Taxe și impozite

2021
 

Hotărârea nr. 122/2021 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile în anul fiscal 2022
 

Hotărârea nr. 72/2021 privind modificarea HCL nr. 11/2021 privind instituirea taxelor speciale în anul 2021 pentru serviciile prestate de către Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență
 

Hotărârea nr. 11/2021 privind instituirea taxelor speciale în anul 2021 pentru serviciile prestate de către Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență
 

2020
 

Hotărârea nr. 80/2020 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile în anul fiscal 2021
 

Proiect de hotărâre privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile în anul fiscal 2021
 

Hotărârea nr. 16/2020 privind modificarea HCL nr.14/2018 privind instituirea taxei speciale de salubrizare şi aprobarea „Regulamentului privind stabilirea şi aplicarea taxei speciale de salubrizare”
 

Hotărârea nr. 12/2020 privind instituirea taxelor speciale în anul 2020 pentru serviciile prestate de catre Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă
 

Declarație fiscală intravilan și extravilan

Cerere tip

Declarație de impunere în vederea sabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii casnici