdmisFără amendament
6817.08.2021Proiect de hotărâre Aprobarea modificării Hotărârii Consiliului nr. 52/2021 privind tarifele unice și a tarifele distincte practicate de către operatorul economic delegat, Asocierea SC RER VEST SA/SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA, în raport cu utilizatorii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale și similare desfășurată în Zona 2 – Lot 2 Tărtăria a județului Alba în baza contractului de delegare prin concesiune a activității de colectare și transport a deșeurilor nr. 223/23.12.2018Primar - Stănilă Iulia19.08.2021AdmisFără amendament
6919.08.2021Proiect de hotărâreAprobarea ordinii de zi a ședinței ordinarePrimar - Stănilă Iulia25.08.2021AdmisFără amendament
7019.08.2021Proiect de hotărâreAlegerea președintelui de ședințăPrimar - Stănilă Iulia25.08.2021AdmisFără amendament
7119.08.2021Proiect de hotărâreAprobarea Regulamentului privind promovarea acțiunilor având ca obiect transformarea amenzilor contravenționale în muncă neremunerată în folosul comunitățiiPrimar - Stănilă Iulia25.08.2021AdmisFără amendament
7219.08.2021Proiect de hotărâreModificarea HCL nr. 11/2021 privind instituirea taxelor speciale în anul 2021 pentru serviciile prestate de către Serviciul Voluntar pentru Situații de UrgențăPrimar - Stănilă Iulia25.08.2021AdmisFără amendament
7319.08.2021Proiect de hotarareAprobarea documentației tehnice de dezmembrare a unui imobil situat în extravilanul Comunei Șpring, jud. Alba, înscris în CF 90692Primar - Stănilă Iulia25.08.2021AdmisFără amendament
7419.08.2021Proiect de hotărâreAprobarea documentației tehnice de dezmembrare a unui imobil situat în extravilanul Comunei Șpring, jud. Alba, înscris în CF 88224Primar - Stănilă Iulia25.08.2021AdmisFără amendament
7519.08.2021Proiect de hotărâreAprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire magazin piese auto, vulcanizare auto, stații încărcare mașini electrice”Primar - Stănilă Iulia25.08.2021AdmisFără amendament
7624.08.2021Proiect de hotărâreAprobarea documentului de sinteză integrat al studiilor de fezabilitate ale comunelor Șpring, Doștat, Roșia de Secaș, Cut și Câlnic, jud. Alba, în cadrul proiectului „Înființare rețea inteligentă de dostribuție a gazelor naturale în comunele Șpring, Doștat, Roșia de Secaș, Cut și Câlnic”Primar - Stănilă Iulia25.08.2021Admis Fără amendament
7724.08.2021Proiect de hotărâreModificarea HCL nr. 76/2020 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Înființare rețea inteligentă de distribuție gaze naturale în comuna Șpring”Primar - Stănilă Iulia25.08.2021AdmisFără amendament
7824.08.2021Proiect de hotărâreIncluderea în Bugetul Local al comunei Șpring pentru anii 2021-2023 a valorii obiectivului de investiții „Înființare rețea inteligentă de distribuție gaze naturale în comuna Șpring”Primar - Stănilă Iulia25.08.2021AdmisFără amendament
7910.09.2021Proiect de hotărâreAprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinarePrimar - Stănilă Iulia13.09.2021AdmisFără amendament
8010.09.2021Proiect de hotărâreReaprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Rețea de alimentare cu apă potabilă în satele Șpring și Vingard, comuna Șpring, județul Alba”Primar - Stănilă Iulia13.09.2021AdmisFără amendament
8110.09.2021Proiect de hotărâreAprobarea creditelor de angajament pentru obiectivul de investiții „Rețea de alimentare cu apă potabilă în satele Șpring și Vingard, comuna Șpring, județul Alba”Primar - Stănilă Iulia13.09.2021AdmisFără amendament
8216.09.2021Proiect de hotărâre Aprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinarePrimar - Stănilă Iulia16.09.2021AdmisFără amendament
8316.09.2021Proiect de hotărâreÎncuviințarea cererii adresate Consiliului Județean Alba pentru aprobarea preluării temporare în administrarea Consiliului Local Șpring a tronsonului din drumul județean DJ 106 I: DN 1 - Cunța - Drașov - Șpring - Vingard - Ghirbom - DJ 107 (Berghin), aflat în intravilanul localității Drașov, în vederea realizării de lucrări de reparare și modernizare Primar - Stănilă Iulia16.09.2021AdmisFără amendament
8424.09.2021Proiect de hotărâreAprobarea ordinii de zi a ședinței ordinarePrimar - Stănilă Iulia30.09.2021AdmisFără amendament
8524.09.2021Proiect de hotărâreRectificarea Bugetului Local pe anul 2021Primar - Stănilă Iulia30.09.2021AdmisFără amendament
8624.09.2021Proiect de hotărâreDesemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului Local Șpring în Consiliul de administrație la Școala Gimnazială DrașovPrimar - Stănilă Iulia30.09.2021AdmisFără amendament
8724.09.2021Proiect de hotărâreAprobarea închirierii prin licitație publică a suprafeței de 68 ha teren (pajiști permanente) aparținând domeniului public al Comunei ȘpringPrimar - Stănilă Iulia30.09.2021AdmisFără amendament
8830.09.2021Proiect de hotărâreTransformarea unei încăperi, situată în incinta Dispesarului Uman Șpring, aparținând domeniului public al comunei Șpring, în locuință socialăPrimar - Stănilă Iulia30.09.2021AdmisFără amendament
8905.10.2021Proiect de hotărâreAprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinarePrimar - Stănilă Iulia06.10.2021AdmisFără amendament
9005.10.2021Proiect de hotărâreModificarea art. 49 alin. 1 din HCL nr. 62/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului local al comunei ȘpringPrimar - Stănilă Iulia06.10.2021AdmisFără amendament
9106.10.2021Proiect de hotărâreAprobarea modificării și completării HCL nr. 38/2019 și a Devizului General actualizat pentru realizarea obiectivului de investiții: „Servicii de proiectare (faza PT, DDE, PAC, verificare tehnică și asistență tehnică din partea proiectantului) și execuție lucrări conform proiect tehnic elaborat în prealabil, în cadrul proiectului: Modernizare străzi în locaalitățile Vingard, Șpring, Drașov, Cunța, comuna Șpring, județul Alba”Primar - Stănilă Iulia06.10.2021AdmisFără amendament
9219.10.2021Proiect de hotărâreAprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local al Comunei ȘpringPrimar - Stănilă Iulia19.10.2021AdmisFără amendament
9319.10.2021Proiect de hotărâreAprobarea preluării temporare în administrarea Consiliului Local al Comunei Șpring, a tronsonului din drumul județean DJ 106 I: DN1 – Cunța – Drașov – Șpring – Vingard – Ghirbom – DJ 107 (Berghin), aflat în intravilanul localității Drașov, în vederea realizării de lucrări de reparare și modernizarePrimar - Stănilă Iulia19.10.2021AdmisFără amendament
9427.10.2021Proiect de hotărâreAprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei ȘpringPrimar - Stănilă Iulia27.10.2021AdmisFără amendament
9527.10.2021Proiect de hotărâreRectificarea Bugetului Local pe anul 2021Primar - Stănilă Iulia27.10.2021AdmisFără amendament
9627.10.2021Proiect de hotărâreAprobarea execuției bugetare pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare ale bugetului local al Comunei Șpring la sfârșitul trimestrului III 2021Primar - Stănilă Iulia27.10.2021AdmisFără amendament
9727.10.2021Proiect de hotărâreModificarea și completarea Hotărârii nr. 87/2021 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui număr de 6 loturi teren (pajiști permanente) aparținând domeniului public al Comunei Șpring, în suprafață totală de 68 haPrimar - Stănilă Iulia27.10.2021AdmisFără amendament
9827.10.2021Proiect de hotărâreModificarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului Comunei ȘpringPrimar - Stănilă Iulia27.10.2021AdmisFără amendament
9927.10.2021Proiect de hotărâreAprobarea modului de întocmire și ținere la zi a Registrului agricol la nivelul Comunei ȘpringPrimar - Stănilă Iulia27.10.2021AdmisFără amendament
10027.10.2021Proiect de hotărâreAprobarea documentației tehnice de dezmembrare a unui imobil situat în extravilanul Comunei Șpring, jud. Alba, înscris în CF 90776Primar - Stănilă Iulia27.10.2021AdmisFără amendament
10127.10.2021Proiect de hotărâreAprobarea documentației tehnice de dezmembrare a unui imobil situat în extravilanul Comunei Șpring, jud. Alba, înscris în CF 90838Primar - Stănilă Iulia27.10.2021AdmisFără amendament
10227.10.2021Proiect de hotărâreAprobarea documentației tehnice de dezmembrare a unui imobil situat în extravilanul Comunei Șpring, jud. Alba, înscris în CF 90842Primar - Stănilă Iulia27.10.2021AdmisFără amendament
10327.10.2021Proiect de hotărâreAprobarea Temei de proiectare nr. 7442/26.10.2021 pentru proiectarea obiectivului de investiții „Realizare rigole și accese la proprietăți pe tronsonul din drumul județean DJ 106I, DN1-Cunța-Drașov-Șpring-Vingard-Ghirbom-DJ 107 (Berghin), aflat în intravilanul localității Drașov, comuna Șpring, județul Alba” – faza SFPrimar - Stănilă Iulia27.10.2021AdmisFără amendament
10404.11.2021Proiect de hotărâre Aprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local al Comunei ȘpringPrimar - Stănilă Iulia04.11.2021AdmisFără amendament
10504.11.2021Proiect de hotărâreModificarea Devizului General pentru obiectivul de investiții „Modernizare Școala Șpring, comuna Șpring, județul Alba”Primar - Stănilă Iulia04.11.2021AdmisFără amendament
10604.11.2021Proiect de hotărâreAprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de ivestiții „Realizare rigole și accese la proprietăți pe tronsonul din drumul județean DJ 106I, DN1-Cunța-Drașov-Șpring-Vingard-Ghirbom-DJ 107 (Berghin), aflat în intravilanul localității Drașov, comuna Șpring, județul Alba”Primar - Stănilă Iulia04.11.2021AdmisFără amendament
10704.11.2021Proiect de hotărâreAprobarea Cererii de finanțare, a Devizului General estimativ și indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Înfințare rețea canalizare și stație de epurare în satul Vingard, comuna Șpring” și depunerea în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Salagny”Primar - Stănilă Iulia04.11.2021AdmisFără amendament
10804.11.2021Proiect de hotărâreAprobarea Cererii de finanțare, a Devizului General estimativ și indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Înfințare rețea canalizare și stație de epurare în satul Drașov, comuna Șpring” și depunerea în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Salagny”Primar - Stănilă Iulia04.11.2021AdmisFără amendament
10916.11.2021Proiect de hotărâreAprobarea ordinii de ziPrimar - Stănilă Iulia16.11.2021AdmisFără amendament
11016.11.2021Proiect de hotărâreDesemnarea domnului Hencs Carol Aurel, viceprimarul comunei Șpring, în comisia de concurs, pentru proba de interviu, pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct, la Școala Gimnazială DrașovPrimar - Stănilă Iulia16.11.2021AdmisFără amendament
11123.11.2021Proiect de hotărâreAprobarea ordinii de ziPrimar - Stănilă Iulia23.11.2021AdmisFără amendament
11223.11.2021Proiect de hotărâreAlegerea președintelui de ședințăPrimar - Stănilă Iulia23.11.2021AdmisFără amendament
11323.11.2021Proiect de hotărâreAprobarea achiziționării de servicii juridice pentru perioada cuprinsă între noiembrie 2021-decembrie 2022 și stabilirea condițiilor de încheiere a contractelor de asistență juridicăPrimar - Stănilă Iulia23.11.2021AdmisFără amendament
11423.11.2021Proiect de hotărâre Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al comunei ȘpringPrimar - Stănilă Iulia23.11.2021AdmisFără amendament
11514.12.2021Proiect de hotărâreAprobarea ordinii de ziPrimar - Stănilă Iulia14.12.2021AdmisFără amendament
11614.12.2021Proiect de hotărâreRectificarea bugetului local pe anul 2021Primar - Stănilă Iulia14.12.2021AdmisFără amendament
11714.12.2021Proiect de hotărâreModificarea și completarea HCL nr.27/2021 privind aprobarea volumului maxim pentru valorificarea prin vânzare directă, a masei lemnoase producția anului 2021Primar - Stănilă Iulia14.12.2021AdmisFără amendament
11814.12.2021Proiect de hotărâreAprobarea numărului de burse și cuantumul acestora, acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat, din comuna Șpring, pentru Semestrul I și Semestrul II, al anului 2021-2022Primar - Stănilă Iulia14.12.2021AdmisFără amendament
11914.12.2021Proiect de hotărâreAprobarea Temei de proiectare nr. 8368/02.12.2021 pentru proiectarea obiectivului de investiții: „Reabilitare, modernizare și dotare construcție de interes public și social, cu destinația Unități Sanitare în satul Cunța, nr. 131, comuna Șpring jud. Alba”- faza D.A.L.I.Primar - Stănilă Iulia14.12.2021AdmisFără amendament
12014.12.2021Proiect de hotărâreRevocarea HCL nr. 77/2019 privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.”S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții ”Proiect pilot-Construire sală de sport școlară, comuna Șpring, sat Drașov, nr.98, județul AlbaPrimar - Stănilă Iulia14.12.2021AdmisFără amendament
12114.12.2021Proiect de hotărârePredarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.”S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții ”Proiect pilot-Construire sală de sport școlară, comuna Șpring, sat Drașov, nr.98, județul AlbaPrimar - Stănilă Iulia14.12.2021AdmisFără amendament
12214.12.2021Proiect de hotărârePrivind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile în anul fiscal 2022Primar - Stănilă Iulia14.12.2021AdmisFără amendament

 

2020

 

Nr. de înreg.DataTipul actului administrativTitlul actului administrativInițiatorData ședinței de Consiliu local în care este supus dezbateriiRezoluție
(Admis/
Respins)
Adoptat cu/fără amendamentObservații
106.01.2020Proiect de hotărâreAprobare ordine de zi a ședinței extraordinarăPrimar - Rusu Daniel Gheorghe08.01.2020AdmisFără amendament
206.01.2020Proiect de hotărâreAprobare utilizare din excendentul anilor precedenți ai bugetului local a sumei de 92054,87 leiPrimar - Rusu Daniel Gheorghe08.01.2020AdmisFără amendament
322.01.2020Proiect de hotărâre Aprobarea ordinei de zi Primar - Rusu Daniel Gheorghe29.01.2020AdmisFără amendament
422.01.2020Proiect de hotărârePrivind alegerea președintelui de ședință- Suciu NicolaePrimar - Rusu Daniel Gheorghe29.01.2020AdmisFără amendament
522.01.2020Proiect de hotărâre Aprobarea rețelei școlare pentru anul școlar 2020-2021Primar - Rusu Daniel Gheorghe29.01.2020AdmisFără amendament
6 22.01.2020Proiect de hotărâreAprobarea execuției bugetare pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare ale bugetului local al comunei Șpring la data de 31.12.2019Primar - Rusu Daniel Gheorghe29.01.2020AdmisFără amendament
722.01.2020Proiect de hotărâreAprobarea Listei bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului socialPrimar - Rusu Daniel Gheorghe29.01.2020AdmisFără amendament
822.01.2020Proiect de hotărâreAprobarea planului de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, în conformitate cu prevederile Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul 2020 la nivelul comunei ȘpringPrimar - Rusu Daniel Gheorghe29.01.2020AdmisFără amendament
922.01.2020Proiect de hotărâreAprobarea raportului de activitate al asistenților personali pentru semestrul II al anului 2019Primar - Rusu Daniel Gheorghe29.01.2020AdmisFără amendament
1022.01.2020Proiect de hotărâreÎnfințarea Serviciului Voluntar pentru Situații de UrgențăPrimar - Rusu Daniel Gheorghe29.01.2020AdmisFără amendament
1122.01.2020Proiect de hotărâreAprobarea Planului de Analiză și Acoperire a RiscurilorPrimar - Rusu Daniel Gheorghe29.01.2020AdmisFără amendament
1222.01.2020Proiect de hotărâreInstituirea taxelor speciale în anul 2020 pentru serviciile prestate de către Serviciul Voluntar pentru Situații de UrgențăPrimar - Rusu Daniel Gheorghe29.01.2020AdmisFără amendament
1322.01.2020Proiect de hotărâreAprobarea Organigramei și Statutului de funcții al Primăriei Comunei ȘpringPrimar - Rusu Daniel Gheorghe29.01.2020AdmisFără amendament
1422.01.2020Proiect de hotărâreAprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a UAT comuna ȘpringPrimar - Rusu Daniel Gheorghe29.01.2020AdmisFără amendament
1522.01.2020Proiect de hotărâreStabilirea situațiilor deosebite și procedura de acordare a ajutoarelor de urgență din bugetul local Primar - Rusu Daniel Gheorghe29.01.2020AdmisFără amendament
1622.01.2020Proiect de hotărâreModificare HCL nr.14/2018 privind instituirea taxei speciale de salubrizare și aprobarea „Regulamentului privind stabilirea și aplicarea taxei speciale de salubrizare”Primar - Rusu Daniel Gheorghe29.01.2020AdmisFără amendament
1722.01.2020Proiect de hotărâreAprobarea situațiilor financiare anuale pentru anul 2019 ale Ocolului Silvic ”Iezărul Trascău”Primar - Rusu Daniel Gheorghe29.01.2020AdmisFără amendament
1828.01.2020Proiect de hotărâreAprobarea utilizării din excendentul anilor precedenți ai Bugetului Local a sumei de 4165 lei pentru acoperirea temporară a golurilor de casă a Secțiunii de DezvoltarePrimar - Rusu Daniel Gheorghe29.01.2020AdmisFără amendament
1928.01.2020Proiect de hotărâreAcordarea unui ajutor de urgență minorului Lucaci Stefan DanielPrimar - Rusu Daniel Gheorghe29.01.2020AdmisFără amendament
2028.01.2020Proiect de hotărâreStabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Primăriei comunei Șpring pentru anul 2020Primar - Rusu Daniel Gheorghe29.01.2020AdmisFără amendament
2128.01.2020Proiect de hotărâreNeasumarea de către UAT Șpring a responsabilităților organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția serviciilor pentru derularea măsurilor educative,aferente Programului pentru școli al României,pentru perioada 2020-2023Primar - Rusu Daniel Gheorghe29.01.2020AdmisFără amendament
2228.01.2020Proiect de hotărâreAcordarea unui ajutor de urgență minorei Cârneală Anais DorinaPrimar - Rusu Daniel Gheorghe29.01.2020AdmisFără amendament
2328.01.2020Proiect de hotărâreAcordarea unui ajutor de urgență minorei Lucaci Ștefan Daniel Primar - Rusu Daniel Gheorghe29.01.2020AdmisFără amendament
2417.02.2020Proiect de hotărârePrivind aprobarea Bugetului Local pe anul 2020Primar - Rusu Daniel Gheorghe19.02.2020AdmisFără amendament
2517.02.2020Proiect de hotărârePrivind aprobarea volumului maxim pentru valorificare prin vanzare directa,
a masei lemnoase productia anului 2020
Primar - Rusu Daniel Gheorghe19.02.2020AdmisFără amendament
2616.03.2020Proiect de hotărâreprivind aprobarea ordinei de ziPrimar - Rusu Daniel Gheorghe19.03.2020AdmisFără amendament
2716.03.2020Proiect de hotărâreprivind aprobarea documentatiei cadastrale de prima inscriere a terenului in suprafata
de 5979 mp inscris in CF 70374 Spring
Primar - Rusu Daniel Gheorghe19.03.2020AdmisFără amendament
2816.03.2020Proiect de hotărârePrivind aprobarea documentatiei cadastrale de prima inscriere a imobilului drum in
suprafata de 867 mp intravilan si 556 mp extravilan, inscris in CF 2 nr. top 901 Cunta
Primar - Rusu Daniel Gheorghe19.03.2020AdmisFără amendament
2916.03.2020Proiect de hotărârePrivind nominalizarea de catre Consiliul Local al comunei Spring a
persoanelor care vor avea calitatea de evaluatori in cadrul comisiei de evaluare a
performantelor profesionale ale secretarului general al unitatii administrativ
teritoriale.
Primar - Rusu Daniel Gheorghe19.03.2020AdmisFără amendament
3016.03.2020Proiect de hotărârePrivind aprobarea desfasurarii sedintelor de consiliu local” la distanta” si exercitarea
votului prin sistem electronic, telefonic pe perioada instituirii starii de urgenta
Primar - Rusu Daniel Gheorghe19.03.2020AdmisFără amendament
3124.04.2020Proiect de hotărârePrivind aprobarea ordinei de zi
Primar - Rusu Daniel Gheorghe28.04.2020AdmisFără amendament
3224.04.2020Proiect de hotărârePrivind alegerea presedintelui de sedintaPrimar - Rusu Daniel Gheorghe28.04.2020AdmisFără amendament
3324.04.2020Proiect de hotărârePrivind aprobarea modelulul procesului verbal de constatare si sanctionare a contraventiilorPrimar - Rusu Daniel Gheorghe28.04.2020AdmisFără amendament
3424.04.2020Proiect de hotărâreprivind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare
a localitatilor din Judetul Alba
Primar - Rusu Daniel Gheorghe28.04.2020AdmisFără amendament
3506.05.2020Proiect de hotărârePrivind aprobarea ordinei de ziPrimar - Rusu Daniel Gheorghe08.05.2020AdmisFără amendament
3606.05.2020Proiect de hotărârePrivind Rectificarea Bugetului Local pe anul 2020
Primar - Rusu Daniel Gheorghe08.05.2020AdmisFără amendament
3709.06.2020Proiect de hotărârePrivind aprobarea ordinei de ziPrimar - Rusu Daniel Gheorghe15.06.2020AdmisFără amendament
3809.06.2020Proiect de hotărârePrivind rectificarea bugetului local pe anul 2020Primar - Rusu Daniel Gheorghe15.06.2020AdmisFără amendament
3909.06.2020Proiect de hotărârePrivind aprobarea Proiectului tehnic, a Detaliilor de execuție și a Devizului General actualizat pentru obiectivul de investiții Modernizare Școala Șpring, Comuna Șpring, judetul AlbaPrimar - Rusu Daniel Gheorghe15.06.2020AdmisFără amendament
4009.06.2020Proiect de hotărârePrivind aprobarea studiului de oportunitate, a modalității de delegare a gestiunii, a caietului de sarcini, a regulamentului de organizare și funcționare al serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân, precum și modelul contractului de concesiune a serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Comuna ȘpringPrimar - Rusu Daniel Gheorghe15.06.2020AdmisFără amendament
4108.06.2020Proiect de hotărârePrivind aprobarea Planului de formare profesională a funcționarilor și a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei ȘpringPrimar - Rusu Daniel Gheorghe15.06.2020AdmisFără amendament
4221.06.2020Proiect de hotărârePrivind aprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinarePrimar - Rusu Daniel Gheorghe26.06.2020AdmisFără amendament
4321.06.2020Proiect de hotărârePrivind aprobarea regulamentului propriu privind oblogațiile și responsabilitățile - modificare și completare HCL nr.56/2015Primar - Rusu Daniel Gheorghe26.06.2020AdmisFără amendament
4421.06.2020Proiect de hotărârePrivind aprobarea ajutorului de urgență doamnei Cârneală MariaPrimar - Rusu Daniel Gheorghe26.06.2020AdmisFără amendament
4521.06.2020Proiect de hotărâre Privind aprobarea ajutorului de urgență domnului Crăciun PetruPrimar - Rusu Daniel Gheorghe26.06.2020AdmisFără amendament
4621.06.2020Proiect de hotărâre Privind aprobarea ajutorului de urgență domnului Toldea VasilePrimar - Rusu Daniel Gheorghe26.06.2020AdmisFără amendament
4721.06.2020Proiect de hotărârePrivind aprobarea statului de funcții și organigrameiPrimar - Rusu Daniel Gheorghe26.06.2020AdmisFără amendament
4821.06.2020Proiect de hotărâre Privind însușirea actului adițional nr. 1 la contractul nr. 5/13.03.2019Primar - Rusu Daniel Gheorghe26.06.2020AdmisFără amendament
4919.07.2020Proiect de hotărârePrivind aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinarePrimar - Rusu Daniel Gheorghe23.07.2020AdmisFără amendament
5019.07.2020Proiect de hotărâre Privind alegerea președintelui de ședință - Sinea IonelPrimar - Rusu Daniel Gheorghe23.07.2020AdmisFără amendament
5119.07.2020Proiect de hotărârePrivind rectificarea bugetului local pe an ul 2020Primar - Rusu Daniel Gheorghe23.07.2020AdmisFără amendament
5219.07.2020Proiect de hotărârePrivind modificarea organigramei si statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei ȘpringPrimar - Rusu Daniel Gheorghe23.07.2020AdmisFără amendament
5319.07.2020Proiect de hotărâre Privind aprobarea raportului de activitate al asistenților personali pentru sem. I al anului 2020Primar - Rusu Daniel Gheorghe23.07.2020AdmisFără amendament
5419.07.2020Proiect de hotărârePrivind aprobarea amenajamentului pastoral pentru pajiștile de pe raza comunei ȘpringPrimar - Rusu Daniel Gheorghe23.07.2020AdmisFără amendament
5519.07.2020Proiect de hotărârePrivind închirierea prin licitație publică a pășunii aparținând domeniului public al comunei Șpring, jud. AlbaPrimar - Rusu Daniel Gheorghe23.07.2020AdmisFără amendament
5619.07.2020Proiect de hotărârePrivind aprobarea execuției bugetare pe secțiunea de funcționarePrimar - Rusu Daniel Gheorghe23.07.2020AdmisFără amendament
56.1.20.08.2020Proiect de hotărârePrivind alegerea președintelui de ședințăPrimar - Rusu Daniel Gheorghe25.08.2020AdmisFără amenament
5720.08.2020Proiect de hotărâre Privind aprobarea ordinii de zi în ședința ordinarăPrimar - Rusu Daniel Gheorghe25.08.2020AdmisFără amendament
5825.08.2020Proiect de hotărârePrivind rectificarea Bugetului Local pe anul 2020Primar - Rusu Daniel Gheorghe25.08.2020AdmisFără amendament
5914.09.2020Proiect de hotărârePrivind aprobarea ordinii de zi în ședința ordinarăPrimar - Rusu Daniel Gheorghe17.09.2020AdmisFără amendament
6014.09.2020Proiect de hotărârePrivind rectificarea Bugetului Local pe anul 2020Primar - Rusu Danieș Gheorghe17.09.2020AdmisFără amendament
6114.09.2020Proiect de hotărârePrivind aprobarea acordului de parteneriat între UAT Comuna Șpring cu UAT Roșia de Secaș pentru investiția „Înființare rețea distribuție gaze naturale în com. Șpring”Primar - Rusu Daniel Gheorghe 17.09.2020AdmisFără amendament
6223.10.2020Proiect de hotărâre Privind alegerea președintelui de ședințăPrimar - Stănilă Iulia28.10.2020AdmisFără amendament
6323.10.2020Proiect de hotărârePrivind aprobarea componenței Comisiei mixte care are ca obiect organizarea votului „secret” în situațiile expres prevăzute de legislația ăn vigoare, precum și în cazurile în care Consiliul Local al Comunei Șpring stabilește adoptarea unor hotărâri prin vot „secret”Primar - Stănilă Iulia28.10.2020AdmisFără amendament
6423.10.2020Proiect de hotărârePrivind alegerea viceprimaruluiPrimar - Stănilă Iulia28.10.2020AdmisFără amendament
6523.10.2020Proiect de hotărârePrivind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitatePrimar - Stănilă Iulia28.10.2020Admis Fără amendament
6605.11.2020Proiect de hotărârePrivind aprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinarePrimar - Stănilă Iulia10.11.2020AdmisFără amendament
6705.11.2020Proiect de hotărâre Privind Rectificarea Bugetului Local pe anul 2020Primar - Stănilă Iulia10.11.2020AdmisFără amendament
6823.11.2020Proiect de hotărârePrivind aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinarePrimar - Stănilă Iulia26.11.2020AdmisFără amendament
6923.11.2020Proiect de hotărârePrivindaprobarea execuției bugetare pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare ale Bugetului Local al comunei Șpring la sfârșitul trimestrulu III 2020Primar - Stănilă Iulia26.11.2020AdmisFără amendament
7023.11.2020Proiect de hotărârePrivind modificarea Organigramei și Statului de funcții al Primăriei Comunei ȘpringPrimar - Stănilă Iulia26.11.2020AdmisFără amendament
7123.11.2020Proiect de hotărârePrivind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului Local al Comuni Șpring în Consiliul de aministrație la Școala Gimnazială DrașovPrimar - Stănilă Iulia26.11.2020AdmisFără amendament
7223.11.2020Proiect de hotărârePrivind modificarea HCL nr. 10/2020 privind înființarea Serviciului Voluntar pentru Situații de UrgențăPrimar - Stănilă Iulia26.11.2020AdmisFără amendament
7323.11.2020Proiect de hotărâre Privind stabilirea componenței echipei mobile, precum și aprobarea procedurii și modalității de intervenție a echipei mobile constituite la nivelul Comunei Șpring pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domesticăPrimar - Stănilă Iulia26.11.2020AdmisFără amendament
7407.12.2020Proiect de hotărârePrivind aprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinarePrimar - Stănilă Iulia09.12.2020AdmisFără amendament
7507.12.2020Proiect de hotărârePrivind Rectificarea Bugetului Local pe anul 2020Primar - Stănilă Iulia09.12.2020AdmisFără amendament
7607.12.2020Proiect de hotărârePrivind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „ÎNFIINȚARE REȚEA INTELIGENTĂ DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN COMUNA ȘPRING”Primar - Stănilă Iulia09.12.2020AdmisFără amendament
7707.12.2020Proiect de hotărârePrivind aprobarea încheierii unui Acord de Parteneriat între UAT Șpring cu UAT Roșia de Secaș, UAT Doștat, UAT Cut și UAT Câlnic pentru realizarea investiției „ÎNFIINȚARE REȚEA INTELIGENTĂ DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN COMUNELE ȘPRING, DOȘTAT ROȘIA DE SECAȘ, CUT ȘI CÂLNIC” Primar - Stănilă Iulia09.12.2020AdmisFără amendament
7814.12.2020Proiect de hotărârePrivind aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinarePrimar - Stănilă Iulia18.12.2020AdmisFără amendament
7914.12.2020Proiect de hotărârePrivind aprobarea numărului de burse și cuantumul acestora, acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat, din comuna Șpring, pentru anul școlar 2019-2020Primar - Stănilă Iulia18.12.2020AdmisFără amendament
8014.12.2020Proiect de hotărârePrivind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile în anul fiscal 2021Primar - Stănilă Iulia18.12.2020AdmisFără amendament
8114.12.2020Proiect de hotărârePrivind acordarea unui mandat special, în prealabil, reprezentantului legal în Adunarea Generală a Asociaților Salubris Alba pentru a vota modificarea/actualizarea Statutului AsociațieiPrimar - Stănilă Iulia 18.12.2020AdmisFără amendament
81^114.12.2020Proiect de hotărârePrivind desemnarea noului reprezentant legal al Comunei Șpring, județul Alba, în relația cu AFIR în cadrul proiectului „MODERNIZARE ȘCOALA ȘPRIN, COMUNA ȘPRING, JUDEȚUL ALBA”, proiect finanțat prin PNDR 2014-2020, Măsura M19.2 M1/6B Primar - Stănilă Iulia 18.12.2020AdmisFără amendament
8217.12.2020Proiect de hotărârePrivind aprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinarePrimar - Stănilă Iulia21.12.2020AdmisFără amendament
8317.12.2020Proiect de hotărârePrivind aprobarea încetări contractului nr. 1392/2017 de prestări servicii silvice încheiat cu SC Ocolul Silvic Iezărul Trascău SRLPrimar - Stănilă Iulia21.12.2020Admis Fără amendament