REGULAMENTELE PRIVIND PROCEDURILE ADMINISTRATIVE
REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE al aparatului de specialitate al primarului comunei Șpring

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE al compartimentului de asistență socială din aparatul de specialitate al primarului comunei Șpring

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE al Consiliului Local al comunei Șpring